Wsparcie w starcie

Dodane: 24.09.2014

Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Nazwa: Wsparcie w starcie 

Rodzaj: Programy unijne i rządowe

Opis:

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zarządza Programem „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Dla kogo?

 • absolwentów szkół średnich i wyższych (I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły, 
 • studentów w trakcie ostatniego roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Na co?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej,
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej.

Na jakich warunkach?

 • wartość pożyczki podstawowej; 
 • do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (II kw. 2014 – 3739,97 zł);
 • okres spłaty do 7 lat karencja w spłacie rat kapitałowych; 
 • do 12 miesięcy atrakcyjne oprocentowanie: 0,25% stopy redyskonta weksli NBP (0,69% w skali roku, na dzień 22.09.2014);
 • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej; 
 • do 20 tys. zł z możliwością wcześniejszego umorzenia brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki zabezpieczenie spłaty pożyczki; 
 • weksel własny In blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych;
 • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis;

Adres: ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa

Telefon: (022) 887 64 20

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem