Uwaga na rachunki bankowe – od stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy

Dodane:

Patryk Ryszewski Patryk Ryszewski

Uwaga na rachunki bankowe – od stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy

Udostępnij:

Od stycznia przelew powyżej kwoty 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy, który nie będzie wskazany w rejestrze podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT), nie będzie kosztem uzyskania przychodów.

Obowiązujące od 1 września br. nowe przepisy ustawy o VAT wprowadziły białą listę podatników VAT. Jest to specjalny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Podmioty można wyszukiwać po nazwie podmiotu, numerze NIP, REGON lub po numerze konta bankowego przedsiębiorcy. Rejestr prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W praktyce wszyscy podatnicy VAT powinni w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wszystkie rachunki, których używają w działalności, są znane urzędowi skarbowemu, a jeżeli tak nie jest, powinni dokonać aktualizacji danych.

W drugiej kolejności natomiast przed dokonaniem przelewu podatnicy powinni sprawdzać, czy rachunek, na jaki dokonują przelewu, jest widoczny na białe liście i ewentualnie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego fakt dokonania przelewu na inny rachunek. Przed zrealizowaniem transakcji, płacący powinien zweryfikować rachunek bankowy kontrahenta zgłoszony na Białej Liście z tym wskazanym na fakturze.

Należy pamiętać, że na Białej Liście zostaną zamieszczone – dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyłącznie tzw. gospodarcze rachunki rozliczeniowe, czyli rachunki dedykowane wyłącznie do danego podmiotu. Jeżeli więc rachunek nie został ujawniony na Białej Liście zalecane jest założenie takiego rachunku i jego zgłoszenie w CEIDG lub jeśli taki rachunek jest, a dotychczas nie został ujawniony – aktualizacja danych w CEIDG.

Sankcje dotyczą płatności związanych z transakcjami (jednej umowy) o wartości powyżej 15 tysięcy złotych. Stanowisko urzędu skarbowego w tym zakresie kształtuje się następująco:

  • W przypadku umowy zawartej na czas określony, gdzie wielkość płatności z niej wynikających przekracza kwotę 15 tysięcy złotych – już pierwsza wpłata – poniżej wskazanego progu – musi być zrealizowana przelewem;
  • W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony obostrzenia co do rozliczenia kosztu jako kosztu uzyskania przychodu zaistnieją po przekroczeniu progu 15 tysięcy złotych.

Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia od VAT i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT na Białej Liście nie pojawi się numer rachunku bankowego. Zapłata na rzecz takiego podatnika powyżej kwoty 15 tysięcy złotych będzie więc kosztem uzyskania przychodu, o ile płatność zostanie dokonana przelewem.

W przypadku płatności dokonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych limit 15 tysięcy złotych zapłaconych przelewem dotyczy tych podmiotów, które są podatnikami dla potrzeb polskiego VAT i figurują na Białej Liście.

Patryk Ryszewski
prawnik, general counsel w MineBest sp. z o. o.

Założyciel portalu NaGrunciePrawa, na którym przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą znaleźć odpowiedzi pytania dotyczące kwestii prawnych, podatkowych i finansowych.