Wirtualna Elektrownia Lerta z kontraktami o wartości 36 mln zł

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Wirtualna Elektrownia Lerta z kontraktami o wartości 36 mln zł

Udostępnij:

Lerta, spółka rozwijająca Wirtualną Elektrownię w Europie Środkowo-Wschodniej, zakontraktowała nowy obowiązek mocowy na rok 2023, zwiększając ponad 2,5-krotnie swój portfel mocy r/r. Akcjonariuszami spółki są między innymi notowane na GPW Photon Energy Group oraz Polska Grupa Energetyczna, a także polskie fundusze VC.

W toku aukcji dodatkowej na rok dostaw 2023, która odbyła się 17 marca 2022 r., jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) należące do Lerty zawarły roczne umowy mocowe na łącznie 124 MW, co w połączeniu z zawartymi wcześniej umowami przekłada się na wzrost portfela do 134 MW. To ponad 2,5-krotnie więcej niż Spółka obsługuje w 2022 roku. Zakontraktowane przychody Lerty z Rynku Mocy na rok 2023, którymi Spółka dzielić się będzie z aktywnymi odbiorcami energii, przekroczyły 36,5 mln zł.

– Zawarte umowy to znaczący krok w stronę realizacji naszego celu obsługi co najmniej 500 MW mocy DSR w roku 2026 – mówi Borys Tomala, założyciel i CEO Lerty. – Nasz biznes w Polsce dynamicznie rośnie i konsekwentnie przyłączamy do Wirtualnej Elektrowni kolejnych odbiorców. Aby zarabiać na usłudze DSR nie trzeba być wielkim, energochłonnym koncernem, nasza usługa i platforma VPP umożliwia uczestnictwo nawet małym przedsiębiorstwom, przyłączonym do sieci niskiego napięcia. Najmniejszy zarządzany przez nas obiekt dostarcza ok. 50 kW elastycznej mocy na żądanie – dodaje Borys Tomala.

Korzyści finansowe i nie tylko

DSR dla odbiorców przemysłowych podłączonych do Wirtualnej Elektrowni Lerta to przede wszystkim dodatkowy przychód z tytułu pozostawania w gotowości do redukcji zapotrzebowania na moc z sieci w przypadku niskich rezerw w systemie elektroenergetycznym. Firmy, które postanowią świadczyć taką usługę, mogą liczyć na ponad 100 tys. zł dodatkowego przychodu za każdy 1 MW mocy. W zamian, zobowiązują się do kwartalnych testów obniżenia poboru energii trwających jedną godzinę oraz reakcji w przypadku faktycznego kryzysu w polskiej sieci. Pieniądze to jednak nie wszystko.

– Poza oczywistymi korzyściami finansowymi, tak istotnymi w dobie bardzo wysokich hurtowych cen energii oraz rosnącej opłaty mocowej, współpraca z Lertą to także dostęp do bezpłatnego narzędzia do zarządzania zużywaną energią oraz optymalizacji kosztów – mówi Marcin Sajkiewicz, Sales Manager odpowiedzialny w Lercie za obsługę klientów przemysłowych – Dzięki naszemu modułowi opłaty mocowej, umożliwiamy klientom planowanie pracy zakładów w taki sposób, by maksymalizować dostępną od niedawna ulgę w tej opłacie co wymaga zachowania odpowiednich proporcji między zużyciem w tzw. „szczycie” i poza nim. Ponadto, dzięki precyzyjnym danym o zapotrzebowaniu zakładu, będziemy w stanie zaproponować dopasowane warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz odkupu i bilansowania nadwyżek z wewnętrznych instalacji wytwórczych – dodaje Marcin Sajkiewicz.

Coraz więcej wirtualnej mocy

Lerta to założony w Polsce, energetyczny startup z międzynarodowym akcjonariatem, którego strategia skupia się na rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie na Węgrzech, w Polsce, Czechach i Rumunii. We wszystkich krajach, w których jest obecna, Spółka posiada licencje na handel energią elektryczną, dzięki czemu w ramach Wirtualnej Elektrowni agreguje również źródła wytwórcze. W marcu 2022 r. dzięki zawartym umowom na usługę DSR z odbiorcami energii oraz umowom typu PPA z wytwórcami energii, wolumen zarządzanej przez Lertę mocy przekroczył 100 MW. To prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z początkiem bieżącego roku.