farmin

społeczność, social media, aplikacje
www.farm-in.com
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
freemium, usługi premium, reklama
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

Projekt ma na celu pokazać wizytówkę rolnika i połączyć go z potencjalnymi nowymi odbiorcami płodów rolnych w kraju, na świecie. Jest to również sieć społecznościowa dla sektora rolno-spożywczego. Udostępniamy klientom serwisu podstawowe funkcje społecznościowe. Chcemy ułatwić rolnikom pokazanie swojego profilu zawodowego.

Jaki problem rozwiązujecie?

Naszym długoterminowym celem jest podniesienie rentowności gospodarstw rolnych w kraju i na świecie. Osiągniemy to poprzez kumulację całej branży na jednej platformie. Dzięki temu odbiorcy płodów rolnych będą mieć łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych natomiast rolnicy uzyskają możliwość pozyskiwania nowych rynków zbytu. Oprócz tego, m.in. planujemy pomagać rolnikom tworzyć grupy producenckie , dokonywać grupowej sprzedaży/kupna środków produkcji.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Projekt kierowany jest do rolników i firm z branży rolno-spożywczej w kraju i na świecie. Potencjał w kraju szacujemy na blisko 1,5 mln odbiorców indywidualnych plus około 50 tys. firm z branży rolno-spożywczej.

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

Projekt będzie przede wszystkim zarabiać na reklamie. W dalszym etapie rozwoju planujemy wprowadzić model Premium dla użytkowników Rolnik i Biznes. Chcemy również zarabiać na promowaniu ogłoszeń rolniczych.

Kto stoi za projektem?

Za projektem stoi osoba z 5 letnim doświadczeniem w branży finansowej, równolegle prowadząca gospodarstwo rolne.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Wystartowaliśmy z końcem września 2016 roku. Po kilku dniach mamy do czynienia z zadowalającym ruchem na stronie , pierwsze rejestracje już za nami. Będziemy inwestować w pozycjonowanie marki w Google oraz AdWords aby przyśpieszyć ilość rejestracji.

Jakie są plany rozwoju?

Planujemy do końca roku 2016 skupić się na pozyskiwaniu klientów z segmentu B&C . Duża ilość zarejestrowanych użytkowników powinna skłonić firmy do rejestracji na platformie. W roku 2017 chcemy się skupić na pozyskiwaniu klientów B&B i wprowadzaniu modelu Premium .

Startupy

Dodaj startup