Worksmile otrzymał status Małej Instytucji Płatniczej. Od teraz gotówka staje się benefitem

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Worksmile otrzymał status Małej Instytucji Płatniczej. Od teraz gotówka staje się benefitem

Udostępnij:

Benefity pracownicze w Worksmile doczekały się rozwiązania, które umożliwia zamianę zgromadzonych na koncie użytkownika środków na gotówkę. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu nowej funkcji oraz wpisaniu firmy do rejestru Małych Instytucji Płatniczych. Użytkownicy mogą korzystać z niej już od marca.

Z ekosystemu Worksmile korzysta obecnie ponad 180 000 użytkowników, którzy mają dostęp do licznych usług i produktów, a także innowacyjnych rozwiązań wspierających budowanie angażującej kultury organizacyjnej. Jednak twórcy platformy postanowili nie ograniczać swojego systemu kafeteryjnego jedynie do klasycznych benefitów. W ubiegłym roku Worksmile złożył do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o to, by uzyskać uprawnienia umożliwiające wymianę zgromadzonych przez użytkowników środków na ekwiwalent pieniężny. Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego proces ubiegania się o zgodę na świadczenia usług w ramach MIP zakończył się sukcesem.

Nowy wymiar benefitów

Choć wydawać by się mogło, że benefity pracownicze z definicji powinny przyjmować formę pozapłacową, Worksmile nadał im nowy charakter. Dzięki otrzymaniu przez firmę statusu Małej Instytucji Płatniczej pracodawcy mogą udostępnić swoim pracownikom możliwość wymiany zgromadzonych na ich kontach środków na ekwiwalent pieniężny. Jak podkreśla Tomasz Chaciński, CEO Worksmile:

  • Do tej pory skupiliśmy naszą uwagę na rozbudowaniu platformy oraz dostarczeniu użytkownikom szerokiej i samowystarczalnej kafeterii benefitów. Zauważyliśmy jednak, że wielu z nich nie wykorzystuje w pełni dostępnych środków na proponowane przez nas rozwiązania benefitowe. Tak pojawił się pomysł wprowadzenia nowej funkcjonalności, która umożliwi wypłacanie środków pozyskanych od pracodawców oraz przeznaczenie ich na indywidualne potrzeby pracowników.

Wdrożenie nowego rozwiązania wymagało od firmy uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej. Takim podmiotem od stycznia 2022 roku stał się również Worksmile. Jak wspomina Tomasz Chaciński:

  • Wprowadzenie nowej funkcjonalności było procesem, który rozpoczęliśmy od rozpisania planu działania. W kolejnych krokach kompletowaliśmy wymagane dokumenty oraz dostosowywaliśmy działanie platformy tak, by w pełni spełniała wymogi MIP. Jest to dla nas nowe wyzwanie, które umożliwiło nam wyróżnienie się na tle konkurencji oraz zaproponowanie użytkownikom jeszcze jednej formy skorzystania z budżetu przeznaczonego przez pracodawców na benefity pracownicze.

Pracowniku – sam zdecydujesz!

W jaki sposób działa nowa funkcjonalność? Przekazanie funduszy odbywa się za zgodą pracodawcy oraz w oparciu o ustalone wcześniej warunki, zgodne z obowiązującymi regulacjami. Pracownicy sami zdecydują, czy chcą wymienić środki na czeki BLIK, czy dokonać przelewu na konto indywidualne. Co ciekawe, osoby, które wybiorą pierwszą z opcji, nie muszą posiadać konta bankowego. Po ustaleniu nominału użytkownik zamawia w systemie kafeteryjnym platformy czek BLIK, pobiera numer oraz hasło, które wprowadza w dowolnym bankomacie i odbiera gotówkę. Ma na to aż 14 dni, a jego wypłata jest możliwa w większości bankomatów na terenie Polski. Z kolei przelew środków na rachunek bankowy następuje po złożeniu na platformie Worksmile odpowiedniej dyspozycji i jest realizowany jak tradycyjny przelew nawet tego samego dnia (lub w kolejnym dniu roboczym). Jak podkreślił Tomasz Chaciński:

  • Obie proponowane przez nas formy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego są w pełni bezpieczne i mało wymagające. Po raz kolejny dajemy naszym użytkownikom wybór, bo to oni zdecydują, czy chcą wprowadzać swoje dane, czy wolą uzyskać wypłatę na podstawie wygenerowanego hasła. To również możliwość pełnego spożytkowania środków przeznaczonych przez pracodawców na benefity pracownicze.

Nowa funkcja na platformie Worksmile została uruchomiona w marcu. Wciąż jednak decyzja o udostępnieniu jej pracownikom będzie leżała po stronie pracodawców. Wprowadzona przez Worksmile innowacyjna forma benefitów pracowniczych to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku.

Nie tylko benefity

Możliwość wypłaty środków w formie gotówki to funkcja, która wykracza poza obszar benefitów pracowniczych. Można ją bowiem wykorzystać także do rozliczania wydatków służbowych np. delegacji, spotkań z klientami, wyjść firmowych czy zakupu wyposażenia biurowego. Dzięki integracji tej funkcjonalności z panelem generowania wniosków oraz raportów, pracodawcy, menedżerowie i działy HR zyskują ogromną korzyść: proces rozliczania i księgowania wydatków służbowych zostaje nie tylko  znacząco uproszczony, ale także w znacznym stopniu zautomatyzowany. Dodatkowo nowa funkcja umożliwia bezproblemowy zwrot środków poniesionych przez pracowników np. w ramach delegacji, bez konieczności oczekiwania na wyrównanie do czasu sprawdzenia, rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu.