Isivi

kariera i rekrutacja
www.isivi.pl
Finansowanie:
dotacja z UE
Model biznesowy:
abonament, pośrednictwo
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

Ogólna koncepcja e-usługi polega na stworzeniu rozbudowanego internetowego narzędzia umożliwiającego szukającym pracy znajdowanie zatrudnienia odpowiadającego ich aktualnym kompetencjom. Użytkownicy będą mogli również skorzystać z instrumentów służących aktywnemu planowaniu kariery zawodowej, co pomoże nabywać i rozwijać posiadane umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje. Stworzony przez nas algorytm sugeruje najbardziej dopasowane do umiejętności użytkowników oferty pracy i wyświetla procentowe szanse na przejście procesu rekrutacji.

Jaki problem rozwiązujecie?

Najważniejszym problemem rozwiązywanym przez naszą stronę jest dopasowywanie najbardziej odpowiednich ofert pracy dla pracowników z poszukiwanymi umiejętnościami. Kolejną kluczowa funkcjonalnością będzie system informacji zwrotnych otrzymywanych przez użytkowników po każdym procesie rekrutacji odbytym w obrębie portalu. Zadaniem systemu będzie ułatwienie użytkownikom podjęcia decyzji, jakie umiejętności/wykształcenie/kursy/szkolenia mogą potencjalnie przyczynić się do wzrostu ich szans na zatrudnienie. Podpowiedzi te będą generowane na podstawie wskazań firm.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Kierujemy nasz projekt głównie do użytkowników posiadających umiejętności potrzebne pracodawcom, którzy nie mają czasu wyszukiwać odpowiednich dla siebie ofert. Nasi potencjalni współpracownicy to osoby, które chcą rozwijać się zawodowo i szukają narzędzia, które skróci i ułatwi im ten proces.

Kto stoi za projektem?

Jesteśmy studentami i absolwentami warszawskich uczelni, którzy dostrzegli potrzebę stworzenia nowego narzędzia wspomagającego interakcję między pracodawcami a kandydatami na pracowników. Dzięki umiejętnościom informatycznym i związanymi z bazami danych i marketingiem byliśmy w stanie samodzielnie zbudować rozwinięty portal z zaawansowanymi algorytmami wspomagającymi proces rekrutacji.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Nasz projekt dynamicznie się rozwija, po miesiącu od startu mamy w bazie już 50 pracodawców i 700 potencjalnych pracowników. Baza ofert pracy i pracowników staje się z dnia na dzień coraz obszerniejsza, przez co jesteśmy w stanie oferować coraz bardziej dopasowane oferty pracy i wyszukiwać najlepszych kandydatów. Nasz projekt zdobył również dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Jakie są plany rozwoju?

Po zbudowaniu kompleksowej bazy danych w Polsce, planujemy rozwój na pozostałe kraje Europy. W sierpniu planowany jest start naszego kolejnego biura w Gdyni. Nasz projekt zdobył również nagrodę w konkursie "Gdyński Biznesplan 2014". Obecnie trwa kampania marketingowa firmy, która ma za zadanie rozpromować nasz portal.

Startupy

Dodaj startup