Szybsze odbicie w firmach w pandemii dzięki unijnemu wsparciu z PARP

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Szybsze odbicie w firmach w pandemii dzięki unijnemu wsparciu z PARP

Udostępnij:

Zaprezentowano wyniki ewaluacji pomocy PARP udzielonej firmom w III i IV kwartale 2020 r. w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy”. 900 mln złotych wsparcia pochodzącego z unijnych programów otrzymało wówczas prawie 4,5 tys. firm. Badanie pokazuje m.in., że dzięki wsparciu firmy będą prowadzić działania inwestycyjne 2 lata wcześniej niż miałoby to miejsce bez interwencji PARP.
Choć pomoc udzielona za pośrednictwem PARP była tylko jednym z elementów działań rządowych i unijnych, a jej wielkość i charakter były ograniczone, to interwencja przyniosła wymierne rezultaty:

– Zarówno interwencja PARP, jak i PFR (…) różnią się, co do skali, ale w sensie ekonomicznego działania oddziałują podobnie na gospodarkę, a mianowicie w sposób moim zdaniem jednoznacznie pozytywny. (…) korzyść netto jest trzy razy większa od wydatków, co wynika po pierwsze z trochę płytszej recesji w wyniku wprowadzenia tej interwencji, po drugie z wcześniejszego „wybicia” dlatego, że firmy przetrwały, ludzie nie zostali zwolnieni, mogą szybciej wznowić produkcję i szybciej rozpocząć proces inwestycyjny. (…) Więc można powiedzieć, że od strony wzrostu gospodarczego jednoznacznie pozytywnie także oceniamy tę tarczę – powiedział Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa, Doktor nauk ekonomicznych, reprezentujący wykonawcę badania.

Wyniki ewaluacji zostały zaprezentowane 27 maja br. podczas Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej „Nowa rzeczywistość. Wyzwania dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych” zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP.

Wnioski płynące z ewaluacji programu „Dotacje na kapitał obrotowy”

Główne wnioski ewaluacji są następujące:

  • Cel programu został zrealizowany. Dzięki dofinansowaniu firmy nie upadły, zachowały swoją zdolność do prowadzenia działalności.
  • Pieniądze wsparły 76 tys. miejsc pracy, w tym zapobiegły likwidacji 7,1 tys. miejsc pracy. Dotyczy to nie tylko firm beneficjentów, ale również przedsiębiorstw z nimi powiązanych (np. w łańcuchach dostaw).
  • Polski PKB w latach 2020-2024 byłby o ok. 3 mld zł mniejszy, gdyby nie wsparcie udzielone za pośrednictwem PARP. Oznacza to, że zysk netto interwencji PARP (dodatkowy PKB pomniejszony o koszt interwencji) można szacować na ok. 2,1 mld zł.
  • Dzięki pieniądzom, przekazanym za pośrednictwem Agencji, następuje spłycenie recesji i szybsze odbicie w firmach. Z badania ewaluacyjnego wynika, że firmy będą prowadzić działania inwestycyjne 2 lata wcześniej niż miałoby to miejsce bez interwencji PARP.
  • Dzięki temu firmy dogonią swój trend rozwoju już w 2022 r.
  • Zauważalny będzie efekt fiskalny. Do 2024 r. ok. 1,2 mld zł wpływów ze składek ZUS oraz podatku PIT i VAT zasili Skarb Państwa dzięki wsparciu na bieżącą działalność udzielonemu polskim przedsiębiorcom z funduszy unijnych za pośrednictwem PARP.

Szczegóły programu „Dotacje na kapitał obrotowy” zostały ogłoszone 8 czerwca 2020 r., a nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdował się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca wcześniejszego roku. Otrzymane dofinansowanie firmy mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Zobacz wyniki ewaluacji programu zaprezentowane na konferencji (wersja anglojęzyczna) “Subsidies from POIR and POPW and counteracting the economic effects of COVID19 pandemic in 2020-2024”.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem