Wspieramy ludzi w transformacji cyfrowej. Nie podmieniamy pracy ludzi na pracę robotów – Nina Różańska (DBR77)

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Wspieramy ludzi w transformacji cyfrowej. Nie podmieniamy pracy ludzi na pracę robotów – Nina Różańska (DBR77)

Udostępnij:

– Wdrożenie bliźniaka cyfrowego w zakładzie produkcyjnym to jeden z bardziej głośnych tematów, o którym mówią specjaliści na imprezach branżowych. Nasze rozwiązanie pozwala na bardzo szybką oraz intuicyjną prezentacje zarówno rozkładu maszyn, jak i organizacji pracy na halach produkcyjnych – mówi Nina Różańska, prawniczka z zamiłowaniem do technologii, która buduje procesy rozwoju firmy DBR77. 

Jak obecnie przebiega proces wdrażania robotyzacji w firmach? Co Waszym zdaniem w nim nie działa i co chcieliście w nim zmienić?

Nina Różańska: Na początku warto wspomnieć, że wreszcie po dwóch latach postoju widać, że rynek powoli zaczyna szukać pomysłów na usprawnienia i na automatyzacje, czyli także robotyzację. W naszej ocenie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa także wreszcie zaczynają dostrzegać potencjał. Oczywiście jak na każdym młodym rynku widać kilka nieefektywności. Do najważniejszej z nich zaliczyć należy brak pełnej informacji o możliwościach i doświadczenia wdrożeniowego. Efekt takiego stanu rzeczy jest taki, że często firmy produkcyjne zrażają się do robotyzacji, jeżeli pierwsze w jej stronie kroki nie są pozytywne. Drugi problem to oczywiście finansowanie inwestycji. Czas pod tym względem jest dużo gorszy niż był jeszcze rok temu.

Jak usprawniacie wspomniany proces?

DRR77 nie jest integratorem robotów. Nasza misja to stworzenie środowiska, w którym ludzie wykonują pracę, która daje im satysfakcję, a przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy na rynku. DBR77 wspieramy ludzi w procesie transformacji cyfrowej, a nie podmienia pracę ludzi na pracę robotów. Oznacza to, że przeprowadzamy naszych klientów przez wyzwanie związane z budową kompleksowego i szerokiego planu zmiany organizacji. Gdy mamy plan zwykle zaczynamy wspólnie zbierać dane o procesach, ale też często o produktach. Wdrażając bliźniaki cyfrowe w firmach produkcyjnych poprawiamy efektywność decyzji podejmowanych w zakładzie w zakresie zarówno przygotowania środowiska produkcyjnego, jak i w takcie realizacji procesów wytwórczych. I dopiero, gdy osiągniemy zakładany poziom efektywności pracy stanowisk produkcyjnych, przystępujemy do robotyzacji. 

W jaki sposób Wasza platforma różni się od tradycyjnych metod wdrażania robotyzacji w firmach?

Najłatwiej jest powiedzieć, że jesteśmy Amazonem świat robotów. Jesteśmy dwustronną platformą e-commerce B2B. Po jednej jej stronie mamy firmy produkcyjne, które na naszej platformie zgłaszają zapotrzebowanie na realizacje swoich wyzwań technologicznych. Innymi słowy opisują jaki proces chciałby automatyzować albo zrobotyzować. Z drugiej strony platformy mamy wszystkich globalnych dostawców robotów oraz większość integratorów technologii robotycznej. Dzięki nam firmy produkcyjne, maja szanse szybko dopasować dostępną technologie oraz koszt jej wdrożenia do swoich indywidualnych potrzeb. Po drugiej stronie platformy integratorzy mają dostęp do dobrze już opisanych i zweryfikowanych zapytań ofertowych. A środowisko platformy DBR77 sprawia, że proces ustalenia warunków technicznych, przeglądu możliwości, kontraktacji i dostawy dzieje się bez zbędnych formalności, możliwie szybko i gładko. 

Co oznacza możliwość stworzenia bliźniaka cyfrowego dla zakładu produkcyjnego?

