SCFO

płatności i rozliczenia
https://www.scfo.pl/
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
pośrednictwo
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

Supply Chain Finance Optimization (SCFO) to fintech oferujący rewolucyjne rozwiązanie optymalizacji finansowej, umożliwiające zamianę zobowiązań w dodatkowy zysk a należności w lepszą płynność.

Dzięki naszej innowacyjnej Platformie SCFO przejmiesz kontrolę nad swoimi finansami – zyskasz zwrot z inwestycji bez ryzyka lub poprawisz swoją płynność.

Jest to rozwiązanie na którym zyskują obie strony – zarówno odbiorcy, jak i dostawcy w każdym łańcuchu dostaw.

Odbiorcy zyskują możliwość generowania dodatkowego zysku z posiadanej gotówki i zobowiązań, poprawę kondycji własnego łańcucha dostaw i swoich wskaźników finansowych dzięki innowacyjnemu Programowi Akceleracji Płatności. Umożliwiamy zmaksymalizowanie zysku, ogromną oszczędność czasu i pełną elastyczność dzięki mechanizmowi Dynamicznego Dyskonta, z którego może skorzystać każdy kontrahent w łańcuchu dostaw. Żadne inne rozwiązanie nie oferuje takich możliwości.

Dostawcom dajemy możliwość wzmocnienia i kontroli płynności finansowej dzięki wcześniejszym płatnościom na żądanie. SCFO to także tańsze finansowanie działalności bez dodatkowych opłat, wniosków czy umów.

Dodatkowo jest to rozwiązanie, które nie wymaga ponoszenia żadnych nakładów finansowych ze strony Odbiorców jak i Dostawców, zmian w procesach wewnętrznych i integracji systemów dzięki innowacyjnej Platformie chmurowej.

Wraz z wejściem we wrześniu 2019 roku regulacyjnych standardów technicznych, co otworzy fintechom drogę aby móc w pełni korzystać z Dyrektywy PSD2 i otwartej bankowości, proces płatności między kontrahentami zostanie w pełni zautomatyzowany.

Jaki problem rozwiązujecie?

Rozwiązujemy dwa problemy polskich przedsiębiorstw. Po pierwsze umożliwiamy szybszy, łatwiejszy i przede wszystkim najtańszy na rynku dostęp do kapitału firmom, mającym problemy z utrzymaniem stabilności i płynności finansowej. Z drugiej strony nasza Platforma SCFO umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwach oraz wzmacnianie relacji między kontrahentami w łańcuchu dostaw.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Projekt kierujemy do wszystkich polskich (i nie tylko) firm, dla których utrzymujące się obecnie na rynku najniższe w historii stopy procentowe, negatywnie wpływając na oprocentowanie depozytów bankowych, stwarzają poważne wyzwanie efektywnego zarządzania nadwyżkami kapitału obrotowego. Z drugiej strony nasza Platforma jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających problemy z stabilnością i płynnością finansową.

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

Nasz model działa w oparciu o revenue sharing czyli podział wypracowanego przez nas zysku między nas i naszych klientów.

Kto stoi za projektem?

Za projektem stoi zgrany zespół mający wiedzę i doświadczenie w finansach, bezpieczeństwie IT oraz handlu i dyplomacji.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Posiadamy gotową i funkcjonalną Platformę działającą w oparciu o model SaaS cloud-based system. Wchodzimy na rynek i zmieniamy świadomość i podejście polskich przedsiębiorców, pokazujemy inne myślenie w relacjach B2B.

Jakie są plany rozwoju?

Naszym głównym celem jest rozszerzenia funkcjonalności naszej Platfromy SCFO o możliwości jakie daje unijna dyrektywa Payment Service Directive 2 (PSD2). Chcemy wprowadzić na polski rynek innowacyjny i zautomatyzowany sposób rozliczania transakcji między przedsiębiorcami. W dużej mierze jesteśmy tutaj uzależnieni od prac nad wprowadzeniem polishAPI, którego prace nadal trwają.

Startupy

Dodaj startup