Tworzysz innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu? Grupa Azoty zaprasza do programu akceleracyjnego!

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Tworzysz innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu? Grupa Azoty zaprasza do programu akceleracyjnego!

Udostępnij:

Grupa Azoty startuje z odświeżoną formułą programu Idea4Azoty. Projekt adresowany jest do środowisk akademickich, badawczych i startupów. Po zakwalifikowaniu do Idea4Azoty, uczestnicy programu będą mieć możliwość wypracowania – wspólnie z przedstawicielami Grupy – innowacyjnych rozwiązań, gotowych do wdrożenia w spółce. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 30 kwietnia br.

Zgłoś swój udział do 30 kwietnia na stronie Idea4Azoty

Uczestnikami programu mogą być także konsorcja składające się z dwóch lub większej liczby podmiotów. Obsługę organizacyjną Programu Idea4Azoty oraz zaplecze infrastrukturalne i doradcze dla uczestników, zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A.

W jaki sposób można dostać się do programu?

Kwalifikacja do programu jest 4-etapowa: ocena formalna zgłoszeń, ocena merytoryczna, wywiady z uczestnikami, a następnie decyzja o wyborze projektów przyjętych do realizacji przez zespół ekspertów.

– Współpraca ze startupami, środowiskami badawczymi i akademickimi jest dla nas jednym ze sposobów na pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mają szanse na wdrożenie w ramach całej Grupy Kapitałowej. Nazwa programu Idea4Azoty 2030 nie jest przypadkowa – w zeszłym roku opublikowaliśmy strategię Grupy do 2030 roku, nastawioną na zielone projekty i technologie. Jestem przekonany, że w ramach programu akceleracyjnego powstaną rozwiązania wspierające naszą transformację klimatyczno-energetyczną i podnoszące konkurencyjność Grupy na rynku nawozowo-chemicznym – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Na jakie korzyści mogą liczyć uczestnicy Idea4Azoty?

– W Grupie Azoty intensywnie poszukujemy możliwości nawiązania współpracy z partnerami, którzy dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami o dużym potencjale wdrożeniowym w otoczeniu biznesowym. Program Idea4Azoty tworzy unikatową przestrzeń do rozwijania nowych projektów łączących potencjał środowiska innowatorów z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem Grupy Azoty. Zachęcam do udziału w programie, jest o co powalczyć. Oprócz wsparcia finansowego aplikujący do programu mogą też liczyć na wsparcie infrastrukturalne, mentoringowe, wdrożeniowe i prawne – podkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Informacje na temat programu Idea4Azoty są na bieżąco aktualizowane na powyższej stronie oraz za pośrednictwem social media Grupy Azoty.

Działania Grupy Azoty

Oprócz autorskiego programu Idea4Azoty, spółka bierze również udział w zewnętrznych programach akceleracyjnych, takich jak KPT ScaleUp i Impact Poland. Dotychczas, w ramach podjętej współpracy z akceleratorami Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz FundingBox Accelerator, eksperci Grupy Azoty ocenili ponad 600 aplikacji oraz przeprowadzili blisko 140 wywiadów pogłębionych. Podjęte działania zaowocowały 24 przeprowadzonymi akceleracjami, w których realizację zaangażowanych było 9 spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Na chwilę obecną podjęte działania zaowocowały 4 komercyjnymi wdrożeniami, zakończonymi 4 podpisanymi umowami o współpracy na najbliższe lata.

Grupa Azoty – lider krajowego rynku nawozowego

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największy projekt to Polimery Police, realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.