Umiesz liczyć? Licz na siebie!

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

Jak informuje Rzeczpospolita, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma problem z wypłatą pieniędzy przedsiębiorcom internetowym, którym przyznano dotacje w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jak informuje Rzeczpospolita, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma problem z wypłatą pieniędzy przedsiębiorcom internetowym, którym przyznano dotacje w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okazało się, że PARP nie posiada środków na wypłaty, ponieważ wszystkie jakie miała do dyspozycji już wypłaciła. Zaległości instytucji sięgają prawie pół roku, przez co przedsiębiorcy są skazani wyłącznie na siebie. Muszą oni kontynuować swoje projekty pod groźbą utraty dofinansowania, pomimo tego, że w wielu przypadkach nie otrzymali nawet połowy obiecanej kwoty.

Sprawa wypłat, jak zapewniają przedstawiciele PARP-u, w ciągu kilku dni powinna zostać uregulowana, ponieważ na konto instytucji wpłyną środki z rezerwy celowej budżetu państwa. To nie pomyłka, zaległe środki dla przedsiębiorców internetowych zostaną przelane z tej samej rezerwy, z której wypłacane są zasiłki dla ofiar powodzi i innych klęsk żywiołowych czy katastrof.

Kazik śpiewał kiedyś: „Wałęsa oddawaj moje 100 milionów”. Startupowcy i przedsiębiorcy internetowi pewnie podśpiewują sobie teraz pod nosem: „PARP oddawaj moją dotację”. Kazik wspomnianych 100 milionów nie doczekał się nigdy. Miejmy nadzieję, że w przypadku osób uwikłanych w dotacje z 8.1 będzie inaczej.