Tomasz Orlik powołany na stanowisko członka zarządu PFR TFI

tomasz orlik powolany na stanowisko czlonka zarzadu pfr tfi
Udostępnij:
17 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała Tomasza Orlika na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Tomasz Orlik odpowiada w PFR TFI za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy.

Tomasz Orlik ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał przede wszystkim za projekty związane z zarządzaniem funduszami, aktywami i zarządzaniem ryzykiem.  W 1992 r. rozpoczął obsługę funduszy powierniczych w Banku Pekao S.A., i następnie w 1993 r. w Financial Services Ltd. odpowiedzialny był za projekty konsultingowe. W 1997 r. został Dyrektorem w Pioneer TFI S.A. i następnie członkiem zarządu Pioneer PTE S.A.

W 2000 r. zaangażowany w utworzenie Pioneer Pekao Investment Management S.A.
i powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2001 r. członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A., a od 2010 r. do 2018 r. Wiceprezes Zarządu spółki. Podczas pracy w Grupie Pioneer Investments zaangażowany w projekty restrukturyzacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wdrożenia systemów informatycznych do zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem.

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, produktów emerytalnych i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce.

Decyzja Rady Nadzorczej oznacza, że od 1 stycznia 2020 r. Zarząd PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. pracuje w składzie trzyosobowym:

  1. Ewa Małyszko - Prezes Zarządu
  2. Piotr Kuba - Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych
  3. Tomasz Orlik - Członek Zarządu ds. Operacyjnych