Time Camp – oprogramowanie do zarządzania czasem

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

TimeCamp to system informatyczny pozwalający automatycznie rozliczać czas pracy nad poszczególnymi zadaniami, projektami lub obsługą klientów. Dodatkowo daje pole do optymalizacji efektywności zachowań.

TimeCamp to system informatyczny pozwalający automatycznie rozliczać czas pracy nad poszczególnymi zadaniami, projektami lub obsługą klientów. Dodatkowo daje pole do optymalizacji efektywności zachowań.


Oprogramowanie rejestruje czas jaki użytkownik przeznacza na poszczególne czynności wykonywane na komputerze, a następnie automatycznie przyporządkowuje je do aktualnie otwartych zleceń lub projektów. Umożliwia przedsiębiorstwom mierzenie i rozliczanie jednego z najcenniejszych zasobów – czasu efektywnej pracy. Precyzyjnie i obiektywnie, bez manualnego wprowadzania danych.

Dlaczego teraz?

W sytuacji pracy nad kilkoma zadaniami, projektami, czy przypadku obsługi kilku klientów jednocześnie pojawia się problem z precyzyjnym mierzeniem czasu poświęcanego na każdą sprawę. Telefony, spotkania, inne zadania służbowe czy wykorzystywanie komputera do celów prywatnych powodują, że dokładne określenie czasu poświęconego na każdy projekt staje się niemożliwe. TimeCamp rozwiązuje ten problem – pozwala uniknąć manualnego rozliczania czasu pracy na koniec dnia!

Dlaczego warto?

– Unikniesz uciążliwego, ręcznego rozliczania czasu pracy – TimeCamp zrobi to automatycznie
– Dowiesz się, ile czasu poświęciłeś na poszczególny projekt, zadania lub obsługę klientów
– Zwiększysz efektywność wykonywanych czynności.

Możliwości

– Monitorowanie czasu pracy w aplikacjach, Internecie, na dokumentach a także z dala od komputera
– Automatyczne i obiektywne rozliczenia, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych
– Obsługa od kilku do kilkuset projektów jednocześnie.

Filozofia działania

TimeCamp automatycznie monitoruje czynności wykonywane przez pracownika. Następnie je kategoryzuje i przypisuje do określonych zadań, projektów, klientów. Kategoryzowanie pracy przy komputerze odbywa się automatycznie. Dzięki temu użytkownicy nie muszą ręcznie przypisywać czynności do zadań i manualnie rozliczać czasu przeznaczonego na prace projektowe. System określa także, które zachowania powinny być uznane za produktywne, a które skatalogowane jako niezwiązane z obowiązkami służbowymi. Wygenerowane informacje udostępniane są na bieżąco pracownikom w formie przejrzystych zestawień.

źródło: informacja prasowa