UBS przedstawia prognozy na rok 2020 i „dekadę transformacji”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

UBS przedstawia prognozy na rok 2020 i „dekadę transformacji”

Udostępnij:

W obliczu niepewności politycznej główne rekomendacje dotyczą akcji spółek o wyższych i bardziej stabilnych zyskach i wypłacających dywidendy. Pojawiające się obecnie standardy branżowe powinny sprawić, że w nadchodzących latach zrównoważone inwestycje staną się jeszcze bardziej dostępne dla inwestorów.
Zgodnie z prognozami UBS Global Wealth Management (GWM) na następny rok, wybory polityczne utrudniają przygotowanie prognozy na rok 2020, ale innowacje oparte na rozwiązaniach technologicznych i zrównoważonym rozwoju dadzą nam nowych zwycięzców i przegranych w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Najważniejsze rekomendacje GWM UBS na ten rok to:

  • akcje spółek o wyższych i bardziej stabilnych zyskach i wypłacających dywidendy, a także akcje firm krajowych i skoncentrowanych na konsumencie, które są mniej narażone na wydatki;
  • zrównoważone nastawienie do obligacji, zważywszy na bardzo niskie zyski z najbezpieczniejszego zadłużenia i rosnące ryzyko kredytowe wśród emitentów o wysokiej rentowności;
  • przewaga metali szlachetnych nad towarami sprzedawanymi okresowo; połączenie walut bezpiecznych z walutami o wysokiej rentowności; preferencje dla niskiej wrażliwości na zmiany rynkowe w ramach inwestycji alternatywnych.

– Wybory, napięcia handlowe oraz podlegająca zmianom polityka pieniężna i budżetowa prawdopodobnie przyczynią się do zdefiniowania roku 2020 jako „roku wyborów”. Inwestorzy powinni jednak spojrzeć dalej niż na kolejne 12 miesięcy, tj. na „dekadę transformacji”, w której nowi zwycięzcy i przegrani mogą zmienić sposób alokacji kapitału – komentuje Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS Global Wealth Management/Dyrektor ds. Inwestycji, UBS Global Wealth Management.

– Wpływ napięć handlowych na inwestycje, spowolnienie w strefie euro i trudniejsze warunki dla rynku energii pozostają poważnym ryzykiem, szczególnie dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz gospodarek, których rozwój bazuje na ropie naftowej w większym regionie. Jednak z drugiej strony, wyniki krajów CEEMEA pod względem globalnej konkurencyjności i łatwości prowadzenia działalności gospodarczej pokazują, że w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy, nawet jeśli trzeba wykonać więcej pracy, aby przyciągnąć i utrzymać kapitał oraz kadrę pracowniczą – komentuje Ali Janoudi, Head Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa at UBS Global Wealth Management.

– Tendencja wzrostowa w Polsce ma charakter stabilny, na poziomie około 3,5–4%, i opiera się na znacznych napływach funduszy unijnych oraz silnym popycie wewnętrznym. Polska gospodarka jest również dość duża i bardziej odporna niż konkurenci regionalni ze względu na mniejszą zależność od eksportu, zróżnicowaną bazę eksportową oraz silny, lokalny popyt konsumencki. Spory rynek wewnętrzny jest istotny, biorąc pod uwagę utrzymujące się spowolnienie gospodarcze w strefie euro. Istnieją jednak strukturalne wyzwania gospodarcze, w tym negatywne tendencje demograficzne, luki w infrastrukturze, rosnące braki wykwalifikowanej siły roboczej i prawdopodobnie mniejsze kwoty z funduszy UE w przyszłości – komentuje Lead Market Head Central Europe & Greece/Cyprus w UBS Global Wealth Management, Sandor Pasqualetti.

W latach dwudziestych XXI w. inwestorzy staną w obliczu globalnej transformacji. Około 790 milionów ludzi przeprowadzi się do miast. Rynek pracowniczy skurczy się o 25 milionów w krajach rozwiniętych i wzrośnie o 470 milionów w krajach rozwijających się. Liczba użytkowników internetu wzrośnie z 4,3 miliarda do 7,5 miliarda.

Zgodnie z raportem UBS, wyzwania dotyczące zrównoważonego rozwoju i technologii związane z tymi i innymi czynnikami stanowią szanse. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze długoterminowe tematy inwestycyjne, na które warto zwrócić uwagę w przyszłym roku to transformacja cyfrowa, terapie genetyczne i niedobór wody.

Ponadto, w miarę zbliżania się roku 2020, inwestorzy skupiają się wokół globalnych standardów, które sprawią, że zrównoważone inwestycje będą bardziej dostępne dla klientów. Należą do nich zasady operacyjne Międzynarodowej Korporacji Finansowej dotyczące zarządzania skutkami, a także inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Finansów mające na celu uproszczenie terminologii zrównoważonego inwestowania. Te ostatnie są wspierane zarówno przez UBS, czyli największą na świecie instytucję z sektora wealth management, jak i największą spółkę zarządzającą aktywami, tj. BlackRock.

Perspektywy gospodarcze

Według raportu GWM UBS, w podstawowym wariancie globalna gospodarka wzrośnie o 3% w porównaniu do 3,1% w 2019 r. Wzrost rynków rozwiniętych wyhamuje z 1,6% do 1,1%, a wzrost rynków wschodzących przyspieszy z 4,2% do 4,6%. Jednak stopień niepewności pozostaje wysoki, na co składają się wybory geopolityczne, proces kształtowania polityki, a także decyzje podjęte przy urnie wyborczej.

Świat prawdopodobnie utrzyma również kontrolę nad inflacją, a jej globalny poziom spadnie z 3% do 2,9%. Do końca 2020 r. rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadnie do 1,8%, a ceny ropy Brent spadną do 60 USD za baryłkę.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem