RevDeBug

informatyka i programowanie
www.revdebug.com
Finansowanie:
dotacja z UE, własne
Model biznesowy:
abonament
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

RevdeBug dla Visual Studio to narzędzie upraszczające diagnozowanie oraz identyfikowanie błędów w oprogramowaniu. Umożliwia ono śledzenie zmian zachodzących w programie, cofanie się w czasie do miejsca wystąpienia błędu i jego naprawę. Dzięki temu eliminuje standardowy proces debugowania, dając nowe alternatywy i znacznie przyspieszając pracę programistów. RevDebug Recorder Server - może nasłuchiwać / nagrywać oporgramowanie na serwerze produkcyjnym. W momencie zgłoszenia błędu jesteśmy w stanie praktycznie od ręki zdiagnozować przyczynę błędu i co najważniejsze również odpowiedzialność za ten bląd tj. z którego systemu przyszła dana, która go spowodowała. W przypadku gdy nasz systemy jest powiązany z innymi a czas naprawy wynikający z SLA jest bardzo krótki jest to kluczowa i bezcenna informacja

Jaki problem rozwiązujecie?

Dajemy szansę szybszej (jak w przypadku naszych projektów nawet 100x szybciej) diagnozy i naprawy błędów w aplikacjach i systemach opartych o technologię Microsoftu. W niektórych przypadkach, gdzie oprogramowania działa produkcyjnie i gdzie możemy zaintalować Visual Studio lub innych narzędzi programistycznych a błąd nie jest możliwy do powtórzenia na środowisku testowym RevDebug jest jedyną szansą na znalezienie i naprawę zgłoszonego błędu.

Do kogo kierujecie swój projekt?

- Programistów .NET (8 mln na świecie) - Producentów oprogramowania pracujących w środowisku Microsoft (każda instalacja powinna być wspierana przez RevDeBug Server - np. Sage posiada 70 tysięcy odnawianych instalacji) -Integratorów systemów (do szybkiej diagnozy i określenia odpowiedzialności za zaistaniały błąd np. jeżeli podczas przetwarzania 100 tysięcy faktur zostanie zgłoszony błąd w kwotach jednej z nich to za pomocą nagrania z RevDeBug Server szybko zdiagnozujemy z jakiej aplikacji przyszła błędna dana powodująca błąd)

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

Model sprzedaży jest oparty na B2B za pomocą sprzedaży bezpośredniej oraz dzięki sieci partnerskim potencjalnych partnerów takich jak RedGate, Telerik czy JetBrains dla których RevDebug stanowi niezbędne uzupełnienie oferowanych przez nich IDE

Kto stoi za projektem?

20 lat temu założyłem w Polsce firmę produkującą oprogramowanie (www.tkomp.pl). Nasz główny produkt klasy DMS jest obecnie używany przez ponad dwieście dużych i międzynarodowych koncernów takich jak Philips, Danone, Thompson, IKEA, Reckitt Benckiser, Bridgestone, ArcelorMittal itd. a w Polsce KGHM, PKN Orlen, PGE, PZU itd. Praca dla największych koncernów światowych wymaga najwyższej jakości i niezawodności dostarczanego oprogramowania. Wraz z zwiększeniem się wolumenu klientów (obecnie jest to kilkaset tysięcy użytkowników biznesowych) oraz coraz bardziej restrykcyjnymi warunkami umów serwisowych SLA pojawił się problem szybszego znajdowania i eliminacji błędów w oprogramowaniu. Innowacyjne podejście do problemu, którym nasiąknąłem podczas pobytów w Dolinie Krzemowej zainspirowało mnie do stworzenia innowacji na skalę światową o wdzięcznej nazwie Time Machine for .NET przemianowaną później na RevDeBug (od reverse debuggingu), Dodatkowo Marketing Mannagerem jest David L. Roberts z USA mający olbrzymie doświadczenie we wprowadzaniu startupów na rynek globalny (władający biegle obok ojczystego angielskiego również płynnym rosyjskim), Acting CFO jest Włodek Laskowski, który od 15 lat działa na rynku inwestycyjnym w Londynie.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Z końcem 2015 roku po 2 latach prac (200 tysięcy roboczogodzin) zakończyliśmy produkcję gotowej wersji produktu, a obecnie jesteśmy na ostatnim etapie patentowania USP produktu w USA. Proces patentowy prowadzi nam K&L Gates z Palo Alto. W kwietniu b.r. na Wolves Summit mieliśmy premierę rynkową RevDeBug (ówcześnie TimeMachinefor.NET) Jesteśmy już po spotkaniu w Microsoft, warsztatch w kilkunastu europejskich grupach .NET gdzie otrzymaliśmy potwierdzenie unikatowej wartości naszego produktu. Obecnie mamy użytkowników ze wszystkich zakątków ziemi i zaproszenia do przeprowadzenia warsztatów dla grup programistów .NET z ponad 50 krajów. W załączeniu link do krótkiej charakterystyki na stronie LinekdIn : https://www.linkedin.com/company/timemachinefor-net?trk=mini-profile , o naszym projekcie również była wzmianka w wiadomościach naukowych w TVP1 http://vod.tvp.pl/20099437/odc-35 Na naszej stronie znajdują się również referencje od reprezentantów różnych grup użytkowników oraz mapa popularności naszego narzędzia

Jakie są plany rozwoju?

Zamierzamy naszą technologią objąć wszystkie kategorie projektów pisanych w technologii Microsoft stając się tym samym standardem światowym w obszarze debugowania zmieniając całkowicie spojrzenie na ten obszar. RevDeBug nie WYMAGA debugura ani trybu debugowania. Pozwala na żywym działającym programie bezinwazyjnie cofnąć się w czasie dokładnie w miejsce przyczyny błędu, naprawić błąd i póścić program dalej. Jest to zupełna rewolucja w tym obszarze!

Startupy

Dodaj startup