Telepraca w księgowości

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Coraz więcej firm rozumie potrzebę oferowania swoim pracownikom pracy z domu. Na rynku można zaobserwować rosnącą ofertę pracy zdalnej. Piszemy dzisiaj o tym, jak zorganizować telepracę w księgowości.

Coraz więcej firm rozumie potrzebę oferowania swoim pracownikom pracy z domu. Na rynku można zaobserwować rosnącą ofertę pracy zdalnej. Piszemy dzisiaj o tym, jak zorganizować telepracę w księgowości.

Na temat telepracy napisano już wiele artykułów oraz przeprowadzono sporo badań. Dzięki rozwojowi internetu organizacja pracy z domu przestała być problemem technicznym. Również koszty jej organizacji bardzo spadły. Uwarunkowania prawne są w Polsce przychylne telepracy. Zgodnie z art. 67, § 1 kodeksu pracy, „Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (..)”.

Panuje powszechne przekonanie, potwierdzone licznymi doświadczeniami, że telepraca pozwala na ograniczenie kosztów, zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. O ile, dla pracodawców istotne ograniczenie kosztów jest zauważalne dopiero w dłuższej skali czasowej, o tyle korzyści finansowe pracownika są natychmiastowe i oczywiste: oszczędność czasu i kosztów dojazdu do miejsca pracy.

Firmy wdrażające telepracę odnotowują dodatkowe efekty, jak zwiększenie wydajności czy też większą lojalność pracowników. Telepraca jest traktowana jako benefit, szczególnie przez pracowników wychowanych w erze internetu.

Istotne zalety telepracy widać szczególnie dla kobiet, które zajmują się wychowaniem małych dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych.

Niezwykle istotnym efektem wdrożenia telepracy jest przestawienie myślenia kadry kierowniczej na pracę zadaniową. Wymaga to oczywiście wyższych kwalifikacji menedżerskich i daje długofalowe korzyści dla firmy.

Mając pracownika obok siebie, kierownik ma komfort bezpośredniego wglądu w wykonywaną pracę. Przy pracy zdalnej kierownik musi wspólnie z pracownikiem zaplanować zadanie oraz zastanowić się, w jaki sposób skutecznie monitorować postęp prac. Najczęściej telepraca dotyczy ustalonych z pracownikiem dni w tygodniu. Niektórzy pracodawcy unikają ustalania poniedziałku i piątku jako dni przeznaczonych na pracę zdalną. Ogranicza się w ten sposób pokusę skracania dnia pracy, w celu wydłużenia weekendu.

Problem telepracy został w Polsce zauważony. Na przykład Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sfinansowała cykl 327 warsztatów w 14 województwach, w ramach inicjatywy „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”. W ramach projektu przeszkolonych zostało 3482 osób.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę planując telepracę w księgowości?

Dział księgowości jest tym miejscem w firmie, gdzie stosunkowo łatwo jest zorganizować pracę z domu. Na dodatek telepraca w tym przypadku ujawnia swoje wszystkie zalety.

Niezbędne warunki można podzielić na kilka kategorii:

Warunki prawne – pracodawca musi przygotować odpowiednie aneksy do umów o pracę. Aneks będzie określał warunki wykonywania pracy zdalnej. Odpowiednie wzory umów można łatwo znaleźć w internecie.

Komunikacja:

  • firma udostępniająca pracownikom pracę z domu musi być podłączona do internetu stałym łączem (co jest dość powszechne)
  • pracownik musi mieć stałe łącze do internetu (warto w aneksie do umowy ustalić, czy pracownik ma prawo do odzyskania części ponoszonych z tego tytułu kosztów)
  • warto ustalić sposób wewnętrznej komunikacji telefonicznej; jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia dłuższych rozmów, należy przewidzieć instalację programu telefonii internetowej (np. program Skype) na wszystkich komputerach działu księgowości i innych działów współpracujących, w zależności od organizacji pracy
  • jeżeli pracownik dodatkowo obsługuje kontrahentów zewnętrznych, wówczas trzeba pomyśleć o przekierowaniu rozmów na telefon prywatny, lub przyzwyczaić klientów do komunikowania się przez telefon komórkowy pracownika

Oprogramowanie – warto skorzystać z rozwiązania, jakie oferuje program księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Program pozwala na obsługę księgowości z dowolnego miejsca przez standardową przeglądarkę internetową. Na dodatek praca z programem jest bardzo prosta.

Organizacja pracy po stronie pracownika – poza posiadaniem stałego łącza internetowego i telefonu, pracownik powinien przygotować odpowiednie miejsce do pracy, w miarę odizolowane od hałasu.

Organizacja pracy ze strony kierownika – wiele prac wykonywanych w dziale księgowości jest szczególnie łatwo wykonywać w domu. Należą do nich: wprowadzanie dokumentów, wprowadzanie wyciągów bankowych, uzgadnianie obrotów i sald, itp. Oczywiście, im bardziej firma dostosowana jest do obiegu dokumentów elektronicznych, tym więcej prac można wykonywać zdalnie. Dobrym przykładem jest wystawianie faktur sprzedaży. Przy spełnieniu określonych warunków i za zgodą kontrahentów, można je przygotowywać i wysyłać w postaci elektronicznej. Program mKsiegowa.pl jest przystosowany do takiej opcji.

Przez zastosowanie oprogramowania księgowego dostępnego przez internet można szybko i niewielkim nakładem kosztów zaoferować pracownikom zdalną pracę. Doświadczenie firm zachodnich pokazuje, że najlepsze efekty uzyskują one stosując model mieszany: pracownik częściowo pracuje z domu, a częściowo w firmie. Zalecane jest uzgodnienie z pracownikiem wymiaru 1 lub 2 dni w tygodniu na telepracę.

źródło: informacja prasowa