StartStop

biznes i finanse, aplikacje
www.startstop.pl
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
inny, abonament
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

StartStop.pl Sp. z o.o. działa na rynku MŚP oraz Korporacji, dostarczając swoim klientom rozwiązania wspierające zarządzanie operacyjne. Skupiamy się na czasie jako kluczowym czynniku wpływającym na efektywność przychodową oraz konkurencyjność przedsiębiorstw.

Jaki problem rozwiązujecie?

System StartStop skupia się na potrzebach firm w zakresie zarządzania operacyjnego na poziomie zespołu. Dlatego też posiada funkcjonalności niezbędne do sprawnej pracy zespołów, gromadząc przy tym dane analityczne dotyczące czasu realizacji poszczególnych czynności i zadań. Głównymi metodami pomiarowymi jest chronometraż oraz fotografia dnia, odpowiadające odpowiednio za optymalizację procesową oraz osobistą.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Potencjalnym klientem jest każda firma posiadająca odpowiedni poziom świadomości możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających z wdrożenia optymalizacji w zakresie zarządzania operacyjnego. Obecnie naszymi grupami docelowymi są: 1. Firmy osiągające bezpośredni przychód z realizowanych usług tj.: małe IT, biura rachunkowe, agencje reklamowe, biura projektowe. 2. Firmy osiągające korzyści z poprawy organizacji pracy tj.: firmy produkcyjne, sieci sprzedaży, firmy o rozproszonej strukturze. 3. Firmy osiągające korzyści skali z optymalizacji kosztowej tj.: korporacje Jednocześnie ciągle poszerzamy katalog naszych klientów wyłaniając nowe grupy docelowe.

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

System StartStop dostępny jest w modelu SaaS oraz on-premise. Przychody uzyskujemy z tytułu opłat za użytkowanie systemu, z usług doradczych i wdrożeniowych oraz adaptacji funkcjonalnych.

Kto stoi za projektem?

Hubert Abramiuk - CEO startstop.pl Sp. z o.o. Z branżą IT związany od 1996 roku, Skutecznie zrealizował wiele projektów IT. Zarządzał procesem produkcyjnym kilku systemów informatycznych. Praktyk w zakresie zarządzania zespołami o różnych wielkościach i zakresach kompetencji. Aktywnie uczestniczył we wdrożeniach systemów informatycznych w sektorach MŚP, public oraz korporacjach, zdobywając wiedzę i doświadczenie, w różnych branżach, obejmującą wszystkie szczebla organizacji, od Wdrożeniowca, poprzez Team Leadera, Product Menadżera, Menadżera Projektu po Prezesa Zarządu. W swojej pracy wykorzystuje metodyki zwinne Scrum, zarządzanie projektami Prince 2 oraz Service Design Thinking

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

System StartStop dostępny jest na rynku od 2016 roku. Posiada stale rosnące grono klientów reprezentujących różne branże.

Jakie są plany rozwoju?

Prowadzimy stały rozwój funkcjonalny systemu, zgodny z naszą strategią oraz oczekiwaniami naszych klientów. W roku 2018 będzie dostępna wersja wielojęzyczna skierowana na rynki zagraniczne.

Startupy

Dodaj startup