Bliźniak cyfrowy zakładu produkcyjnego to graficzne i liczbowe odwzorowanie środowiska produkcyjnego oraz magazynowego. Innymi słowy, w warstwie wizualnej widzimy wszystkie kształty trójwymiarowo tak, jak one wyglądają w świecie realnym. W pełni odwzorowujemy wielkości oraz czasy. Zaś w warstwie liczbowej opisujemy wszystkie te dane o obiektach oraz relacjach zachodzących między nimi, które są niezbędne dla analizy historycznej zdarzeń oraz predykcji zdarzeń przyszłych. Dzięki bliźniakowi cyfrowemu możemy wizualizować i symulować środowisko produkcyjne. Dzięki temu możemy zarówno wesprzeć, jak i usprawnić działania związane z planowaniem nowych linii produkcyjnych bądź zmiany ich istniejących. Unikamy błędów i optymalizujemy decyzje inżynieryjne. I wreszcie bliźniak cyfrowy DBR77 wyposażony jest w algorytmy, które wspierają decyzje managerów na liniach produkcyjnych i halach magazynowych w czasie rzeczywistym. Jak? Najprościej mówiąc pozwalają optymalizować kluczowe decyzje takie jak harmonogramowanie, balansowanie linii, redukcje strat na założeń danych historycznych. 

W jaki sposób Wasza platforma umożliwia zarządzanie danymi, wizualizację, symulację i optymalizację procesów w zakładzie produkcyjnym?

Wdrożenie bliźniaka cyfrowego w zakładzie produkcyjnym to jeden z bardziej głośnych tematów, o którym mówią specjaliści na imprezach branżowych. Nasze rozwiązanie pozwala na bardzo szybką oraz intuicyjną prezentacje zarówno rozkładu maszyn, jak i organizacji pracy na halach produkcyjnych. Praktyczny problem, który zaobserwowaliśmy na liniach produkcyjnych jest taki, że ciągle bardzo mała jest świadomość potencjalnych korzyści jakie niesie za sobą zbieranie danych o zdarzeniach zachodzących w obrębie hali produkcyjnej. Nasze podejście i nasze narzędzia sprawiają, że firmy produkcyjne zaczynają zbierać, analizować i wykorzystywać te informacje o zdarzeniach, które są faktycznie kluczowe dla ich efektywności. Myślę, że najlepiej, aby każdy kto choć trochę zainteresowany jest digitalizacja procesów na halach produkcyjnych bądź magazynowych po prostu skontaktował się z zespołem DBR77 na przykład przez naszą stronę internetową. Pokażemy jak działamy na konkretnych przykładach. 

Jak uczestnictwo w Innovation zmieniło Wasz biznes?

Byliśmy i jesteśmy niezmiernie dumni z nagrody jaką otrzymaliśmy. Każde takie wydarzenie ma dla nas ogromne znaczenie z dwóch powodów. Oba są równie ważne. Po pierwsze każda nagroda jest pewnym potwierdzeniem kierunków, które obieramy. Każdy startup ma ten problem, że nieudatnie testuje swoje tezy i pomysły. A pozytywny głos z rynku, szczególnie tak głośny jest niezmiernie wartościowy. No i druga aspekt to oczywiście reklama i informacja rynkowa. W naszej fazie rozwoju budowanie dostrzegalności i rozpoznawalności jest ogromnie ważne. Oczywiście trudno jest powiedzieć, które wydarzenie albo które nasze działanie sprawiło było tym, które finalnie doprowadziło do zlecenia bądź kontraktu. Ale każde z nic jest ważna i docenianą cegiełką. 

 


Opis innowacji

Jaki jest kontekst zgłoszonego projektu (tło, pomysł, realizacja)?

Platforma Robotów DBR77 to pierwsza na świecie platforma, która przyspiesza robotyzację stanowisk i zakładów produkcyjnych. Naszą misją jest uproszczenie całego procesu wdrażania robotyzacji w firmach, tym samym zwiększając produkcję i rentowność zakładów. Jak to się dzieje? W jednym miejscu łączymy 2 strony transakcji, tj. Inwestorów (zakłady przemysłowe szukające sposobów na robotyzację) z Integratorami poszukujących klientów gotowych do podjęcia działań w tym zakresie. Obydwie strony wspólnie opracowują optymalne rozwiązanie w autorskim, wirtualnym środowisku Studia 3D, które pozwala na wizualizację koncepcji robotyzacji, która następnie jest wdrażana w zakładzie produkcyjnym. Udostępniamy także narzędzia do przeprowadzenia analizy operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, dzięki czemu obie strony znają sens biznesowy i ekonomiczny projektu. Dodatkowo zakres działań Platformy został poszerzony o możliwość stworzenia bliźniaka cyfrowego tj. wirtualnej repliki wszystkich elementów środowiska produkcyjnego pozwalającego na zarządzanie danymi, wizualizację, symulację oraz optymalizację wszystkich procesów w zakładzie.

