Szczyt COP27. Poznaj finalistów ClimaTech Run 2022 i sprawdź trendy w climate techu

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Szczyt COP27. Poznaj finalistów ClimaTech Run 2022 i sprawdź trendy w climate techu

Udostępnij:

Szczyt COP27 za nami. Startupy wyjątkowo mocno zaznaczyły swoją obecność podczas tegorocznej edycji spotkania, m.in. przeprowadzono konkurs dla startupów ClimaTech Run 2022. Co tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ mówi nam o trendach dla startupów?

Fundusz Loss&Damage

W Sharm el-Sheikh, 6-18 listopada, odbyła się konferencja ONZ na temat zmian klimatu. W corocznych spotkaniach biorą przedstawiciele większości krajów świata. Szczyt organizowany jest od trzydziestu lat.

Zeszłoroczny COP26, który odbył się w Glasgow, zakończył się deklaracją zmniejszania wydobycia węgla i ograniczania publicznych dopłat dla wszystkich paliw kopalnych. Jednak, jak pisze WWF, tylko dwadzieścia cztery państwa (z prawie dwustu uczestniczących) podjęły konkretne kroki w tym kierunku – wprowadziły zmiany do swoim planów klimatycznych.W COP27 pokładano nadzieje w deklaracji zwiększenia tempa odchodzenia od paliw kopalnych. Do tego nie doszło, podkreślono jednak potrzebę zwiększania produkcji energii ze źródeł niskoemisyjnych, co oczywiście pośrednio prowadzi do ww. celu.

Z pewnością dla wszystkich ważnym momentem COP27 było wystapienie nowego brazylijskiego prezydenta, Luiza Inácio Lula da Silvy, który zapewnił, że jego priorytetów jest ochrona dżungli amazońskiej. W ramach COP27 uruchomiono program zapobiegania zmian klimatu, który potrwa do 2030 roku. Jednak za główny sukces COP27 media i eksperci z całego świata jednogłośnie uznają utworzenie funduszu rekompensat (Loss and Damage Fund) dla krajów poszkodowanych na skutek zmian klimatu. O rekompensaty kraje najbardziej narażone na skutki globalnego ocieplenia zabiegały od wielu lat, w końcu się udało.

COP27. Wnioski dla startupów

To, że innowacje technologiczne są rozpatrywane jako coraz ważniejsze narzędzie dla radzenia sobie ze zmianiami klimatu pokazuje utworzenie na COP27 specjalnej strefa dla startupów – Climate Change Innovation Zone (druga taka w historii, pojawiła się dopiero na poprzednim szczycie klimatycznym w Glasgow).

Niska emisja wysoko ceniona

Deklaracja COP27, na którą warto zwrócić uwagę pod kątem startupów, to z pewnością ta dotycząca zwiększenia produkcji energii z niskoemisyjnych źródeł. Wynika z niej, że przynajmniej część ze 196 krajów obecnych na szczycie mocniej zainteresuje się rozwiązaniami cleantech. Można więc upatrywać w tej deklaracji zwiększonych szans dla startupów.

Jak wodór to Arabia

Startupy rozwijające technologie wodorowe powinny po COP27 zainteresować się rynkiem Arabii Saudyjskiej. Kraj ten ogłosił bardzo ambitny cel przejścia od paliw kopalnych do zielonego wodoru. Wodór ma odgrywać kluczową rolę dla utrzymania pozycji jednego z głównym producentów paliw na świecie.

Odpady górą

W porównaniu do poprzednich spotkań klimatycznych ONZ wyjątkowo mocno wybrzmiały kwestie gospodarki odpadami, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym. W przyszłym tygodniu ruszają również negocjacje ONZ dotyczące traktatu, który ma ograniczyć zanieczyszczanie planety tworzywami sztucznymi. Pierwszego takiego w historii. Jeżeli zostanie uchwalony, to odpady (a raczej ograniczanie ich liczby i oddziaływania na środowisko) staną się jeszcze bardziej atrakcyjnym obszarek dla inwestorów i startupów.

Europa (wciąż) na mocnym zielonym kursie

Wracając do Europy warto zwrócić uwagę na słowa Fransa Timmermansa na COP27, który wskazał, że Europa nie tylko utrzyma, ale nawet wzmocni kurs obniżania emisji. Wiceprzewodniczący KE ogłosił zdolności Wspólnoty do obcięcia emisji o 57% doi 2030 (to wzrost w porównaniu do 55% z Fit for 55).

Startupy w grze o środki ONZ?

Wartym uwagi innowacyjnych przedsiębiorców będzie również przyglądnięcie się kryteriom rozdzielania wsparcia w ramach funduszu Loss&Damage (jeszcze nie ogłoszone). W tym momencie nie wiadomo jeszcze, na ile będą to środki na innowacyjne projekty. Sumy będą jednak ogromne, warto trzymać rękę na pulsie.

Jakie trendy w climate-tech? ClimaTech Run 2022

Podczas COP27 miał miejsce finał prowadzonego pod egidą ONZ ClimaTech Run 2022, którego partnerami są takie firmy jak Google, Microsoft czy General Motors. W jego ramach swoje rozwiązania zaprezentowały zwycięskie startupy. Na jakie rozwiązania zwrócili uwagę organizatorzy i partnerzy wydarzenia? To moim zdaniem jedna z ważniejszych wskazówek z COP27 dla środowiska startupowego.

Wyłoniono 15 finalistów, którzy zaprezentowali rozwiązania w sześciu kategoriach: adaptacja do zmian klimatu (brytyjski BeeSage, fiński Skenariolabs), przemysł 4.0 dla klimatu (SEPPURE), bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo (tanzański Ng’wala Inventions, egipski Mozare3, niemiecki Koltiva, brytyjski Earthly, amerykański Ryp Labs), zrównoważony rozwój miast i transport (ThinkBikes Limited), gospodarka odpadowa i wodna (libański Nadeera, południowoafrykański LiquidGold Africa Pty, kameruński BleagLee, hinduski Cercle X), energetyka (rosyjski (?!) HelioRec i francuski Koolboks).

Z tej grupy  końcowo podczas finału, który odbył się 10 listopada nagrodzono pięć startupów: Ryp Labs, Earthly, Koltiva, BleagLee oraz LiquidGold.

Polska mocno odczuje zmiany klimatu

zmiany klimatu w Polsce raport IPCC

Zmiany klimatu są najbardziej widoczne na północnej półkuli (w tym również Polska!), gdzie ocieplenie następuje zdecydowanie szybciej niż w innych częściach świata. źródło: amerykańska NOA.

Jak wskazuje raport IPCC (Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu) z lutego tego roku, ponad 3 miliardy ludzi w tym momencie żyje w miejscach “wysoko zagrożonych” skutkami zmian klimatu. Polska, mimo że nie należy do krajów najmocniej zagrożonych zmianami klimatu, leży w regionie charakteryzującym się najwyższymi wzrostami temperatur na świecie. Ten fakt pokazuje, że potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań dla radzenia sobie z ociepleniem klimatu i to nawet mocniej niż np. Europa Zachodnia.