Trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Zobacz, co ciekawego przygotowali organizatorzy w Twoim mieście!

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 13 listopada ruszała jubileuszowa dziesiąta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw.

W tym czasie Polska wyrosła na jednego z liderów międzynarodowego ruchu na rzecz przedsiębiorczości, a w wydarzeniach odbywających się w ramach ŚTP każdego roku bierze udział ponad 100 000 osób i ponad 2500 partnerów z całego kraju.

Ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która współpracując z dziesiątkami podmiotów buduje stałe i szczere relacje między instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i uczelniami zaangażowanymi w promocję przedsiębiorczości w naszym kraju.

– Polska jest jednym z liderów Global Entrepreneurship Week dzięki świetnej pracy koordynatorów regionalnych. Podczas Światowego Tygodnia swoje wysiłki łączą instytucje państwowe, urzędy marszałkowskie, parki technologiczne, duże korporacje, małe firmy, uczelnie, fundacje i stowarzyszenia. Łącznie organizujemy ponad dwa i pół tysiąca bezpłatnych wydarzeń w ciągu zaledwie kilku dni w 16 województwach – przekonuje Michał Pawłowski z Fundacji ŚTP, który współpracuje z kluczowymi partnerami projektu w regionach.

W całej puli wydarzeń jak co roku dużą popularnością cieszą się warsztaty i szkolenia mające na celu otwarcie pierwszego biznesu. Wiele inicjatyw poświęcone takim tematom, jak zmiany w podatkach i nowe zasady rozliczeń z ZUSem. Aktywnie działać będą Punkty Informacji Funduszy Europejskich oraz swoim doświadczeniem dzielić się będą związki pracodawców takie jak ZPP czy Pracodawcy RP oraz firmy z sektora MŚP, które osiągnęły sukces na polskim i międzynarodowym polu. W promocję wydarzenia jak co roku włączyła się Konfederacja Lewiatan.

– Przez ostatnie 10 lat polska przedsiębiorczość rozwinęła się w różnych kierunkach. Powstało środowisko start-upowe, rozpoczęły działalność instytucje wspierające rozwój szczególnie małych firm – inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, biura coworkingowe. Chcemy, żeby Polacy dowiedzieli się o najlepszych z nich i korzystali z ich oferty – podkreśla Justyna Politańska-Pyszko, Prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Jednak różnorodność ŚTP zaskakuje co roku wszystkich, takimi inicjatywami jak np. Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu czy wydarzenia poświęcone sztucznej inteligencji. W pierwszym przypadku uczestnicy gry wcielają się w role historycznych przedsiębiorców z Andrychowa, którzy handlują ze sobą i organizują wyprawy handlowe do miast Europy. O Sztucznej Inteligencji za to będą rozmawiać uczestnicy spotkania „Technologie przyszłości i ich kierunki rozwoju”, rozpoczynającego obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii. Ponad 900 wydarzeń znajduję się na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

– Polskim kapitałem narodowym staje się wiedza, przedsiębiorczość i pewność siebie. Chcemy być otwarci na świat i Europę przy jednoczesnym większym patriotyzmie lokalnym i świadomością wartości polskich produktów i producentów. Maksymą Tygodnia Przedsiębiorczości jest zasada myśl globalnie, działaj lokalnie – mówi z dumą Aleksander Arabadźić odpowiedzialny za kontakt z mediami i partnerami kluczowymi Tygodnia Przedsiębiorczości.

Dziesiąta edycja ŚTP odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Prezydent m.st Warszawy, we współpracy z wieloma regionalnymi podmiotami. Projekt wspierają: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Konferderacja Lewiatan i Kredytmarket.

Sprawdź wydarzenia w swojej okolicy i zarejestruj się na www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem