Twórca Pora na Pola rusza z DeFood – giełdą lokalnej żywności opartą na tokenach NFT

Dodane: 05.07.2022

Informacja prasowa

Udostępnij:

Adrian Piwko, twórca e-targu Pora na Pola, rozwija zastosowanie technologii blockchain w obrocie produktami rolnymi. DeFood, czyli zdecentralizowana giełda lokalnej żywności o zasięgu globalnym, ułatwi planowanie produkcji i obrót wyrobami rolnymi za pomocą tokenów NFT. Konsument odczyta z nich źródło pochodzenia i drogę produktu od pola do stołu.

DeFood (decentralised exchange of transparent food) to pierwsza zdecentralizowana giełda lokalnej żywności o zasięgu globalnym, która wprowadza zastosowanie technologii blockchain do obrotu produktami rolnymi. Tworzy wirtualny marketplace dla platform handlowych, które mają swoją siatkę rolników i siatkę odbiorców, jak Pora na Pola, a także dla giełd rolnych zainteresowanych digitalizowaniem swojej działalności.

NFT ułatwi planowanie sprzedaży

Giełda DeFood umożliwi rolnikom znalezienie kupców i sprzedaż wyrobów jeszcze przed ich wyprodukowaniem. To wszystko za pomocą tokena NFT (ang. non-fungible token, niezamienny token), stanowiącego cyfrowe prawo własności do produkcji. W ten sposób ułatwi planowanie produkcji i zapewnianie gwarancji zbytu. Z kolei odbiorcy, tj. nabywcy tokena da możliwość uzyskania niższej ceny i dalszego swobodnego handlu wyrobami.

Pomysłodawcą i twórcą startupu DeFood jest Adrian Piwko, który od 2017 roku rozwija internetowy targ Pora na Pola, dostarczający wyselekcjonowane produkty od 100 wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce. E-commerce Pora na Pola na swoim koncie ma 3 rundy finansowania społecznościowego, w ramach których pozyskała łącznie 4 mln zł, a ponadto granty UE o wartości 1,8 mln zł.

– Dzięki doświadczeniu w Pora na Pola doskonale wiemy, z jakimi wyzwaniami operacyjnymi i technologicznymi mierzą się platformy e-grocery i giełdy żywności, a także rolnicy i rzemieślnicy chcący rozwijać swoje lokalne biznesy. Dla obu stron dostarczamy NFT jako rozwiązanie technologiczne do kontraktowania zbytu upraw czy wyrobów – mówi Adrian Piwko, founder DeFood.

Transparentność dla klientów

Na przedsięwzięciu skorzystają też ostateczni odbiorcy: hotele, restauracje, detaliści, a także konsumenci, ponieważ technologia blockchain uwiarygadnia pochodzenie żywności i drastycznie utrudnia możliwość jej fałszowania. Dzięki unikalnym zapisom NFT powstawać będzie tzw. paszport produktu, który pozwoli na śledzenie drogi produktu od wytwórcy do ostatecznego sprzedawcy (ang. traceability).

– DeFood wpisuje się w myśl przewodnią unijnej strategii ‘od pola do stołu’. W działalności Pora na Pola zauważyliśmy, że konsumenci chcą znać pochodzenie produktów. Dlatego stworzyliśmy inicjatywę transparentnej ceny. W serwisie Poranapola.pl pokazujemy, co składa się na cenę każdego z 1500 oferowanych produktów. W DeFood przez wykorzystanie technologii NFT idziemy o krok dalej i stwarzamy narzędzie do wdrożenia transparentności także innym dostawcom. To bardzo istotne w czasach drożejącej żywności – wyjaśnia Adrian Piwko.

Utility tokena

W technologii blockchain (technologia łańcucha bloków), tj. rozproszonej bazie danych bez udziału pośredników są rejestrowane i przechowywane informacje o różnego rodzaju transakcjach i operacjach. Wykorzystanie rejestrów blockchain do kontraktów terminowych w sektorze rolno-spożywczym jest od kilku lat przedmiotem dyskusji branżowych.

Status NFT, czyli unikalnej, kryptograficznej wartości opartej na blockchain jest przyrzeczeniem publicznym, regulowanym w polskim prawie w art. 919 kodeksu cywilnego. Za tokenem stoi realne prawo do zakupu na giełdzie określonych produktów na warunkach ustalonych przez strony transakcji.

W lipcu pierwsze testy w DeFood

Głównym partnerem DeFood został e-targ Pora na Pola, który dostarcza giełdzie know-how w zakresie obrotu żywnością rzemieślniczą, zapewnia infrastrukturę oraz środowisko testowe do projektu. Firma nawiązała współpracę z setką rolników i producentów żywności rzemieślniczej oraz firmą specjalizującą się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

– Wyprodukowanie tokena jest dla użytkownika tak samo proste, jak stworzenie aukcji lub oferty w popularnych platformach handlowych, ale ma szansę stać się game changerem dla obrotu rzemieślniczą żywnością. W lipcu wprowadzimy do systemu pierwszych rolników na testy i wytworzymy pierwsze NFT będące realnie zakontraktowaniem żywności – zapowiada założyciel DeFood.