Szukasz dobrej uczelni? Na tych uczelniach rodzą się startupy

Dodane:

Przemysław Jeziorowski Przemysław Jeziorowski

Szukasz dobrej uczelni? Na tych uczelniach rodzą się startupy

Udostępnij:

Czy wybierając się na studia za granicę nadal trzeba kierować się tradycyjnymi wynikami, którymi chwalą się uczelnie? Dziś o randze uniwersytetu świadczy zdolność do komercjalizacji wyników badań i liczba związanych z nią start-upów. W przygotowanym przez Elab zestawieniu uczelni-akceleratorów innowacji prym wiodą Szwajcaria i Holandia.
Widmo Brexitu i chaos związany z warunkami studiów w Wielkiej Brytanii w przyszłości, zwiększył zainteresowanie uczelniami w kontynentalnej Europie. – Polacy chętnie wybierają uczelnie brytyjskie z uwagi na język angielski. Ale w Europie nie brakuje świetnych szkół, które również oferują studia po angielsku. Kto chce studiować po angielsku w innych krajach Europy, powinien zainteresować się Holandią, Danią czy Szwajcarią – mówi Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory, firmy zajmującej się doradztwem edukacyjnym. – Zdolność do tworzenia innowacji i wspieranie przedsiębiorczości to dziś jeden z kluczy, którymi kierują się osoby chcące studiować na najlepszych uczelniach. W najlepszej sytuacji są uczelnie techniczne z zapleczem badawczym, laboratoryjnym i rozwiniętym ekosystemem, który wspiera przedsiębiorczość. Siłą napędową jest kreatywność, która sama czerpie z kulturowej różnorodności, o tą zaś nietrudno, gdy wykładowcy i studenci pochodzą z ponad stu krajów świata. Wyzwań jest pod dostatkiem, biznes szuka rozwiązań problemów począwszy od walki z globalnym ociepleniem, po zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństw. 

Szwajcarski knock-out

W rankingu najlepszych uczelni świata w 2020 roku przygotowanym przez londyńską Quacquarelli Symonds (QS) Politechnika Federalna w Zurychu wyprzedziła brytyjski Uniwersytet Cambridge. Druga najlepsza uczelnia techniczna w Europie również znajduje się w Szwajcarii, to Politechnika Federalna Lozannie. Elab Education Laboratory, na bazie rankingu QS, przygotował zestawienie najlepszych europejskich, niebrytyjskich uczelni, które szczególny nacisk kładą na innowacyjność. Wyróżnia je liczba patentów, zdolność do tworzenia otoczenia biznesowego, w którym powstają spin-offy, czyli zakładane na uczelniach start-upy komercjalizujące wiedzę. Królują w nich Szwajcaria i Holandia, najbardziej innowacyjne kraje świata.

Najbardziej innowacyjne  europejskie uczelnie spoza Wielkiej Brytanii
Opracowany ranking przez Elab Education Laboratory: 

Miejsce w rankingu QS Nazwa uczelni Kraj
1.  6. Politechnika Federalna (EHTZ) Zurich, Szwajcaria
2. 18. Politechnika Federalna (EPFL) Lozanna, Szwajcaria
3.

50. Uniwersytet Technologiczny Delft (TUD) Delft, Holandia 4. 53. Uniwersytet PSL Paryż, Francja 5. 55. Uniwersytet Techniczny (TUM) Monachium, Niemcy 6 60. Politechnika w Palaiseau (EP) Palaiseau, Francja 7. 63. Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana (LMU) Monachium, Niemcy 8. 64. Uniwersytet w Amsterdamie Amsterdam, Holandia 9. 66. Uniwersytet w Heidelbergu Heidelberg, Niemcy 10. 77. Uniwersytet Sorbona Paryż, Francja


Słynąca z prowadzenia nowatorskich badań i doskonałych wyników z matematyki, chemii i fizyki Politechnika Federalna w Zurichu, jest najlepszą niebrytyjską uczelnią i jednocześnie czołową uczelnią techniczną w Europie. ETHZ wspiera zakładanie spin-offów od lat 90-tych, dziś z uczelnią związanych jest niemal 700 start-upów. W 2010 roku powstał projekt Pioneer Fellowships, w 2012 roku Innovation and Entrepreneurship Labs, inicjatywy wspierające przedsiębiorców i badaczy, planujących transfer wyników badań do biznesu. ETHZ jest jednym z partnerów istniejącego od 1993 roku Technopark Zurich, zrzeszającego ponad 300 firm.  Wśród absolwentów ETHZ znajduje się ponad 30 laureatów Nagrody Nobla, w tym Albert Einstein i Wolfgang Pauli, jeden z twórców fizyki kwantowej. Studentem, a następnie jej profesorem tej uczelni był prezydent Gabriel Narutowicz.

