Urlop bez telefonu?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Z badania omnibusowego, przeprowadzonego przez IQS wynika, że praca zawodowa wraz z telefonami oraz mailami służbowymi często przekracza „wakacyjne granice”. Jak często?

Na pytanie „czy zdarza Ci się odbierać służbowe telefony w trakcie urlopu” 44% odpowiedziało twierdząco, w tym bardzo często 9%, czasami 16%, okazjonalnie 20%.

fot. pixabay.com

Większy problem mają przy tym mężczyźni. Biorąc pod uwagę TOP 2 boxes (bardzo często, czasami) 29% Panów przyznało, że odbiera służbowe telefony w trakcie urlopu. W przypadku kobiet jest to 21%.

Służbowe rozmowy telefoniczne są jednocześnie ściśle skorelowane z wiekiem – w przypadku najmłodszych respondentów w wieku 18-24 jedynie 13% przyznało, że zdarza się często lub czasami odbierać telefony „z pracy”. Dla grupy wiekowej 35-50 lat jest to już 30%.

Pod względem wykształcenia telefony służbowe (bardzo często i czasami) odbierają zazwyczaj osoby z wykształceniem wyższym (41%). Wyraźną różnicę widać również pod względem statusu zawodowego. Ponad połowa prywatnych przedsiębiorców (58%) deklaruje, że odbiera telefony służbowe bardzo często i czasami. Stosunkowo często dotyczy to również pracowników umysłowych wyższego szczebla (45%). Dla porównania – w przypadku pracowników fizycznych lub rolników – jest to 22% badanych. Telefony służbowe odbierają zazwyczaj osoby z najwyższym dochodem na głowę: 45% – 2 – 3 tys., 40% – ponad 3 tys. zł.

Na pytanie o telefony służbowe negatywnej odpowiedzi udzieliło 31 respondentów -34% kobiet i 29% mężczyzn. Trudno powiedzieć, różnie bywa – 9% badanych. Jednocześnie aż 15% stwierdziło iż nie ma urlopów.

W trakcie sondażu pytano również o odbiór służbowych wiadomości mailowych. Na pytanie „Czy w trakcie urlopów zdarza Ci się odbierać służbowe e-maile?” twierdzącej odpowiedzi udzieliło 32% badanych, w tym bardzo często 6%, czasami 13%, okazjonalnie 13%.

Bardzo często i czasami robi to 25% mężczyzn i jedynie 12% kobiet. Najczęściej dotyczy to osób w wieku średnim 35 – 50 lat: 21% (dla porównania 18-24 lata: 14%), z wykształceniem wyższym (28%).

Podobnie jak w przypadku służbowych telefonów – maile odbierają głównie prywatni przedsiębiorcy (44%) oraz pracownicy umysłowi wyższego szczebla (34%). Kwestia ta dotyczy też przede wszystkim osób z wysokimi dochodami na głowę (powyżej 3 tys. zł) – 38%.

Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 61% respondentów – 66% kobiet i 56% mężczyzn. Trudno powiedzieć, różnie bywa – 7%.

Najmniej respondentów deklaruje pisanie maili w trakcie urlopu. W sumie jest to 24%, w tym bardzo często jedynie 3%, czasami 7% oraz okazjonalnie 14%. Również w tym przypadku widać różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami, których dotyczy to znacznie częściej (12% dla mężczyzn i 9% dla kobiet). Pisanie służbowych maili podczas urlopu nie jest obce również osobom z wykształceniem wyższym (16%), a także prywatnym przedsiębiorcom – 33% robi to bardzo często lub czasami.

Negatywnej odpowiedzi na ostatnie pytanie udzieliło 56%. Trudno powiedzieć, różnie bywa – 17%.