WebQA Monitor

informatyka i programowanie, aplikacje
http://monitoringwww.pl
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
abonament, freemium
Udostępnij:

WebQA Monitor to system monitorowania poziomu dostępności oraz czasu odpowiedzi serwisów i aplikacji internetowych. Nasz system sprawdza działanie monitorowanego serwisu co minutę (lub rzadziej), z kilku niezależnych lokalizacji.

Czym jest Wasz projekt?

WebQA Monitor to system monitorowania poziomu dostępności oraz czasu odpowiedzi serwisów i aplikacji internetowych. Nasz system sprawdza działanie monitorowanego serwisu co minutę (lub rzadziej), z kilku niezależnych lokalizacji. Wykrywa błędy w warstwie aplikacji, sieciowej oraz związane z funkcjonowaniem serwera. W przypadku stwierdzenia awarii, zdefiniowane osoby zostaną powiadomione przez SMS oraz e-mail. Dane o poziomie dostępności prezentowane są na raportach okresowych o różnej rozdzielczości.

Jaki problem rozwiązujecie?

Rozwiązujemy problem braku widoczności poziomu dostępności usług oraz opóźnionej reakcji w przypadku ich awarii. Jeżeli klienci nie mogą skorzystać ze strony/aplikacji to jej właściciel na niej nie zarabia. Problemy z korzystaniem z usługi wpływają na jej wizerunek i zniechęcają klientów. Dzięki nam właściciel jest świadomy poziomu dostępności swoich usług i może zminimalizować czas reakcji na ich awarie. Przy okazji rozwiązujemy problem zawyżonych cen oferowanych na polskim rynku :-)

Do kogo kierujecie swój projekt?

Nasz system kierujemy do właścicieli oraz administratorów aplikacji oferowanych w modelu SaaS, rozwiązań bazujących na usługach "w chmurze" oraz innych serwisów, dla których istotne jest zapewnienie wysokiego poziomu dostępności dla użytkowników, a dłuższe awarie oznaczają straty finansowe i wizerunkowe.

Kto stoi za projektem?

Właścicielem firmy oraz osobą odpowiedzialną za techniczną stronę projektu jest Wiktor Bachnik, programista z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu rozproszonych, niezawodnych aplikacji.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

W kwietniu 2012 r. został zakończony okres beta testów. Obecnie oferujemy usługę w abonamencie oraz w wersji bezpłatnej. Platforma jest stabilna i gotowa do dalszego rozwoju. Cały czas dodawane są nowe funkcje. Aktualnie systemu używa ponad 50 użytkowników, monitorujemy ponad 120 adresów.

Jakie są plany rozwoju?

W ciągu najbliższego roku planowane jest wprowadzenie obsługi nowych protokołów (bazy danych, SMTP/POP/IMAP, TCP) oraz nowych funkcji (m.in. profil publiczny, diagnostyka traceroute, zapisywanie stron z błędami). Planujemy także wejście na rynek międzynarodowy: obecnie dostępna jest tylko polska wersja językowa systemu. W przyszłości planujemy rozszerzyć platformę do obsługi testów funkcjonalnych (scenariuszowych) oraz monitorowanie wydajności pełnej sesji użytkownika (pobieranie strony wraz ze wszystkimi elementami zewnętrznymi) -- będą to osobne usługi.

Startupy

Dodaj startup