World FinTech Report 2019: Zbliża się koniec ery otwartej bankowości. Nadchodzi Open X [raport]

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

World FinTech Report 2019: Zbliża się koniec ery otwartej bankowości. Nadchodzi Open X [raport]

Udostępnij:

World FinTech Report (WFTR) 2019, opublikowany w lipcu przez Capgemini i Efma wskazuje, że mimo iż Open Banking nie osiągnął jeszcze dojrzałości, sektor usług finansowych wkracza w nową fazę innowacji, określaną jako „Open X”. Będzie ona wymagała głębszej współpracy i specjalizacji, dlatego banki oraz inne podmioty ekosystemu finansowego już muszą zacząć planować zmianę i odpowiednio rozwijać swoje modele biznesowe.  
WFTR 2019 identyfikuje podwójne wyzwanie, przed jakim stoi branża finansowa: FinTechy zmagają się ze skalowaniem operacji, a banki opóźniają współpracę z sektorem FinTech. W rezultacie wszyscy gracze chcą ominąć Open Banking i wejść w Open X, który jest bardziej skuteczną, ustrukturyzowaną formą współpracy, wspieraną przez standaryzację interfejsu API (Application Program Interface) i wspólną analizę danych klientów. Era Open X stworzy zintegrowany rynek z wyspecjalizowanymi rolami dla każdego uczestnika, który umożliwi bezproblemową wymianę danych i usług, poprawę jakości obsługi klienta i szybsze wprowadzanie innowacji produktowych.
– Czeka nas ewolucja rynku finansowego w skali, jakiej wcześniej nie zakładaliśmy. Open Banking jest tylko jednym z elementów tego szerokiego krajobrazu. Oznacza to, że banki, które już teraz miewają problem z otworzeniem się na strony trzecie, będą musiały bardzo głęboko wejść w kooperację z FinTechami, a FinTechy będą musiały wykorzystać zasięg banków, żeby szerzej zaistnieć na rynku. Raport wskazuje, że obie strony nadal mają trudności z wzajemnym zrozumieniem, obydwie też wykazują obawy związane z bezpieczeństwem danych. Zarówno banki, jak i FinTechy mają dużo do odrobienia żeby przygotować się na przyszłość – mówi Marek Woźny, Vice President, Dyrektor Zarządzający Application Services Capgemini Polska.

Open X przekształci normy i założenia branżowe

Nadejście Open X napędzane jest czterema podstawowymi zmianami: odejściem od koncentracji na produktach i zaakcentowaniem doświadczenia klienta; ewolucją danych jako krytycznego zasobu; przejściem od priorytetu własności do wspierania wspólnego dostępu; położeniem nacisku na partnerstwo w celu wprowadzania innowacji zamiast na kupowanie lub budowanie nowych rozwiązań.
Open X przekształci sektor usług finansowych we wspólny ekosystem lub rynek z nowym pakietem produktów i usług, wobec czego zarówno banki, jak i FinTechy będą musiały ponownie przemyśleć swoją strategię innowacji i obsługi klientów.

API będą krytycznymi aktywatorami Open X

Interfejsy API, które umożliwiają stronom trzecim dostęp do systemów bankowych i danych w kontrolowanym środowisku, będą katalizatorem tworzenia rynku Open X. Mimo że dane klientów są już powszechnie udostępniane i wykorzystywane w branży, ujednolicone interfejsy API nie są powszechne. Standaryzacja pomoże zredukować liczbę oszustw, poprawić interoperacyjność, przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i zwiększyć skalowalność.
Według WFTR 2019 przedstawiciele branży przyglądają się dwóm potencjalnym modelom monetyzacji dla API: podziałowi przychodów (60% banków i 70% FinTechów uważa, że jest możliwy) oraz opłatom za dostęp do API (myśli o tym 46% banków i 55% FinTechów). Tylko około jedna trzecia menedżerów bankowych stwierdziła jednak, że jest obecnie dobrze przygotowana do zarabiania na API.

Obawy dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i współpracy mogą spowolnić postęp

Podczas gdy zarówno przedstawiciele banków i FinTechów twierdzą, że rozumieją znaczenie współpracy, obawy o prywatność i bezpieczeństwo wciąż pozostają ważkim zagadnieniem. Na pytanie o obawy dotyczące otwartej bankowości, zdecydowana większość banków zidentyfikowała bezpieczeństwo danych (76%), prywatność (76%) i utratę kontroli nad danymi klientów (63%). Reprezentanci FinTechów byli nieco bardziej optymistyczni: 50% wyraziło obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, a 38% utraty kontroli nad danymi.
Na pytanie o przeszkody w skutecznej współpracy 66% banków i 70% FinTechów wskazało różnice w kulturze organizacyjnej/sposobie myślenia drugiej strony, 52% banków i 70% FinTechów wymieniło bariery procesowe, podczas gdy brak długofalowej wizji oraz celów wskazało 54% banków i 60% FinTechów. Tylko 26% menedżerów banków i 43% liderów sektora FinTech twierdzi, że zidentyfikowało właściwego partnera do współpracy w ramach otwartej bankowości. Odpowiedzi te sugerują, że wiele banków i FinTechów pozostaje nieprzygotowanych na Open Banking, nie mówiąc już o zwiększonych wymaganiach dotyczących udostępniania danych i integracji, które przyniesie Open X.

Uczestnicy Open X muszą wybrać strategiczne role oparte na specjalizacji

Na rynku Open X banki będą musiały najpierw wzmocnić swój zintegrowany (tradycyjny) model, a następnie skoncentrować się na obszarach specjalizacji.
– Raport określa trzy strategiczne role, które powinny ewoluować w ramach Open X i stać się kluczowe dla rozwoju rynku. Pojawią się dostawcy, którzy opracują produkty i usługi, agregatorzy którzy je zgromadzą i rozdystrybuują za pośrednictwem kanałów wewnętrznych, utrzymując relacje z klientami, a także orkiestratorzy, którzy będą pełnić rolę łączników rynkowych i koordynatorów, ułatwiając interakcje pomiędzy partnerami. Nie będzie już miejsca dla firm, które nie otworzą się na taki ekosystem połączeń i nie obiorą jednej z ról, w której będą miały najmocniejsze kompetencje – mówi Marek Woźny.
Według raportu, zintegrowane organizacje – czyli takie, które wykonują wszystkie funkcje samodzielnie, bez współpracy lub wykorzystywania innych firm w ekosystemie (jak wiele dzisiejszych banków), prawdopodobnie będą miały trudności z dopasowaniem do wyspecjalizowanego otoczenia czasu wprowadzania produktów na rynek. Będzie im również trudno sprostać wyjątkowym wymaganiom klientów. Na rynku Open X wielu operatorów może również nie być najlepiej przygotowanych do konkurowania jako Orkiestrator, a ich mocne strony mogą doprowadzić ich do innych ról. Niezależnie jednak od tego, jaką rolę odegrają w Open X, muszą już teraz rekrutować odpowiednie talenty, wykorzystywać dane i technologię oraz współpracować z FinTechami, aby zapewnić wewnętrzne możliwości konkurencyjnego dostarczania odpowiednich usług w obecnym scenariuszu otwartej bankowości.
Metodologia
World FinTech Report 2019 opiera się na globalnym badaniu obejmującym 116 firm świadczących tradycyjne usługi finansowe i 40 FinTechów z obszaru bankowości i pożyczek, płatności i przelewów oraz zarządzania inwestycjami. Pytania miały na celu zbadanie opinii i nastrojów związanych z pojawieniem się otwartej bankowości w branży usług finansowych. Badanie rzuca światło na wpływ nowego ekosystemu na wszystkich interesariuszy, wyzwania i obawy, z jakimi borykają się firmy, oraz pojawienie się nowych firm i modeli monetyzacji w tej przestrzeni.