Ultima Ratio – Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny. Zdalnie podpiszesz umowę i zdalnie rozstrzygniesz spór sądowy

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ultima Ratio – Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny. Zdalnie podpiszesz umowę i zdalnie rozstrzygniesz spór sądowy

Udostępnij:

Ultima Ratio, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny działający przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, zawarł całkowicie zdalnie, umowę o współpracy z portalem Umownik, umożliwiającym, na podstawie systemu formularzy online, proste i szybkie przygotowywanie umów cywilnoprawnych.

Od teraz użytkownicy Umownika mogą za pomocą jednego kliknięcia dodawać do tworzonych dokumentów klauzule zapisu na sąd polubowny Ultima Ratio a ich spory z kontrahentami będą rozstrzygać zdalnie arbitrzy. Wyrok zgodnie z regulaminem w 3 tygodnie. W planach jest dalsza integracja platform w celu ułatwienia użytkownikom składania pozwów online.

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio zawarł strategiczne  partnerstwo ze spółką LawBiz Technology – właścicielem kompleksowego narzędzia do przygotowania i obsługi umów cywilnoprawnych, platformy Umownik. Dzięki umowie o współpracy użytkownicy Umownika mogą w łatwy sposób, za pomocą jednego kliknięcia, dodać do tworzonych przez siebie umów klauzulę arbitrażową. Oznacza to, że wszelkie spory, powstałe w wyniku nierespektowania przez strony postanowień umowy zawartej za pośrednictwem portalu Umownik i posiadającej odpowiedni zapis, rozstrzygane będą przez Ultima Ratio.

– Partnerstwo z Umownikiem doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Z całych sił dążymy do współpracy z systemami, dla których arbitraż stanowi naturalne rozwinięcie standardowych funkcji, jak systemy do „miękkiej” windykacji czy narzędzia  finansowo-księgowe. Wszystko po to, by składanie pozwów oraz podejmowanie czynności procesowych stawało się coraz prostsze i coraz szybsze, zaś elektroniczny arbitraż, coraz bardziej popularny – mówi Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio.

– Odkąd, w związku z rozprzestrzeniająca się pandemią, sądy powszechne zawiesiły rozpatrywanie sprawa, widzimy wzmożone zainteresowanie arbitrażem online. Zależy nam, by trend ten utrzymać, dlatego kładziemy nacisk na rozwój naszego systemu i stopniowe zacieśnianie współpracy z Umownikiem, tak by osiągnąć efekt synergii i oferować naszym użytkownikom jeszcze więcej usług prawnych online – podkreśla Robert Szczepanek.

Umownik to kompleksowe narzędzie pozwalające całkowicie online przygotować szereg umów cywilnoprawnych jak, chociażby: o dzieło, zlecenia, agencyjną czy pożyczki. Służy do tego system formularzy wypełnianych przez użytkownika, na podstawie których system tworzy gotowy projekt dokumentu. Z narzędzia korzystać mogą zarówno osoby prywatne jak i spółki czy przedsiębiorstwa. Platforma pozwala również na zdalne negocjowanie warunków umów, potwierdzania ich zawarcia oraz weryfikacji tożsamości kontrahentów bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.

Co ważne, Umownik działa całkowicie zdalnie –  wszystkie procesy odbywają się za pośrednictwem przeglądarki internetowej bądź aplikacji mobilnej. Podstawą prawną działania platformy jest możliwość składania oświadczeń woli w formie dokumentowej opisanej w art. 73 i następnych w  Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z ich treścią oświadczenie woli, czyli umowa,  może być zawarte w tzw. „formie dokumentowej”, pod warunkiem możliwości weryfikacji tożsamości osoby składającej oświadczenie. Na platformie Umownik identyfikacja stron odbywa się za pomocą adresu e-mail bądź numeru telefonu.

– W niedalekich planach mamy większą integrację naszego systemu z platformą Umownik, pozwalająca użytkownikom na szybkie składanie pozwów, jeżeli z umów zawartych w tym serwisie wynikną spory – zaznacza Robert Szczepanek z Ultima Ratio.

– Co więcej, w przyszłości chcielibyśmy uruchomić przy Ultima Ratio system poradnictwa prawnego online, dzięki któremu powód zanim jeszcze złoży pozew będzie mógł ocenić na podstawie podanych informacji oraz wprowadzonych dokumentów, jakie ma szanse na korzystny wyrok. Poza ewaluacją sprawy, Ultima Ratio przekazałby mu również przydatne informacje na temat merytorycznych podstaw żądania oraz pouczył go o prawach i obowiązkach procesowych. Udana migracja danych z Umownika mogłaby tutaj znacznie ułatwić cały proces – dodaje.

Ultima Ratio – Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny – rozpatruje sprawy wyłącznie przez Internet – nie ma konieczności stawiania się gdziekolwiek czy fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, strony potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany oraz e-dowód, a cały materiał dowodowy jest przesyłany za pośrednictwem bezpiecznych łączy.

Co więcej, każdej sprawie przypisany jest specjalnie dedykowany czatu umożliwiający zdalną komunikację. Arbitrami są notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, którzy na wydanie wyroku mają 3 tygodnie, choć, jak pokazuje praktyka, średni czas trwania sprawy to 11 dni od złożenia pozwu. Pozew składa się w zaledwie kilka minut za pośrednictwem systemu informatycznego, którego zabezpieczenia są identyczne jak te, stosowane w bankowości elektronicznej.