Imponujący ekosystem sprzyjający innowacji działa przy kolejnej szwajcarskiej Politechnice Federalnej w Lozannie. EPFL jest instytutem naukowym i uniwersytetem położonym we francuskojęzycznej części Szwajcarii. Specjalizuje się w naukach przyrodniczych i inżynierii. Posiada własny reaktor atomowy i superkomputer BlueGene/Q. Sercem nowego kampusu jest Rolex Learning Center, awangardowy budynek, w którym znajduje się m.in jedna z największych bibliotek naukowych.  W latach 2000-2017 na uczelni powstało 245 start-upów komercjalizujących wiedzę naukową. W 1991 roku EPFL powołał Innovation Park, w którym działa 170 firm, w tym 120 start-upów, z branży IT, zdrowia, biotechnologii, transportu.  EPFL jest jednym z założycieli powstałego w 2013 Campus Biotech skupiającego firmy specjalizujące się w biotechnologii i naukach o życiu. Warto wiedzieć, że absolwentem fizyki na EPFL jest urodzony w Polsce Stefan Kudelski, twórca legendarnych magnetofonów Nagra z lat 50. i 60.

Dumą Holandii jest Uniwersytet Technologiczny (TUD) w Delft. Uczelnia specjalizuje się w naukach ścisłych, technicznych, z zakresu transportu morskiego, lotniczego, astronautyki, inżynierii, nauk biologicznych i architektury. Na wyposażeniu uczelni jest symulator lotów i laboratorium aerodynamiczne. Z jej wynalazków korzysta przemysł lotniczy i komputerowy. Uczelnia posiada w portfolio ponad 2 tys. patentów. Zajmuje 12 miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych uczelni świata według Reutersa w oparciu o liczbę innowacji i patentów. Na TUD powstało 57 start-upów. Posiada jeden z największych kampusów uniwersyteckich na świecie o powierzchni 161 hektarów. 

Uniwersytet PSL w Paryżu – najlepsza francuska uczelnia  – stawia na komercjalizację wyników badań i rejestruje 100 patentów rocznie. Współpracuje z 2,5 tys. partnerów biznesowych, posiada 2 inkubatory biznesu, 3 przestrzenie coworkingowe. Jej pracownicy i studenci założyli 137 start-upów. Uniwersytet może pochwalić się 26 laureatami Nagrody Nobla.  Wydział nauk i ścisłych i inżynierii na Uniwersytecie Sorbona jest największą jednostką naukową w kraju, która podzielona na 6 specjalizacji, posiada 66 laboratoriów i uczy 18 tys. studentów. W 2016 roku na uczelni powstało 20 start-upów.

Najlepszą niemiecką uczelnią techniczną jest Uniwersytet Techniczny w Monachium (TUM). W jego skład wchodzi 15 wydziałów, 14 ośrodków badawczych i szpital. 17 absolwentów i pracowników TUM otrzymało Nagrodę Nobla. Tylko w 2017 roku uczelnia zgłosiła 71 wniosków patentowych i 178 wynalazków będących rezultatem pracy naukowej. Firmy, który powstały na TUM w ciągu 6 lat stworzyły 15 tys. miejsc pracy.  

Kolejna duma Francji to X. Z uwagi na matematyczny profil École Polytechnique (EP), zamiast pełnej nazwy uczelni stosowany jest zamiennie symbol X.  Politechnika nastawiona jest na indywidualne kształcenie zakorzenione w tradycji humanistycznej i promujące kulturę doskonałości ze znajomością nauk ścisłych i służbą publiczną. Zatrudnia 670 pracowników naukowych, w tym 39 proc. z zagranicy. Na jednego pracownika naukowego przypada 5 studentów, co daje EP pierwsze miejsce w tej kategorii we Francji i 30. na świecie. Przez inicjatywy takie jak X-Tech Incubator czy X-UP Akcelerator wspiera merytorycznie i finansowo studentów i pracowników, którzy założyli 140 start-upów. X posiada m.in własny akcelerator. 

Specjalizujący się m.in. w naukach biologicznych i medycznych Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium zarządza czołowym w Niemczech centrum medycznym składającym się 29 specjalistycznych klinik, 12 instytutów i 45 interdyscyplinarnych jednostek. 

Uniwersytet w Amsterdamie to największa uczelnia w kraju i jednocześnie jedna z największych uczelni badawczych w Europie, której mury opuściło 6 laureatów Nagrody Nobla. Innovation Exchange Amsterdam to  działająca przy uniwersytecie instytucja wspierająca naukowców i przedsiębiorców przy transferze wiedzy i tworzeniu ekosystemu innowacji. 

Z najstarszą niemiecką uczelnią, Uniwersytetem w Heidelbergu, związana jest największa w Niemczech liczba 56 laureatów nagrody Nobla. Uczelnia zaangażowana jest w światową sieć współpracy naukowej i akademickiej, współpracując z 25 naukowymi instytucjami partnerskimi i 450 uniwersytetami na świecie. Doskonałą reputacją cieszy się Wydział Fizyki i Astronomii. Wspiera projekt Industry-on-Campus łączący naukowców w ramach szczegółowych projektów z przedstawicielami biznesu w zakresie innowacji medycznych i technologicznych. 

Z kolei na najstarszej francuskiej uczelni, Uniwersytecie Sorbona, wydział nauk ścisłych i inżynierii jest największą jednostką naukową w kraju, która posiada 66 laboratoriów. Jej absolwenci i pracownicy prowadzą 145 start-upów. Uczelnia jest partnerem Quadrivium Ventures, funduszu  wspierającym badania naukowe z kapitałem 65 mln euro.

zdjęcie: Wikimedia Commons

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem