W trzech pierwszych kwartałach 2021 zanotowaliśmy wzrost przychodów o 77%. Podsumowanie roku Moja Gazetka

Dodane:

Michał Machniak Michał Machniak

W trzech pierwszych kwartałach 2021 zanotowaliśmy wzrost przychodów o 77%. Podsumowanie roku Moja Gazetka

Udostępnij:

Nowy rok zaczęliśmy tradycyjnie od nakreślenia głównych punktów, które planowaliśmy zrealizować w jego trakcie. Najważniejsze z nich dotyczyły rzecz jasna rozwoju prowadzonych aplikacji, pozyskiwaniu kolejnych klientów zainteresowanych publikacją gazetek w aplikacji oraz zintensyfikowaniu działań promocyjnych ze współpracującymi już sieciami handlowymi. Planowaliśmy także w większym stopniu skupić się na promocji aplikacji i jeszcze szybszym zwiększaniu posiadanej bazy użytkowników.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok

Zrealizowane plany rozwojowe

W sposób ewolucyjny w 2021 roku wprowadziliśmy szereg ulepszeń do Mojej Gazetki.

Na stronie www rozpoczęliśmy proces dodawania lokalizacji i godzin otwarcia wszystkich sklepów, które są dostępne w Mojej Gazetce. Ulepszyliśmy sposób działania naszego bloga. Odświeżyliśmy również znacząco wygląd naszych aplikacji. Dodatkowo wprowadziliśmy tryb dark mode oraz ulepszyliśmy sposób wyszukiwania produktów. Dodaliśmy również możliwość dodawania linków do różnych produktów na jednej stronie gazetki promocyjnej, co z pewnością będzie miało wpływ na polepszenie wyników sprzedaży online.

Warto wspomnieć, że wszystkie te zmiany i wzrost liczby współpracujących z nami sieci handlowych (bezpośrednio i poprzez domy mediowe) wymagają pomocy większej liczby osób. Aktualnie rozwój Mojej Gazetki zaangażowanych jest około 30 osób.

Kwestie biznesowe

Ruch w aplikacjach porównując analogiczne okresy roku 2020 i 2021 wzrósł o ok. 35%.

Można śmiało powiedzieć, że był to także bardzo udany rok, jeśli chodzi o monetyzację pozyskiwanego ruchu. Udało się rozpocząć współpracę z kilkoma nieobecnymi dotąd w aplikacji sieciami handlowymi oraz zdecydowanie zwiększyć zakres współpracy z obecnymi już sieciami handlowymi. Podsumowując pierwsze trzy kwartały (pisząc podsumowanie nie mamy jeszcze danych za pełny rok) zanotowaliśmy wzrost przychodów r/r na poziomie 77%, przy wzroście kosztów na poziomie 32%.

Napotkane problemy w minionym roku

Niespodziewaną trudnością podczas tego roku okazała się wydajność posiadanej infrastruktury serwerowej. Nie nadążyła ona za przyrostem bazy użytkowników oraz rosnącym ruchem w aplikacji. Zwiększone obciążenie serwerów prowadziło do powolnego działania aplikacji, co z kolei spotkało się z niezadowoleniem użytkowników.

Wymusiło to szybkie zmiany w tym zakresie – stworzona została nowa infrastruktura składająca się z kilku działających niezależnie serwerów. Wyeliminowało to problem z wydajnością i szybkością działalnością aplikacji. Co więcej, zwiększyło to również odporność na awarię. Konfiguracja udowodniła już swoją skuteczność w obliczu ogólnoświatowej awarii dostawcy – aplikacja wciąż nieprzerwanie działała.

Źródło niepewności leży czasem także w działaniach władz państwowych. Tak samo stało się w przypadku naszej aplikacji dostępnej na rynek kazachski.

W wyniku zmian prawnych wymagane stało się posiadanie serwerów zlokalizowanych fizycznie w Kazachstanie. W przypadku naszej firmy nieposiadającej oddziału na terenie tego państwa okazało się to trudne. Wziąwszy także pod uwagę osiągane na rynku kazachskim rezultaty finansowe, podjęliśmy decyzję o wycofaniu się z tego rynku.

Pozwoliło to w większym stopniu skoncentrować się na pozostałych krajach, gdzie perspektywy rozwoju znacznie się polepszyły – częściowo także w wyniku pandemii koronawirusa, który wywarł na rynki podobny wpływ jak miało to miejsce w Polsce i okazał się akceleratorem zmian polegających na coraz szybszym zastępowaniu gazetek papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami.

Co planujemy na rok 2022?

W kolejnym roku planujemy sukcesywne zwiększanie funkcjonalności dostępnych w aplikacji. Korzystając z doświadczeń pozyskanych podczas prac nad funkcjonalnością lokalizowania sklepów dostępnej na stronie internetowej, planujemy także ich przeniesienie na aplikacje mobilne, gdzie koncentruje się zdecydowana większość generowanego przez użytkowników ruchu.

Pewnym wyzwaniem będzie z pewnością wprowadzenie cross-platformowej funkcjonalności logowania i zapisywania danych użytkownika.

Planujemy także duże zmiany w serwisie internetowym, tak by docelowo odpowiadał on za istotny udział w ruchu stron o tej tematyce.

Podsumowanie

Podobnie jak w roku poprzednim, również w roku 2021 obserwowaliśmy intensywny wzrost zainteresowania elektronicznymi gazetkami promocyjnymi przez sieci handlowe.

Głównym akceleratorem zmian jest oczywiście trwająca sytuacja pandemiczna, coraz większa dostępność urządzeń typu smartfon (również wśród osób starszych).

Należy zauważyć również wpływ dużej inflacji, częstego niedoboru różnych produktów na rynku, coraz większych cen papieru (a nawet jego niedobory w drukarniach).

Z coraz większą świadomością traktujemy również sprawy ekologii.

Te wszystkie fakty mają oczywiście wpływ na działania sieci handlowych, które sukcesywnie zwiększają udział inwestycji w kanałach cyfrowych, które są mierzalne. Często zmniejszają również udział gazetek papierowych, a nawet zupełnie z nich rezygnują na rzecz tańszych i co najmniej tak samo skutecznych gazetek elektronicznych.

Beneficjentami tych zmian jest oczywiście Moja Gazetka.

Autor: Michał Machniak, współzałożyciel Moja Gazetka