Trwa nabór do europejskiego programu Wild Card – 2 mln euro na rozwój innowacji medycznych

trwa nabor do europejskiego programu wild card 2 mln euro na rozwoj innowacji medycznych
Udostępnij:
Tegoroczna edycja europejskiego programu dla najzdolniejszych naukowców, badaczy i przedstawicieli służby zdrowia w Unii Europejskiej skupi się na zdrowiu psychicznym, biomarkerach cyfrowych i zdrowiu mózgu.

Najlepsi mogą uzyskać przepustkę do wiodących inkubatorów i firm medycznych w Europie, gdzie będą mogli rozwinąć swój pomysł w prawdziwe przedsięwzięcie biznesowe i wprowadzić produkt na rynek. Program prowadzi EIT Health, wiodąca organizacja z obszaru innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej.

Do programu EIT Health Wild Card można aplikować do 10 lutego 2019 r. Mogą w nim wziąć udział przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, eksperci techniczni i badacze z Unii Europejskiej.

Wybrani kandydaci zakwalifikują się do hackathonu, podczas którego będą walczyć o wsparcie biznesowe i finansowe. Zwycięskie zespoły otrzymają światowej klasy mentoring biznesowy oraz dwuletnie dofinansowanie w wysokości 2 mln euro.

GE Healthcare, partner EIT Health: Wild Card to wyjątkowa okazja dla talentów w Europie, aby nauczyć się jak stworzyć innowacyjny i odnoszący sukcesy startup.

EIT Health InnoStars: Szczególnie zapraszamy innowatorów z takich krajów jak Polska, Węgry, Portugalia, Włochy czy Chorwacja, którzy – naszym zdaniem – mogą dokonać zmian w obszarze nowoczesnej opieki zdrowotnej, nauki i technologii.

EIT Health, organizacja wspierana przez UE i skupiająca firmy, instytucje badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe z obszaru opieki zdrowotnej, ogłosiła drugą edycję programu Wild Card. W tym roku Wild Card skupia się na dwóch wyzwaniach współczesnego świata:

  • Zdrowie psychiczne i zdrowie mózgu – jak poprawić przewidywanie, diagnozowanie i leczenie w celu zwalczania zaburzeń psychicznych i wzmocnienia zdrowia mózgu?
  • Biomarkery cyfrowe – jak poprawić wczesną diagnostykę przy zastosowaniu biomarkerów cyfrowych?

Do 10 lutego br. można zgłaszać swoje pomysły aplikując na stronie wildcard.eithealth.eu. Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. podczas 5-dniowego hackathonu zostaną wybrane najlepsze pomysły, które zostaną zakwalifikowane do programu akceleracyjnego i mentoringowego.  W lipcu odbędą się finalne prezentacje, z których organizacja EIT Health wyłoni zwycięskie projekty. Głównym celem programu Wild Card jest stworzenie dwóch nowych podmiotów i przyznanie im dwuletniego wsparcia oraz 2 mln euro w formie dotacji. Z pomocą organizacji EIT Health tzw. pomysły wysokiego ryzyka mogą zostać przekształcone w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa komercyjne.

Co roku Wild Card skupia się na innych wyzwaniach z obszaru medycyny i opieki zdrowotnej. Ubiegłoroczny program zaowocował wyłonieniem dwóch przełomowych projektów, które dotyczyły oporności na antybiotyki oraz wykorzystania danych do usprawnienia diagnostyki: DX-Labtrack i Abtrace. Te dwa nowo utworzone startupy będą współpracować z EIT Health w ciągu najbliższych dwóch lat, aby przyspieszyć wprowadzanie swoich produktów na rynek. 

Dzięki temu programowi EIT Health ma nadzieję na znalezienie najbardziej obiecujących przedsiębiorców i innowatorów oraz zaoferowanie im wsparcia biznesowego, badawczego i finansowego niezbędnego do przeniesienia ich pomysłów na wyższy poziom. Szczególnie zapraszamy innowatorów z takich krajów jak Polska, Węgry, Portugalia, Włochy czy Chorwacja, którzy – naszym zdaniem – mogą dokonać zmian w obszarze nowoczesnej opieki zdrowotnej, nauki i technologii. Nasza sieć składa się z najlepszych w swojej klasie inkubatorów oraz globalnych marek i centrów badawczo-rozwojowych – mówi Balázs Fürjes, dyrektor zarządzający EIT Health InnoStars, części organizacji EIT Health, która wspiera rozwój innowacji w krajach z Europy Centralnej, Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Wild Card to wyjątkowa okazja dla największych talentów w Europie, aby nauczyć się jak stworzyć innowacyjny i odnoszący sukcesy startup. Współpracując z EIT Health, wspieramy uczestników programu Wild Card w ich przedsiębiorczej podróży tak, aby mogli rozwinąć stabilne przedsięwzięcia i innowacyjne rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować przyszłość opieki zdrowotnej – dodaje Peter Bencsik, Consortium Research Leader, GE Healthcare, kluczowy Partner EIT Health.

O programie Wild Card

Wild Card to rewolucyjny program innowacji w dziedzinie zdrowia, którego pionierem jest EIT Health. Każdego roku Wild Card definiuje różne wyzwania w zakresie opieki zdrowotnej, mając na celu zapewnienie rozwiązań umożliwiających obywatelom Europy dłuższe i zdrowsze życie. Koncentrując się na badaniach stosowanych, przedsiębiorczych pomysłach i innowacyjnym myśleniu, Wild Card stosuje podejście oparte na budowaniu przedsięwzięć, pomagając rozwijać pomysły wysokiego ryzyka w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa komercyjne. Uczestnikom programu EIT Health oferuje światowej klasy mentorów i coachów biznesowych, wspiera w tworzeniu wykwalifikowanych i ambitnych zespołów, pomaga założyć startup oraz wspiera go finansowo. Zgłoszenia do programu można składać za pośrednictwem strony wildcard.eithealth.eu. Termin składania zgłoszeń upływa o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 10 lutego 2019 r.

O EIT Health

Organizacja wspierana przez Komisję Europejską i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), będąca jedną z największych inicjatyw z obszaru zdrowia na świecie. EIT Health to 146 wiodących partnerów – przedstawicieli największych firm medycznych i farmaceutycznych, uczelni medycznych, ośrodków badawczo-rozwojowych. Celem organizacji jest zwiększenie poziomu innowacyjności w obszarze medycyny w Europie i poprawa jakości życia obywateli państw członkowskich. Dysponując budżetem w wysokości 2 mld euro organizacja w kolejnej dekadzie będzie inwestowała w najlepsze europejskie talenty, wspierając je we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań w sektorze zdrowia i odpowiadając na wyzwania demograficzne, zwłaszcza te związane ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa.