Test Farms dają dobre plony

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Test Farms

Udostępnij:

Dzięki inicjatywie EIT Food, swoje innowacyjne rozwiązania agritechy mogą testować i ulepszać wspólnie z rolnikami. Prace nad nowymi propozycjami dla producentów żywności trwają także w Polsce. Z owoców tej współpracy zadowoleni będą wszyscy konsumenci.

Polski rolnik chce się modernizować. Dowodzą tego wyniki przeprowadzonego w 2022 roku Polskiego Spisu Rolnego: zwiększa się odsetek wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych, spełniane są wysokie standardy fitosanitarne i weterynaryjne dla towarów rolno­spożywczych eksportowanych na cały świat, a także rośnie liczba gospodarstw konkurencyjnych, mogących pochwalić się dużą skalą produkcji wysokiej jakości.

Ale polski rolnik musi też stawiać czoła wielu wyzwaniom. Te najważniejsze to przede wszystkim zmiany klimatyczne, które w ogromnej mierze determinują przebieg wegetacji roślin. Wpływają również na wzrost i upraw rolnych. Wyzwaniem jest też starzenie się rolniczej społeczności: coraz trudniej znaleźć następców i przekazać komuś swoje gospodarstwo.

Na szczęście, kwitną także inicjatywy mające wesprzeć rolników w ich codziennej pracy. Jedną z takich inicjatyw jest działający program Test Farms (https://www.eitfood.eu/projects/test-farms), stworzony przez ekspertów EIT Food. EIT Food jest wspierane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ Unii Europejskiej.

Pola zasiane pomysłami

Idea Test Farms jest z gruntu prosta i intuicyjna: agritechy wspólnie z rolnikami testują oraz ulepszają rozwiązania mające pomóc sektorowi w podniesieniu wydajności zbieranych plonów. Walidowane na polach rozwiązania mają również służyć konsumentom: chociażby poprzez podniesienie jakości produktów czy obniżenie ich kosztów.

Korzyścią dla agritechów przystępujących do programu Test Farms jest – oprócz dopracowania swojego produktu – zwiększenie rozpoznawalności pośród potencjalnych klientów czy inwestorów. Startupy zyskują również dostęp do zasobów sieci EIT Food, którą tworzą firmy rolnicze czy instytuty badawcze. Zapewniane jest także finansowe wsparcie w wysokości 4 000 euro. Grant można przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży i fazy testów. Testy można przeprowadzać w wybranym przez startup kraju. W tym roku projekt był realizowany w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i we Włoszech.

Sam program działa już od pięciu lat – w tym czasie z oferty wsparcia skorzystało 85 startupów. O tym, że program stale się rozwija, najlepiej świadczy fakt, że w 2023 do współpracy z Test Farms przystąpiła FarmTech, czyli spółka celowa TopFarms. Poszukuje ona rozwiązań z obszaru rolnictwa regeneratywnego – i znalazła je, decydując się na testy pomysłów opracowanych w Grecji i na Węgrzech. Drugim dowodem na silną pozycję inicjatywy Test Farms są ambitne plany na kolejne dwa lata. W 2024 program obejmie dodatkowo kraje nordyckie i Bałkany Zachodnie, a w 2025 r. z testów będą mogły skorzystać startupy z całej Europy.

Urodzaj innowacji

Współpraca między agritechami a rolnikami, nawiązana w ramach programu Test Farms może potrwać nawet rok, jeśli testy produktu wymagają tego, by ocenić jego skuteczność. Finałem inicjatywy jest Demo Day.

Spójrzmy, jakie rolnicze propozycje są obecnie rozwijane w ramach programu w Polsce:

  • grecki startup farmAIr skonstruował dron do wykrywania infekcji w roślinach w bardzo wczesnej fazie ich wzrostu. Służy do tego połączenie obrazu termicznego i wizualnego (RBG), wspieranego przez obraz komputerowy i AI;
  • węgierski startup Terra Carbono testuje opatentowany przez siebie nawóz do odbudowy próchnicy w glebie. Biostymulant w formie sypkiego granulatu poprawia wilgotność gleby, zdolność zatrzymywania składników odżywczych i efektywność stosowania nawozów. Dzięki temu, odmładza glebę i jednocześnie podnosi odporność roślin na infekcje;
  • czeski agritech Agriception proponuje unowocześnienie maszyn rolniczych stosowanych w rolnictwie precyzyjnym poprzez zastosowanie technologii plug & play do zaawansowanego obrazowania i przetwarzania danych (pomiar NDVI) z wykorzystaniem kamery multispektralnej;
  • pochodzący z Rumunii startup Elpida Doctor Digital Plant Vaccine pracuje nad wykorzystaniem biologicznego preparatu, chroniącego rośliny przed czynnikami chorobotwórczymi;
  • Mateusz Kocur w ramach Test Farms rozwija technologię elektronicznego wzbudzania drgań, służącego do zapylania kwiatów na uprawach jagodowych;
  • ukraińska spółka Parostok udoskonala technologię ochrony nasion zbożowych i ich fizycznego pobudzania do kiełkowania oraz wzrostu.

 

Test Farms

 

O EIT Food

EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w branży spożywczej. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, produkujący zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Wspierani przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ Unii Europejskiej, inwestujemy w projekty, organizacje i osoby, które podzielają nasze cele dotyczące zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Odblokowujemy potencjał innowacyjny w przedsiębiorstwach i na uniwersytetach oraz tworzymy i skalujemy startupy rolno-spożywcze, aby wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposażamy przedsiębiorców i specjalistów w umiejętności potrzebne do przekształcenia systemu żywnościowego i umieszczamy konsumentów w centrum naszej pracy, pomagając budować zaufanie poprzez ponowne połączenie ich z pochodzeniem żywności.

Jesteśmy jedną z dziewięciu innowacyjnych społeczności, utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE, który powstał w 2008 r. w celu pobudzania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

Dowiedz się więcej na: http://www.eitfood.eu lub obserwuj nas w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube i Instagram.

 

Artykuł przygotowany na zlecenie EIT Food