NowyInteres

biznes i finanse, aplikacje, produktywność
www.nowyinteres.pl
Finansowanie:
inwestor prywatny, własne
Model biznesowy:
abonament, freemium, usługi premium
Udostępnij:

NowyInteres.pl to platforma ułatwiająca stworzenie biznesplanu oraz sprawdzenie opłacalności przedsięwzięcia. W istocie jest to zestaw kreatorów opisowych oraz finansowych umożliwiających grupową pracę nad biznesplanem.

Czym jest Wasz projekt?

NowyInteres.pl to platforma ułatwiająca stworzenie biznesplanu oraz sprawdzenie opłacalności przedsięwzięcia. W istocie jest to zestaw kreatorów opisowych oraz finansowych umożliwiających grupową pracę nad biznesplanem. Pomaga tworzyć profesjonalne biznesplany na postawie dostępnych szablonów i najlepszych praktyk. Wyliczenia finansowe zgodne są z zasadami rachunkowości polskiej i pozwalają na utworzenie bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów finansowych oraz wskaźników finansowych przedsięwzięcia.

Jaki problem rozwiązujecie?

Celem projektu jest dostarczenie intuicyjnego i prostego w użytkowaniu narzędzia finansowego dla startupów, działających przedsiębiorców oraz planujących otwarcie działalności gospodarczej. Główny problem jaki pozwalamy rozwiązać to sprawdzenie opłacalności pomysłu po określeniu kosztów przedsiębiorstwa oraz obliczenie wskaźników finansowych pozwalających realną na ocenę wartości biznesu.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Aplikacja jest kierowana dla startupów, małych i średnich przedsiębiorców, planujących utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz osób tworzących biznesplany dla inwestorów lub próbujących pozyskać kredyt bankowy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Produkt kierowany także dla edukacji oraz firm i instytucji szkoleniowych w zakresie edukacji finansowej oraz managerskiej. Może także współpracować z portalami dla sektora MSP, finansowego na zasadach partnerskich (kupony promocyjne, podział przychodów z partnerami).

Kto stoi za projektem?

W projekt zaangażowane są firma informatyczna Figaro Software Sp. z o.o., firma tworzące profesjonalne biznesplany i wyceny przedsiębiorstwa Finika Sp. z o.o. oraz niezależni konsultacji finansowi.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Projekt uruchomiony publicznie 1.09.2013. Wdrożony dla 10.000 studentów warszawskiej uczelni jako narzędzie edukacyjne pomagające wejście na rynek po ukończeniu uczelni.

Jakie są plany rozwoju?

Dalsza rozbudowa funkcjonaliści systemu, wprowadzanie gotowych biznesplanów do kupienia. Wprowadzanie usług premium m.in. pomoc konsultantów w tworzeniu biznesplanów.

Startupy

Dodaj startup