Warsaw Genomics najlepszą spółką spin-off

Dodane: 06.12.2018

Informacja prasowa

Udostępnij:

Uniwersytecka spółka spin-off Warsaw Genomics specjalizująca się w prowadzeniu testów genetycznych oraz zespół badawczy, który odkrył metodę uzyskania trwałego i efektywnego mRNA, zostały nagrodzone podczas uroczystości 20-lecia Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

UOTT to najstarsze w Polsce centrum transferu technologii utworzone na UW. Działa od 20 lat. Ośrodek wspiera rozwój przedsiębiorczości na uczelni tak, aby możliwe było praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej. UOTT m.in. poszukuje partnerów biznesowych, organizuje spotkania przedstawicieli działów R&D z zespołami naukowymi i wyjaśnia proces komercjalizacji i patentowania. Ośrodek należy do sieci Enterprise Europe Network, gdzie wspomaga proces budowania międzynarodowego partnerstwa w dziedzinie nowych technologii, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wczoraj w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie władz uczelni, naukowców i dyrektorów UOTT z przedstawicielami biznesu z okazji 20-lecia UOTT. Rozmawiano m.in. o wyzwaniach, przed jakimi stoją obecnie polskie uniwersytety, które chcą zacieśniać współpracę z otoczeniem rynkowym i społecznym.

– To, co wyróżnia najlepsze uczelnie, to nie tylko prowadzenie przełomowych badań i jakość kształcenia. To także silne oddziaływanie na otoczenie, m.in. poprzez komercjalizację wyników prac badawczych i wspieranie przedsiębiorczości pracowników, doktorantów i studentów. Na UW rozwijamy wiele inicjatyw idących w tym kierunku. Działa Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, spółka celowa UWRC, Inkubator. To miejsca, w których każdy może uzyskać pomoc w realizacji swoich planów. Nasze działania w tym zakresie przynoszą rezultaty. W ostatnich latach powstało na uczelni już kilkanaście spółek spin-off, a oferta inkubatora cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem naszej społeczności – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie spotkania z okazji 20-lecia UOTT wyróżnione zostały założone w ubiegłych latach uniwersyteckie spółki spin-off oraz naukowcy – twórcy wynalazków o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Nagrody główne przyznano w dwóch kategoriach najlepszy spin-off i najlepiej komercjalizujący zespół.

Najlepszą spółką spin-off został interdyscyplinarny zespół Warsaw Genomics kierowany przez dr hab. Annę Wójcicką i prof. Krystiana Jażdżewskiego. Firma specjalizuje się w wykonywaniu dokładnych testów genetycznych – czyta geny, aby zdiagnozować występujące u pacjenta choroby, określić ryzyko ich wystąpienia w przyszłości bądź też dobrać najlepszą terapię. Od dwóch lat prowadzi ogólnopolski program Badamy Geny. W 2017 roku została uznana przez Central European Startup Awards za najlepszy startup biotechnologiczny w Polsce. Obecnie zespół Warsaw Genomics planuje wejść ze swoją ofertą testów genetycznych na rynek niemiecki.

Nagrodę dla najlepiej komercjalizującego zespołu odebrało trzech naukowców prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii oraz dr Joanna Kowalska i prof. Edward Darżynkiewicz z Wydziału Fizyki. W 2016 roku wyróżniony zespół odkrył metodę uzyskania trwałego i efektywnego mRNA, które dziś jest wykorzystywane przez firmy farmaceutyczne do opracowywania innowacyjnych szczepionek przeciwnowotworowych. Odkrycia te okazały się bezkonkurencyjne w skali światowej, co wywołało zainteresowanie globalnych firm farmaceutycznych, a dokonany na tym polu transfer technologii uznaje się za największy w historii nauki polskiej – dotychczas dwie firmy farmaceutyczne kupiły sublicencje na opracowane mRNA za łączną sumę 610 milionów dolarów. W kwietniu tego roku zespół z UW otrzymał nominację do nagrody European Inventor Award w kategorii badania.

Laureaci nagród głównych wskazali czynniki, które pomogły im osiągnąć sukces rynkowy. Poza możliwością wykorzystania potencjału badawczego dostępnego na UW – laboratoriów, finansowania, kadry naukowej – oba wyróżnione zespoły podkreśliły możliwość samodzielnego decydowania o kierunkach prowadzenia swoich eksperymentów.

źródło: www.uw.edu.pl

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem