W przyszłym tygodniu rusza nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. Do podziału nawet 100 mld złotych

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

W przyszłym tygodniu rusza nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. Do podziału nawet 100 mld złotych

Udostępnij:

W poniedziałek rząd ogłosił Program Inwestycji Strategicznych, który jest kolejnym zestawem działań realizowanych w ramach Strategii Polskiego Ładu. Cele programu to m.in. pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów.

Program ma zapobiec negatywnemu trendowi, który wykazały rządowe badania (jedna trzecia JST planuje ograniczyć inwestycje) oraz wesprzeć rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

BGK będzie odpowiedzialny za zarządzanie nowym programem rządowym, tak o jego założeniach mówi prezes Banku, Beata Daszyńska-Muzyczka: – Chcemy się skupić na tych inwestycjach, które dają największa efektywność ekonomiczną, dają nadzieję na większe przychody samorządu i jednocześnie poprawiają jakość życia mieszkańców.

Na program ma zostać przeznaczone w kolejnych trzech latach nawet 100 mld złotych, a pieniądze trafią do samorządów w ramach bezzwrotnych dofinansowań inwestycji publicznych. Według zapowiedzi nabór ma ruszyć już w przyszłym tygodniu.

Najwięcej pieniędzy dla najuboższych

Dwie pierwsze edycje programu będą realizowane w formie pilotażu, pierwsza ma rozpocząć się już w czerwcu. Środki mają co do zasady trafiać do wszystkich samorządów, jednak priorytet będą miały jednostki, których mieszkańcy mają najniższe dochody. W każdym większym mieście będzie urzędował tzw. opiekun Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych, wyznaczony przez BGK.

Jakie branże mogą zyskać na programie?

Program będzie bardzo szeroki, a dofinansowane działania obejmą aż 35 działów gospodarki. Jednak w najbliższym czasie zakres będzie bardziej ograniczony, jak przeczytamy na rządowych stronach: “W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe”.

Niestety w tym momencie brak szczegółów, które pokazałyby, w jaki sposób program ma pomóc w rozwoju przedsiębiorstw. Patrząc jednak na ww. priorytetowe inwestycje, można wnioskować, że nowe szanse otwierają się w szczególności przed firmami z branży budowlanej, ochrony środowiska i energetycznej.

Ścieżka rozdziału środków

Poniżej znajdziecie grafikę, która opisuje poszczególne etapy dystrybucji środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych:

źródło: samorzad.pap.pl