Zmiana

Co w zgłoszonym projekcie ma potencjał odmienić istniejące kierunki w biznesie/komunikacji/mediach lub wskazać nowe?

Platforma Robotów DB77 to nowy model biznesowy, którego celem jest umożliwienie idealnego dopasowania rozwiązań robotycznych dostępnych na rynku, do precyzyjnie opisanych, specyficznych potrzeb klienta. Kluczem strategii jest miejsce (platforma), na której spotyka się wielu uczestników skłonnych do wymiany informacji oraz zawierania transakcji na zupełnie innych zasadach, niż na tradycyjnym rynku, gdzie to producent narzuca warunki sprzedaży i zastosowania robota. Proces rozpoczyna się od rejestracji Inwestora (zakład produkcyjny), który przekazuje niewielką ilość danych opisujących sposób organizacji pracy w zakładzie. W kolejnym kroku umieszcza na platformie „wyzwanie technologiczne”, które opisuje w autorskim edytorze 3D, jakiego typu stanowisko pracy chciałby zrobotyzować. Wyzwanie technologiczne jest następnie udostępnione na platformie do rozwiązania. Dane w nim zawarte są wystarczające dla przygotowania koncepcji rozwiązania technologicznego. Z drugiej strony platformy rejestrują się Integratorzy (dostawcy kompletnych stanowisk robotycznych), którzy mają dostęp do zgłoszonych wyzwań technologicznych. Środowisko proponowanych rozwiązań technologicznych sprawia, że współtworzona jest lista najlepszych pomysłów dla danego wyzwania. Następnie rozwiązania te podlegają procesowi ofertowania. Platforma wspiera proces podejmowania decyzji inwestycyjnej, dokonując w czasie rzeczywistym analizy efektywności operacyjnej oraz finansowej konkurujących ofert.

Wpływ

Jaki jest potencjał oddziaływania zgłoszonego projektu na rzeczywistość?

Opisany model stanowi unikatową ofertę wartości zarówno dla inwestorów, Integratorów jak i dostawców. Inwestorzy mają możliwość porównywania warunków technicznych, jak i finansowych ofert opartych na różnych robotach. Dzięki wspólnej pracy obydwu stron, skraca się cykl projektowy. W tym samym czasie dostępna historia zrealizowanych już projektów sprawia, że składane propozycje są od samego początku znacznie bardziej efektywne, niż te dostępne w tradycyjny sposób. W rezultacie proces instalacji robotów jest tańszy i bardziej efektywny. Integratorzy dzięki platformie mogą precyzyjniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe. Ograniczając czas i koszty poświęcone na poszukiwanie klienta, otrzymują dostęp do zapytań firm zdecydowanych na wdrożenie procesu robotyzacji w swoich przedsiębiorstwach. Dostawcy nowych technologii otrzymują nowy kanał sprzedaży swoich produktów.

Dobro

Czy to oddziaływanie ma lub może mieć pozytywny charakter? Jeśli tak, to jaki i w jakim stopniu?

Pozytywny charakter platformy to zmiana tradycyjnego podejścia do robotyzacji. Tradycyjne zaspokojenie potrzeb klienta oparte było na na zasadzie „push” tj. produkt i proces jego wytwarzania był w rękach producenta, który decydował o skali produkcji oraz o kanałach dystrybucji. Decyzje te definiowały politykę cenową oraz dostępność dobra na poszczególnych rynkach. Producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, agencje czy wreszcie finalni sprzedawcy zarządzali informacją oraz wartością tworzoną na własnym rynku, opierając się na niepełnej informacji rynkowej i ograniczonej dostępności. Wartość Platformy Robotów DBR77 to zdolność dopasowania dostawców i odbiorców. Umożliwienie wejścia na platformę małym i często silnie wyspecjalizowanym producentom (tutaj rozumianych jako dostawców zarówno dóbr, jak i usług) prowadzi zwykle do całkowitej zmiany zasad wyznaczania ceny oraz warunków realizacji dostaw. W rezultacie potrzeby klientów są zaspokajane taniej i są znacznie bardziej dopasowane.

 

DBR77 jest laureatem konkursu Innovation. 

Laureatem Innovation jest również:

Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli – Chcemy wspólnie działać w duchu idei open innovation

 


 

Konkurs Innovation przeznaczony jest dla projektów z obszaru biznesu, mediów i komunikacji wyznaczających nowe kierunki w tych obszarach. MamStartup jest patronem medialnym wydarzenia.