StudentsWatch.pl – społecznościowy serwis badawczy

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

StudentsWatch.pl to interaktywny system badań rynku i opinii, łączący serwis społecznościowy oraz portal biznesowy. Platforma, dzięki pełnej automatyzacji oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwoli na podniesienie jakości i efektywności badań…

StudentsWatch.pl to interaktywny system badań rynku i opinii, łączący serwis społecznościowy oraz portal biznesowy. Platforma, dzięki pełnej automatyzacji oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwoli na podniesienie jakości i efektywności badań, jak i na obniżenie kosztów ich realizacji.


StudentsWatch.pl posiada własne oprogramowanie i autorski system wynagradzania respondentów. Jego celem jest zachęcanie użytkowników do udziału w badaniach marketingowych i społecznych. Na platformę StudentsWatch.pl składają się serwis społecznościowy oraz Strefa Klienta. Serwis będą tworzyli uczniowie, studenci i inne osoby do 45 roku życia. Użytkownicy będą mieli możliwość wyrażania swojej opinii oraz korzystania z wielu ciekawych aplikacji. Aktywność na portalu będzie wiązała się z gromadzeniem punktów, które będą wymieniane na pieniądze lub atrakcyjne nagrody.

Strefa Klienta, dedykowana użytkownikom biznesowym, umożliwia śledzenie wyników badania na żywo, zamawianie nowych projektów, dołączanie pytań do już prowadzonych badań, zlecenie transferu raportów w dowolnym formacie a także tworzenie ankiet przy użyciu interaktywnego kreatora ankiet. Na wszystkich etapach projektowania Klient będzie mógł liczyć na specjalistyczną pomoc eksperta. 

Autorzy
StudentsWatch.pl to nowa polska firma badawcza założona w czerwcu 2011 roku. Pomysłodawcami i twórcami są Przemysław Wesołowski i Piotr Zimolzak – doktoranci na Uniwersytecie Warszawskim. Pomimo młodego wieku, obaj mają bogate doświadczenie w dziedzinie badań społecznych i marketingowych.

Co wyróżnia StudentsWatch.pl na tle konkurencji
Społecznościowy portal badawczy StudentsWatch.pl jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. Potencjalną konkurencję dla StudentsWatch.pl stanowić mogą agencje badawcze posiadające odpowiednio rozwinięta technologię badań CAWI. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i możliwości jakie daje Internet, badania StudentsWatch.pl są znacznie mniej kosztowne, a także pozwalają na zdecydowanie szybsze uzyskanie wyników, niż analogiczne badania zamawiane w agencjach badawczych. Ponadto, badania StudentsWatch.pl nie ustępują badaniom prowadzonym w sposób tradycyjny pod względem jakości zbieranych danych i tworzonych raportów. Bardzo ważnym atutem StudentsWatch.pl jest korzystanie z autorskiego oprogramowania, które pozwala na tworzenie elastycznych narzędzi badawczych, dynamicznych kwestionariuszy oraz implementację elementów multimedialnych. Dzięki temu, wypełnienie kwestionariusza jest dla respondenta zajęciem atrakcyjnym i przyjemnym.

Plany na przyszłość
W założeniach autorów projektu, StudentsWatch.pl w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie dysponował bazą panelową liczącą ponad 100 tysięcy aktywnych użytkowników, co uczyni go największym internetowym serwisem badawczym w skali całego kraju. Nie tylko klienci biznesowi ale także użytkownicy serwisu społecznościowego będą mieli możliwość tworzenia i realizacji własnych badań. Oprócz badań komercyjnych platforma StudentsWatch.pl umożliwi realizację bezpłatnych badań na temat istotnych problemów społeczno-politycznych.

Mimo, że StudentsWatch.pl specjalizuje się w badaniach ilościowych, oferuje również realizację badań jakościowych (dyskusji grupowych, wywiadów indywidualnych) w formie on-line.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie www.studentstwatch.pl oraz na profilu www.facebook.com/StudentsWatch.

źródło: informacja prasowa