Zamienić klientów w mile widzianych gości – Everytap
Zamienić klientów w mile widzianych gości – Everytap
Krakowskie spółki łączą siły. Smart cities w Polsce
Pierwsze beacony w polskich salonach
Ifinity wprowadziło Warszawę na podium
Beacony zapewniają nagrody za dobrą zabawę
HG Intelligence S.A. przedstawia Synerise Eternal Beacon
Malutki beacon, wielki świat