Tak wygląda nowoczesna korporacyjna akceleracja startupów. hub:raum przedstawia nowy program WARP Sprints

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Centrum Innowacyjności dla europejskich startupów, założone przez Deutsche Telekom (właściciela sieci T-Mobile), prezentuje nowy model korporacyjnej akceleracji. „WARP Sprints” to efekt wiedzy i doświadczenia wyniesionych z 5 edycji autorskiego programu WARP Accelerator.

fot. materiały prasowe 

Nowa koncepcja zakłada dwie nowatorskie zmiany: efektywne i pełne przygotowanie korporacji do wdrożenia innowacji (startupów) jeszcze przed samą akceleracją oraz skoncentrowanie się na starannie wybranych obszarach w danym kwartale. Pierwsza edycja programu WARP Sprints poświęcona jest obszarom Smart City, Transport/Logistyka oraz Omnichannel.

Skąd pomysł na zmianę?

Podczas pięciu dotychczasowych edycji hub:raum WARP Accelerator, oceniono ponad 3000 startupów, a 58 zespołów z 18 różnych krajów zespołów zostało zaproszonych do udziału w programie w Krakowie. Pomogło to w zrozumieniu potrzeb zarówno startupów, jak i korporacji, co było kluczem do połączenia  tych dwóch różnych światów. 

Przygotowanie korporacyjnego podwórka

Kluczowym elementem w procesie akceleracji startupów jest  odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie korporacji: zaangażowanie wybranych departamentów, ich „zielone światło” dla konkretnych rozwiązań oraz odpowiednia adaptacja istniejących w firmie procesów i stworzenie nowych – wszystko to przeprowadzone w sposób umożliwiający szybkie i efektywne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów. Odpowiednio wczesne stworzenie wewnętrznego ekosystemu, w skład którego wchodzą interesariusze, wewnętrzni klienci oraz procesy, uławia komercjalizację procesów oraz nowych produktów, czyni ją bardziej zwinną i efektywną. Oznacza to, że nie tylko startupy powinny przystosować się do korporacyjnych realiów – działa to również w drugą stronę. 

Czas to klucz do sukcesu

Jednym z najlepszych modeli współpracy, możliwym również pomiędzy korporacją a startupem, jest sprawne i szybkie działanie oparte o tworzenie prototypów, ich testowanie i iterowanie. Na tej podstawie powinny być podejmowane błyskawiczne i trafne decyzje. To właśnie można określić mianem „sprintów”. – Nasza nowa koncepcja – WARP Sprints, jest bardzo pragmatyczna, dzięki czemu prezentujemy zupełnie nową jakość na rynku. Po upływie miesiąca od rozpoczęcia współpracy ze startupem będziemy mieli klarowną sytuację odnośnie ew. inwestycji czy pilotażów. Wtedy, wspólnie podejmiemy decyzję o dalszej współpracy – lub też jej braku. Jeśli obie strony będą „na tak” – określimy na jakich warunkach będzie przebiegała dalsza współpraca, by zarówno startup, jak i nasza korporacja skorzystały na wspólnych działaniach jak najwięcej. Podczas całego procesu chcemy być partnerem. Cel jest taki, aby uczyć się bardzo szybko w ciągu tego miesiąca i zyskać na tym tak dużo, jak to tylko możliwe – mówi Jakub Probola, Dyrektor Zarządzający hub:raum dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentracja na konkretnych potrzebach rynkowych

Kolejna ważna zmiana to dokonywany co kwartał wybór określonych obszarów zainteresowania w ramach kolejnych edycji programu. Przed rozpoczęciem każdej edycji WARP Sprints prowadzone są szczegółowe obserwacje wewnątrz T-Mobile i grupy Deutsche Telekom (warsztaty, spotkania i analizy rynkowe prowadzone przez odpowiedni zespół). Następnie, wraz z międzynarodowymi oddziałami korporacji oraz jej wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami, identyfikowane są najważniejsze obszary i rynki – takie, które mają poparcie departamentów biznesowych i sprzedażowych oraz w efekcie pozwalać będą na łatwiejsze i bardziej efektywne wdrożenie nadchodzących rozwiązań i produktów. 

W  IV kwartale 2016 hub:raum Kraków wybrał trzy obszary działania – są to Smart City, Transport/Logistyka oraz Omnichannel. Rozwiązania dla  Smart City  stają się coraz ważniejszym zagadnieniem, ze względu na intensywny rozwój miast. Stają one przed coraz większymi wyzwaniami, związanymi m.in. z zarządzaniem energią, sieciami wodociągowymi czy gospodarką odpadami. Odpowiedzią na nie może być właśnie wdrażanie innowacji, które pomogą zarządzać rozwijającymi się metropoliami. Równie istotny jest dla nas obszar Logistyki i Transportu, którego wagę dostrzegamy już od długiego czasu. Obecnie, kiedy chcemy wszystko mieć jeszcze szybciej i jeszcze taniej, branża ta staje przed nowymi wyzwaniami, na które powinny odpowiedzieć innowacje – podkreśla Rafał Wróblewski, Business Development Manager odpowiedzialny za obszar Smart City w T-Mobile. Radosław Sałata, Dyrektor Sprzedaży w T-Mobile dodaje – Omnichannel umożliwia stosunkowo łatwe przejście pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży offline i online. Pozwala wyjść naprzeciw potrzebom klienta – tak, żeby cały proces i doświadczenie zakupowe było dla niego intuicyjne, szybkie i wygodne. Takie innowacyjne rozwiązania budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. W T-Mobile poszukujemy innowacji w zakresie Omnichannel i jesteśmy gotowi na współpracę ze startupami działającymi w tym obszarze.

Poszukiwanie innowacji wymaga od wielkich koncernów gotowości do zmiany swoich wewnętrznych struktur. Programy hub:raum Kraków są przykładem tego, jak to osiągnąć – WARP Sprints to przykład ciekawego, zwinnego i efektywnego modelu nowoczesnej akceleracji korporacyjnej.