Teaser inwestycyjny. Wszystko co powinieneś wiedzieć o tej krótkiej prezentacji

Dodane: 31.03.2017

Jarosław Ziobrowski

Udostępnij:

Teaser inwestycyjny to rodzaj prezentacji, która zawiera najważniejsze informacje o firmie. Stanowi bardzo dobre narzędzie w poszukiwaniu ewentualnego inwestora i ma za zadanie zainteresowanie go, a w konsekwencji zachęcenie do zainwestowania.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pexels.com

Najczęściej kolejnym krokiem po przedstawieniu inwestorowi teasera jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (ang. NDA: non-disclosure agreement) oraz rozpoczęcie badania firmy przez inwestora.

Nie ma przepisów prawa lub wytycznych, które określałyby wymogi teasera. Startupy mają pełną swobodę w przygotowaniu takiego dokumentu. W internecie dostępne są teasery, które mogą stanowić dobrą bazę dla naszego dokumentu. Warto jednak pamiętać, że dobry teaser inwestycyjny powinien składać się maksymalnie z 2-3 stron. Zbyt długa prezentacja nie przyniesie dobrego efektu. Za to ładne grafiki oraz diagramy na pewno nam pomogą w krótkiej wersji przedstawienia naszej firmy. Co należy zamieścić w teaserze inwestycyjnym?

Z moich obserwacji wynika, że czasami teaser zawiera informacje, które stanowią tajemnicę firmy i nie powinny zostać ujawnione na tym etapie negocjacji albo jest za dużo informacji, które nie mają większego znaczenia. Istotne jest zaprezentowanie firmy w taki sposób, aby maksymalnie zainteresować inwestora bez konieczności ujawniania takich informacji o firmie, które mogłyby zostać wykorzystane przez konkurencję (np. o strategii, dostawcach, odbiorcach usług czy specyfice towarów).

Co jeszcze powinno znaleźć się w dobrze przygotowanym teaserze inwestycyjnym? Po pierwsze dane firmy oraz dane kontaktowe. Z danych kontaktowych należy wskazać adres witryny internetowej oraz dane rejestracyjne firmy oraz adresy e-mail. Warto zwięźle zaprezentować kluczowe osoby kierujące firmą lub zarządzające projektem. Opis produktu lub usługi powinien być zwięzłe napisany, prostym językiem (powinniśmy unikać branżowego języka). Dokument powinien prezentować stopień rozwoju produktu oraz sposób jego weryfikacji rynkowej, a także opisywać pozycję rynkową firmy oraz np. przyczyny przewagi konkurencyjnej.

W mojej ocenie bardzo ważnym elementem z punktu widzenia inwestora są dane ekonomiczne – finansowe. Teaser inwestycyjny powinien zawierać zarówno historyczne dane finansowe, jak i przewidywane wyniki finansowe. Jeśli firma działa dłużej niż rok, dane finansowe powinny obejmować, co najmniej trzy pełne lata obrotowe. Podstawowymi danymi finansowymi będą przychody ze sprzedaży, EBIT lub EBITDA, poniesione nakłady (struktura kosztów), poziom zadłużenia, wysokość straty itp.

Również ważnym elementem będzie wskazanie potrzeb inwestycyjnych firmy tzn. na jaki cel zostaną przeznaczone środki finansowe, jakie będą oczekiwania wobec inwestora w związku z realizacją projektu (np. nie tylko zaangażowanie finansowe ale także współpraca doradcza).

Podsumowując powyższe, dobry teaser inwestycyjny powinien składać się maksymalnie z 2-3 stron oraz zawierać zwięzłe informacje o firmie, produkcie, celu pozyskania kapitału, a także celach biznesowych wraz z podstawowymi danymi finansowymi. Teaser inwestycyjny stanowi narzędzie w poszukiwaniu i pozyskaniu ewentualnego finansowania czy nowego wspólnika. Na szczęście coraz więcej firm jest tego świadomych, a niektóre na potrzeby przygotowania teasera korzystają z pomocy firm doradczych.

adwokat Jarosław Ziobrowski

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem