Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. INICJATYWA JEREMIE

Dodane:

Łukasz Tokarski Łukasz Tokarski

Udostępnij:

Unijna pożyczka niekomercyjna

Nazwa: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. INICJATYWA JEREMIE

Strona www: www.warp.org.pl

Rodzaj: Unijna pożyczka niekomercyjna

Opis:

JEREMIE to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowiąca nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Jego głównym założeniem jest pomoc w przezwyciężaniu trudności w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do pożyczek dla sektora MŚP.

W ofercie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. znajduje się produkt pożyczkowy JEREMIE dedykowany Start Up’om:

 • kwota pożyczki od 10.000,-zł do 300.000,-zł
 • oprocentowanie nominalne w skali roku od 8,91% (stała stawka)
 • wkład  własny minimum 10% wartości projektu
 • w momencie składania wniosku o pożyczkę brak konieczności posiadania zarejestrowanej firmy, osiągania zysku i przedstawienia biznesplanu
 • elastyczność w formy spłaty (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”), ustalanie rat indywidualnie z klientem

Kto może otrzymać pożyczkę?

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, zarejestrowani lub prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 • absolwenci, osoby bezrobotne i inne osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego

Pożyczki JEREMIE mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • raz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

Adres: ul. Piekary 19,  61-823 Poznań

Telefon: +48 61 656 35 00

E-mail: [email protected]