Trójwarstwowy balon-dron na jedwabnym szlaku

transport i komunikacja
Finansowanie:
inne
Model biznesowy:
inny
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

Projekt jest wielostopniowy i stanowi system rozwiązań technicznych, społecznych i informacyjnych. Trzonem przedstawionej tu części jest trójwarstwowy balon - dron. Balon składa się z trzech oddzielonych błonami warstw gazu. 90% objętości to wodór, gaz który w połączeniu z tlenem stanowi niebezpieczną mieszankę wybuchową, dlatego jest oddzielony od atmosfery warstwą helu 5% oraz azotu 5%. Balon ma kształt dysku o średnicy od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, udźwig kilkadziesiąt do kilkuset ton. Napędzany będzie w sposób podobny do napędu dronów, zmodyfikowany o wyporność obiektu. Trasę z Pekinu do Lizbony powinien pokonać w tydzień. Kilkaset tego typu jednostek może zapewnić logistyczną obsługę jedwabnego szlaku, konkurując z tradycyjnym transportem kolejowym, drogowym, morskim i samolotowym. Ten rodzaj transportu nie jest przeznaczony do przewozu ludzi i wszystkie balony są bezzałogowe. Obsługą transportu zajmuje się sieć kooperatyw nowej generacji, które optymalizują koszty i system bezpieczeństwa.

Jaki problem rozwiązujecie?

Trójwarstwowy balon-dron rozwiązuje problem relatywnie szybkiego i taniego transportu towarów. Prowadzenie tej działalności przez kooperatywy nowej generacji uniemożliwia wszelkiego rodzaju nielegalne i nieetyczne aktywności, ponieważ sieć kooperatyw nowej generacji opiera się o osiągnięcia teorii systemów i socjocybernetyki, dzięki którym komunikacja w tej organizacji osiąga poziom niemożliwy do uzyskania w tradycyjnych, kapitalistycznych przedsiębiorstwach.

Do kogo kierujecie swój projekt?

projekt skierowany jest do ludzi gotowych poddać się rygorom komunikacyjnym opartym o pięcioelementową koncepcję ogólnospołecznych mediów komunikacji Niklasa Luhmanna (pieniądz, władza, piękno, prawda i miłość). Poza tym skierowany jest do tradycyjnych kapitalistycznych organizacji gospodarczych, które mogą zyskać na wsparciu projektu, korzystając z bardzo modnej formuły społecznej odpowiedzialności biznesu.

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

Ponieważ skala projektu jest na razie zbyt niewyobrażalna, zostanie podzielony na krótkie etapy. Pierwszym z nich będzie stworzenie małego, pięciometrowego modelu, który może zostać zaprezentowany publicznie i może doprowadzić do zainteresowania potencjalnych chińskich partnerów. Model trojwarstwowego balonu-drona będzie znakomitą powierzchnią reklamową, która powinna przyciągnąć reklamodawców i sponsorów projektu.

Kto stoi za projektem?

Nazywam się Leszek Smyrski. Teoria systemów i socjocybernetyka były kluczowymi teoriami dla mojej rozprawy doktorskiej z socjologii. Rozprawa ta dotyczyła spółdzielczości i jej potencjału. Dzięki moim obserwacjom zbudowałem teoretyczny model eliminacji oszustw i złodziejstwa z organizacji gospodarczych, które są własnie kooperatywami nowej generacji. Projekt jest dziełem nieformalnej grupy przyjaciół stosujących w praktyce mój model, wzbogacony o koncepcję chińskiego pokoju Searle'a i gramatyk generatywnych Chomsky'ego. Szczegóły dostępne w moich publikacjach.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Trójwarstwowy balon-dron jest projektem zgłoszonym w Urzędzie Patentowym RP. Model fizyczny jeszcze nie istnieje. Społeczna część projektu została zrealizowana w 2013 roku, utworzona zostałą spółdzielnia socjalna, która otrzymałą wsparcie w kwocie 380 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaly zdefraudowane przez prezesa przy aktywnym wsparciu osłonowym operatora projektu i urzędników państwowych. Okradzenie tej spółdzielni i ochrona złodziei przez urzędnikó przyczyniło się do stworzenia socjologii złodziejstwa, dyscypliny która potrzebuje jeszcze dziesiątków lat aby uzyskać oficjalną akceptację akademickich struktur.

Jakie są plany rozwoju?

Flota kilkuset trójwarstwowych balonów-dronów będzie wystarczającymzapleczem technologicznym do stworzenia kilkunastokilometrowej konstrukcji do wystrzeliwania kilkutonowych obiektów na orbitę okołoziemską. Organizacja sieci nowej generacji pozwoli z kolei stworzyć bazę dla jeszcze doskonalszej sieci organizacji kolejnej generacji, zdolnej do eksploracji przestrzeni międzyplanetarnej. Wspólczesne wygaszanie programów kosmicznych pokazuje nam że wspóółczesny kapitalizm jest do tego niezdolny.

Startupy

Dodaj startup