IC Project

aplikacje, produktywność
https://icproject.com
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
abonament
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

IC Project jest usługą oferowaną w chmurze za pomocą której w łatwy sposób można zarządzać różnorodnymi projektami w firmie. Wszystko dzieje się w kontekście projektów, począwszy od zarządzania kontrahentami poprzez zarządzanie użytkownikami a skończywszy na wewnętrznej usłudze komunikatora i synchronizowanych kalendarzach. Doskonale sprawdza się do delegowania zadań, raportowania czasów pracy i analizy zajętości oraz wydajności pracowników.

Jaki problem rozwiązujecie?

IC Project grupuje wszystkie czynności w firmie wokół projektów a dzięki zużyciu zasobów pozwala wykazać prawdziwe koszty wynikające z prowadzenia projektu. Moduł komunikacji wokół projektów i zadań wraz z systemem przekierowania poczty pozwala zachować całą historię czynności prowadzonych w kontekście projektów, dzięki temu żadna istotna informacja nie zostanie utracona lub pominięta. Zaawansowane zarządzanie kontrahentami oraz osobami kontaktowymi kontrahentów wspomagane notatkami trzyma kompletną informację na temat każdego naszego dostawcy czy odbiorcy usług. Delegowanie zadań pozwala na błyskawiczne zorientowanie się w sytuacji na projekcie a listy zadań przydzielonych szeregują je po datach i ważności wykonania. Restrykcyjny dostęp osoby kontaktowej na projekt czy grupę zadań pozwoli uspokoić klienta co do stanu projektu oraz da narzędzie zgłaszania własnych uwag i dodawania plików. Tablice czynności Kanban (które jako osobne narzędzie jest szeroko stosowane np. w przemyśle motoryzacyjnym i informatycznym), w których odpowiednie stany realizacji reprezentowane są przez macierz statusów pozwalającą szybko zorientować się w postępie prac, ilości jednocześnie realizowanych czynności, zaangażowanych zasobach, osobach odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych czynności w procesie, ustaleń kontroli jakości etc, oraz umożliwia szybką ocenę pracochłonności i obciążenia zasobów.

Do kogo kierujecie swój projekt?

System IC Project znajdzie zastosowanie w ogromnej większości firm usługowych, konstrukcyjnych, montażowych. Jednocześnie wiele jego cech predystynuje go do wspierania produkcji firm sektora ITC – firmy projektujące i budujące sieci światłowodowe, operatorzy telefonii komórkowej, duże firmy programistyczne, etc. System zoptymalizuje wszystkie procesy związane z oferowaniem usług grupom klientów. Pozwoli poszerzyć ofertę przedsiębiorstwa i partnerów oraz zaplanować i zwiększyć efektywność procesów handlowych, logistycznych, promocyjnych i rozliczeniowych np. odbiorca sam śledzi co się dzieje z jego zleceniem, czy jego status uległ zmianie, czy realizacja nie opóźni się. Analogicznie kooperant, dostawca lub podwykonawca będzie miał szybki wgląd w terminarz zapotrzebowania na zasoby.

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

System IC Project docelowo ma oferować dostęp bezpłatny oraz kilka płatnych planów abonamentowych. Płatności mają być miesięczne lub roczne.

Kto stoi za projektem?

Jedynym pomysłodawcą i producentem projektu jest firma nGroup System która z własnych środków finansuje jego tworzenie.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Projekt jest na etapie testów produkcyjnych w wersji Beta. Aktualnie uruchomionych jest 30 instancji z ponad 5.000 aktywnych użytkowników.

Jakie są plany rozwoju?

Wyznając regułę, że im prościej tym lepiej, nie zamierzamy komplikować systemu, ale w porozumieniu z odbiorcą dostosowywać go pod jego potrzeby. Do końca roku chcemy uruchomić pełne fakturowanie również pod projekt jako koszty zewnętrzne. Uruchomiona zostanie również logistyka, dzięki czemu projekt będzie mógł przejść przez stan Wyceny poprzez Ofertę aż do Produkcji.

Startupy

Dodaj startup