Venture INC z blisko 250 proc. wzrostem przychodów w pierwszym półroczu 2020 roku 

Dodane: 30.09.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Venture INC, fundusz venture capital notowany na głównym rynku GPW, zanotował bardzo dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Przychód z działalności podstawowej wyniosły 5,28 mln złotych, co oznacza 248 proc. wzrost r/r. Zysk netto to 5,29 mln złotych vs. 1,15 mln złotych straty w pierwszej połowie 2019 roku. 
Zarząd konsekwentnie realizuje strategię wzrostu wartości portfela poprzez wspieranie spółek ze swojego portfolio i zwiększanie zaangażowania kapitałowego w projektach: Grenade Hub (zarządzanie czasem i finansami firmy), Exit Plan (studio tworzące gry komputerowe) oraz Sundose (suplementy diety).

– W pierwszej połowie roku dokonaliśmy kilku strategicznych zmian w portfelu inwestycyjnym, które pozwoliły przenieść punkt ciężkości na najbardziej produktywne spółki. Fundusz skupia się na firmach tworzących produkty, których fundamentem funkcjonowania jest oprogramowanie i wykazujących wysoki potencjał wzrostu – mówi Jakub Sitarz, prezes zarządu Venture INC.

Co więcej, Fundusz usprawnił procesy rekrutacji startupów, w efekcie docierając do dziesiątek nowych firm tygodniowo. Dzięki temu, w pierwszym półroczu podjął 3 nowe inwestycje, z których każda wykazuje wysoki potencjał wzrostu, tym samym istotny zwrot na zainwestowanym kapitale. W planach są już kolejne transakcje. Ponadto, zrealizowano pierwsze duże wyjście z inwestycji Inno-Gene, gdzie Fundusz uzyskał ponad 100 proc. zwrotu cash on cash, czyli do spółki wpłynęło ponad 3,5 mln złotych.

Dodatkowo, w lipcu, Venture INC sprzedał część posiadanego pakietu projektu Infermedica, co zagwarantowało kolejny 1 mln złotych wpływów, a spółka TimeCamp wypłaciła dywidendę w kwocie ponad 250 tys. złotych.

– Funkcjonowanie jako fundusz typu evergreen i jednocześnie będąc podmiotem notowanym na rynku publicznym, wymaga długoterminowej strategii, która zagwarantuje płynność działania w okresach dezinwestycji, a także pozwoli inwestorom uczestniczyć w sukcesach funduszu. Nie tylko poprzez wzrost kursu akcji, ale przede wszystkim przez udział w zyskach sprzedaży poszczególnych projektów – dodaje Prezes Venture INC.

W najbliższej perspektywie Venture INC będzie skupiać się na trzech obszarach stanowiących integralną część długoterminowej strategii, w tym na rozwoju spółek dywidendowych. Docelowo w portfelu planowane są dwie takie spółki, licząc Time Camp, w której Fundusz nabył kolejne 9 proc. akcji. Co więcej, Venture INC zwiększył swoją obecność operacyjną i doradczą w celu usprawnienie procesów oraz skalowania biznesu spółek portfelowych. Drugim obszarem są dezinwestycje. Planowane są częściowe wyjścia z inwestycji w celu minimalizacji ryzyka i wygenerowania zwrotu zainwestowanego kapitału. Pozostały kapitał udziałowy będzie stanowić potencjalny zysk funduszu. Takie działanie wpłynie na podniesienie płynności, a także uwiarygodni wyceny spółek portfelowych. Ostatnim założeniem Venture INC są regularne inwestycje w biznesowe przedsięwzięcia. Fundusz chce dokonywać przynajmniej jednej inwestycji na kwartał, co poszerzy portfolio, pozwoli odpowiednio rozłożyć zasoby i jednocześnie skoncentrować się na wyznaczonych branżach w danym okresie.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem