Wpływ cyfryzacji na pracowników i zarządzanie zasobami ludzkimi. Badanie Cornerstone OnDemand oraz IDC

wplyw cyfryzacji na pracownikow i zarzadzanie zasobami ludzkimi badanie cornerstone ondemand oraz idc
Udostępnij:
Badanie specjalistów HR oraz menedżerów pierwszej linii przeprowadzone w 16 europejskich krajach wskazuje trendy dotyczące roli działów HR, rozwoju pracowników oraz elastycznych warunków pracy.

Zdjęcie główne artykułu stocksnap.io

Podczas gdy organizacje mierzą się z cyfrową transformacją, nowe badanie zwraca uwagę na potrzebę przedefiniowania roli specjalistów HR. Firma badawcza IDC na zlecenie dostawcy oprogramowania do zarządzania talentami Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) przeprowadziła w 16 europejskich krajach ankietę dotyczącą współczesnego świata pracy, a także oczekiwań i opinii HR-owców oraz menedżerów na temat zarządzania pracownikami. Wyniki badania pokazują zróżnicowane podejście do elastycznych warunków pracy, zarządzania wydajnością i współpracy. Ponadto ujawniają one różnice poglądów co do priorytetów działań HR między pracownikami tych działów a menedżerami pierwszej linii.

Na potrzeby badania – unikalnego pod względem wielkości, zasięgu geograficznego i biorących w nim udział respondentów – IDC przeprowadziło wywiady z 1352 specjalistami HR i menedżerami, którzy pracują w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 500 osób. Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2016 roku w 16 europejskich krajach: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Holandii, Polsce, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu oraz Belgii.

Najmniej elastyczne: Polska, Wielka Brytania, Niemcy i Szwajcaria

Wyniki badania wskazują na wartość elastycznych warunków pracy, rozumianych jako możliwość pracy zdalnej i brak sztywno określonych godzin pracy. Okazało się, że istnieje pozytywna korelacja między stosowaniem przez organizacje takich praktyk a satysfakcją ich pracowników. Poszczególne państwa adaptują elastyczne warunki pracy w różnym stopniu. Najmniej rozpowszechnione są one w Europie Centralnej oraz Wielkiej Brytanii. Wśród respondentów z Polski mniej niż 50 proc. mogło pracować z domu, podczas gdy dla krajów nordyckich wskaźnik ten wynosił 87 proc. Wysoki był również w Hiszpanii, Krajach Beneluksu oraz Austrii. Warto zwrócić uwagę, że respondenci z działów HR częściej (odpowiedzi o 5-6 proc. wyższe) wskazywali na obecność elastycznych warunków pracy niż menedżerowie, co wskazuje na brak porozumienia miedzy obiema grupami. 

Ocenianie i współpraca

Roczne i półroczne oceny pracowników są wciąż przeprowadzane przez dwie trzecie badanych organizacji. Jednakże w przypadku oceny rozwoju (45 proc.) i wydajności (28 proc.) na popularności zyskują oceny regularne bądź ciągłe. 

Większość respondentów uważa, że pracownicy ich organizacji są dobrzy we współpracy (78 proc.) oraz podejmowaniu nowych obowiązków (75 proc.). Polem do usprawnień jest jednak ułatwianie współpracy. Menedżerowie zdają się bowiem rzadziej (65 proc.) aniżeli uważają specjaliści HR (83 proc.) wspierać członków podległych zespołów w ubieganiu się o stanowiska poza swoim działem. Ponadto mniej niż połowa badanych (47 proc.) potwierdza obecność w organizacji systemu edukacji opartego na współpracy. Tymczasem badanie wskazuje, że firmy silniej promujące współpracę osiągają wyższe wskaźniki wzrostu. 

Problemy w relacjach między HR i menedżerami pierwszej linii

Okazuje się również, że działy HR przeceniają swoje wsparcie dla menedżerów pierwszej linii oraz nie doceniają frustracji wywoływanej przez procesy HR. Aż 41 proc. menedżerów wskazało to jako główne źródło swojej frustracji w porównaniu z 32 proc. wskazań pracowników HR. Brakuje również zgody co do tego, jak mierzyć skuteczność inicjatyw dotyczących zasobów ludzkich. Specjaliści HR większą wartość widzą we wskaźniku utrzymaniu nowych pracowników, ale dla menedżerów bardziej wartościowe jest mierzenie time-to-competency, czyli jak szybko nowe osoby są w stanie zdobyć umiejętności potrzebne na danym stanowisku.

Komentarze przedstawicieli IDC oraz Cornerstone OnDemand

– Zakres badania oraz grupa respondentów dają nam unikatowy wgląd w zmieniający się świat pracy – mówi Vincent Belliveau, executive vice president oraz general manager regionu EMEA w Cornerstone OnDemand – Lepsza współpraca między specjalistami HR i menedeżerami jest potrzebna, aby HR mógł rzeczywiście przyjąć rolę strategicznego partnera wewnątrz organizacji. Działy HR muszą dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska, szczególnie rosnącego znaczenia elastycznych warunków pracy, równocześnie zarządzając naciskami ze strony pracowników, którzy mają nowe oczekiwania w stosunku do pracodawców. Sukces odniosą ci, którzy zachęcą swoich pracowników do wspierania biznesu poprzez otwartość na zmianę i rozwój.

– Przy okazji tego szerokiego badania dokonaliśmy wielu interesujących odkryć. Przykładowo dostrzegliśmy jak ważne dla lojalności i poczucia godności utalentowanych pracowników są elastyczne warunki pracy i wspierające ją narzędzia IT. Istotne czynniki stanowiło oprogramowanie dostępne na urządzeniach mobilnych, praca zdalna, możliwość korzystania z prywatnych urządzeń w pracy oraz odpowiednie przeszkolenie. Duże wpływ na poziom szczęścia miały również „czynniki wolności”, takie jak praca zdalna oraz możliwość aplikowania na stanowiska poza swoim działem. Z badania wynika, że europejskie organizacje mają do wykonania pracę zarówno w zakresie inwestycji w technologię, jak i propagowania bardziej elastycznych kultur pracy – dodaje Bo Lykkegaard z IDC. 

-

O Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) to globalny lider oprogramowania do zarządzania talentami i edukacją. Rozwiązania firmy pomagają organizacjom w pełni wykorzystywać potencjał nowoczesnych kadr. Oprogramowanie Cornerstone jest zaprojektowane tak, aby usprawniać obszary kluczowe dla powodzenia organizacji i pracowników – edukację i rozwój. Funkcje systemu obejmują szeroki zakres procesów, począwszy od rekrutacji, wdrażania nowych pracowników, szkoleń i współpracy po zarządzanie wydajnością, wynagrodzeniami i analitykę.

Rozwiązania Cornerstone są wykorzystywane przez prawie 2600 organizacji i 23,8 mln użytkowników w 191 krajach. Aby dowiedzieć się więcej o Cornerstone odwiedź nas na Twitterze, Facebooku lub blogu. www.cornerstoneondemand.co.uk