Ukraińcy skorzystają z usług mPay: polski fintech podpisuje list intencyjny z ukraińskim licencjonowanym MTB Bank

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ukraińcy skorzystają z usług mPay: polski fintech podpisuje list intencyjny z ukraińskim licencjonowanym MTB Bank

Udostępnij:

Polska aplikacja fintechowa mPay i ukraiński licencjonowany MTB Bank podpisały list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay S.A. oraz współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, umożliwiającego dokonywanie transakcji międzynarodowych.

Na jej mocy, po przeprowadzeniu negocjacji końcowych MTB Bank otrzyma udział na poziomie 9,99% w kapitale spółki, zaś mPay dodatkowy kapitał na rozwój usług FinTech i znaczące wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej. Większe zaangażowanie banku w akcje spółki jest uzależnione od zgód Narodowego Banku Ukrainy. mPay podkreśla, że jest Krajową Instytucją Płatniczą i objęcie ponad 20% w kapitale wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Ku głębszej integracji Ukrainy z Unią Europejską

Współpraca ma strategiczne znaczenie w kontekście tworzenia nowych transgranicznych produktów i usług finansowych między Polską a Ukrainą, a następnie między innymi krajami europejskimi. Inwestycja będzie więc również istotnym krokiem w kierunku głębszej integracji gospodarczej między Ukrainą a Unią Europejską.

mPay oraz MTB Bank zadeklarowały, że po zakończeniu negocjacji umowa objęcia akcji nowej emisji zostanie podpisana do 30 czerwca 2024 roku. Strony przystępują do ustalenia zasad współpracy i dołączenia mPay do nowoczesnego międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money. Dzięki nawiązanej współpracy mPay zostanie również wpisany do rejestru Narodowego Banku Ukrainy.

Dzięki potencjalnej inwestycji MTB w mPay, obywatele Ukrainy mieszkający lub pracujący w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej, zyskają wygodny oraz bezpieczny dostęp do usług finansowych, w tym m.in. do transferu środków na indywidualne konto bankowe oraz możliwość wykonywania przelewów na Ukrainę.

Odpowiedzieć na codzienne cyfrowe potrzeby

– Kluczowy jest fakt, że posiadamy odpowiednie licencje i technologie, które są bardzo pożądane przez podmioty spoza Polski i UE. Nasza współpraca jeśli negocjacje końcowe zakończą się pozytywnie znacznie powiększy liczbę użytkowników mPay o obywateli Ukrainy i innych krajów europejskich, będąc jednocześnie odpowiedzią na ich cyfrowe potrzeby w codziennym życiu. Oprócz tego usprawni transakcje transgraniczne poprzez zmniejszenie kosztów dla firm i osób fizycznych. Przyniesie też korzyści obu gospodarkom, niwelując bariery między Ukrainą i UE. To krok naprzód w międzynarodowym rozwoju naszej spółki – mówi Andrzej Basiak, CEO mPay S.A.

MTB Bank z siedzibą w Odessie, to komercyjny bank licencjonowany i nadzorowany przez Narodowy Bank Ukrainy. Jest członkiem międzynarodowych organizacji Płatniczych Visa, Mastercard, UnionPay oraz rozwija nowatorski Międzynarodowy System Płatniczy MTB Money w celu poszerzania usług przekazów pieniężnych w Europie.

Czytaj także: