Ventures Hub

ventures hub
Udostępnij:
Inkubatory

Ventures Hub jest inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym powstawanie nowych firm technologicznych. Inkubator oferuje przede wszystkim finansowanie projektu w kwocie do 200 000 Euro.

Poza tym oferuje pomoc merytoryczną, obejmującą doradztwo w zakresie zarządzania i zakładania przedsiębiorstw, w zakresie technologii i jej transferu do biznesu oraz w zakresie marketingu i sprzedaży usług i produktów IT / Internetu. Do dyspozycji realizującego projekt jest także infrastruktura technologiczna i biurowa inkubatora, w tym obsługa sekretariatu.

Projekt musi mieć przede wszystkim charakter komercyjny, biznesowy, a ponadto opierać się na zastosowaniu technologii informacyjnych lub telekomunikacyjnych w przemyśle lub usługach. Powinien być także innowacyjny, oparty na unikalnym pomyśle.

http://www.ventureshub.pl/