Ulgi na rozwój firmy — o czym mowa w praktyce?

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Ulgi na rozwój firmy — o czym mowa w praktyce?

Udostępnij:

Firmy, które inwestują w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub od osób prawnych. Czym jest ulga B+R i jakie są warunki jej otrzymania? Podpowiadamy.

Czym jest ulga na badania i rozwój i kto może z niej skorzystać?

Ulga na badania i rozwój to rozwiązanie, które zostało wprowadzone, aby działalność wynikająca z obszaru wysokich technologii stawała się czynnikiem podnoszącym wzrost dochodu narodowego. W związku z tym wszystkie firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Zaś placówki posiadające status centrów badawczo rozwojowych mogą skorzystać z odliczenia nawet do 150% kosztów kwalifikowanych. Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani według skali podatkowej PIT 36, podatkiem liniowym PIT-36L oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT-8.

Jak obliczyć ulgę na badania i rozwój?

Obliczenie ulgi na badania i rozwój jest możliwe wyłącznie wtedy kiedy była ona odpowiednio ewidencjonowana w trakcie roku podatkowego. W związku z tym podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i chcą skorzystać z odliczenia, muszą w księgach rachunkowych wyodrębnić koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. W deklaracji PIT-36 lub PIT-36L należy wykazać łączną wartość ulgi. Warto zrobić to za pośrednictwem usługi e-deklaracje.

Jakie rodzaje wydatków podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R ?

Ulga B+R obejmuje wyłącznie określone koszty. W przypadku podstawowych badań naukowych należą do nich wydatki związane z prowadzeniem oryginalnych prac badawczych, eksperymentalnych lub teoretycznych.

W przypadku stosowanych badań naukowych są to prace badawcze, które podejmowane są w celu zdobywania nowej wiedzy, która ma być stosowana w praktyce. Ulga przysługuje w przypadku badań naukowo przemysłowych, które prowadzone są w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania szeregu ulepszeń. Badania rozwojowe zaś obejmują kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy do planowania produkcji lub tworzenia nowych produktów i usług.

Podczas ustalania kwoty, jaką można odliczyć od podstawy opodatkowania, należy szacować wyłącznie określone wydatki wynikające m.in. z:

  • należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych, a także składek ZUS,
  • nabycia materiałów i surowców związanych z działalnością badawczo-naukową. Jednak towary te muszą mieć bezpośredni związek z prowadzonymi badaniami i muszą zostać podczas niech ostatecznie zużyte,
  • nabycia sprzętu specjalistycznego potrzebnego do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
    ekspertyz, opinii, usług doradczych,
  • odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
  • odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • kosztów uzyskania i utrzymania patentu i innych praw użytkowych.

 

Artykuł powstał we współpracy z Podatnik.info