Wirtualna Polska wchodzi na giełdę. Pieniądze wykorzysta na akwizycje

Dodane: 30.03.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi – „Grupa” lub „Grupa Wirtualna Polska”), właściciel wiodącej platformy medialnej online w Polsce oraz jeden z największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej, posiadający takie marki jak Wirtualna Polska, o2, Money.pl, Pudelek, BizTok, Kafeteria, Sportowe Fakty oraz Domodi i Homebook, ogłosiła dzisiaj, że zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki („Oferta”) oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

fot. gratisography.com

Oferta obejmie zarówno emisję nowych akcji, z której Spółka zamierza pozyskać od 80 do 100 milionów zł, jak i sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału zakładowego Spółki, przez spółkę European Media Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz Sprzedający”), kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem Spółki.

Wpływy z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie nowych akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Polski. Skierowana zostanie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie wybranym inwestorom instytucjonalnym poza granicami Polski.

Globalnymi Koordynatorami oraz Zarządzającymi Księgą Popytu są Pekao Investment Banking S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Współprowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.

Przeprowadzenie Oferty planowane jest na drugi kwartał 2015 roku, przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych.

Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, w tym stosownych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji papierów wartościowych Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius według stanu na grudzień 2014 roku Grupa Wirtualna Polska była liderem wśród portali internetowych w liczbie odsłon (4,1 miliarda odsłon), średnim czasie spędzanym na portalu w przeliczeniu na użytkownika (6 godzin i 16 minut miesięcznie), a także pod względem liczby realnych użytkowników (15,6 mln realnych użytkowników). Ponadto portale Grupy zajmują pierwsze miejsce w Polsce wśród portali internetowych pod względem zasięgu, który wynosi 72,7% według danych Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 roku. Dodatkowo, zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 roku, Grupa Wirtualna Polska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w kategoriach tematycznych „Biznes, finanse, prawo”, „Komunikacja”, „Nowe technologie” i „Styl życia”.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem