Wykorzystują AI i metodę Sokratesa, żeby nauczać matematyki. O Wirtualnym Nauczycielu opowiada nam CEO startupu – Marek Wójcik

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Marek Wójcik

Udostępnij:

Zanim Marek Wójcik usiadał za sterami Wirtualnego Nauczyciela, przez lata pracował jako korepetytor. Dzięki tym doświadczeniom wpadł na pomysł aplikacji, która wesprze uczniów w procesie nauki matematyki. W rozmowie z nami opowiada o swoim projekcie.

Czym jest Wirtualny Nauczyciel? I skąd wziął się pomysł na aplikację do nauki matematyki?

Wirtualny Nauczyciel to polska aplikacja oparta na uczeniu maszynowym, stworzona przez mnie – wieloletniego korepetytora matematyki. Aplikacja ma na celu wspomaganie uczących się poprzez rozpoznanie słabych stron ucznia i dobieranie odpowiednich zadań do jego umiejętności. Przez wiele lat udzielania korepetycji zauważyłem potrzebę stworzenia narzędzia, które nie tylko dostosowuje poziom trudności zadań do umiejętności ucznia, ale także odciąża nauczyciela od rutynowej pracy sprawdzania błędów i udzielania podpowiedzi. Właśnie to zapoczątkowało Wirtualnego Nauczyciela. Przy przetwarzaniu obrazów na studiach zauważyłem, że rozwiązania, które uczniowie zapisują na wirtualnej tablicy są informacjami, które komputer jest w stanie przetwarzać i interpretować.

W procesie nauki wykorzystujecie metodę sokratejską – na czym ona polega i czym różni się od innych dostępnych metod?

Metoda Sokratesa, którą wykorzystuje aplikacja, polega na prowokowaniu ucznia do myślenia poprzez skierowanie na niego pytania, które prowadzą do samodzielnego wnioskowania i rozwiązywania problemów. W odróżnieniu od innych metod nie polega na bezpośrednim podawaniu rozwiązań, co ma na celu stymulowanie samodzielności ucznia i umożliwienie mu odkrywania zależności i rozwiązań. W aplikacji, Wirtualny Nauczyciel prowadzi dialog z uczniem poprzez pytania i podpowiedzi, pobudzając go do myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania zadań.

Uczeń loguje się do aplikacji i co dzieje się dalej?

Po zalogowaniu uczeń wybiera dział oraz temat, z którego chce robić zadania. Wszystkie te materiały są zgodne z podstawą programową. Przy rejestracji uczeń ma do wyboru klasę lub kurs do egzaminu. Zadania mają 3 poziomy – łatwy, średni oraz trudny. W takiej kolejności uczeń przechodzi przez te zadania, wspomagając się podpowiedziami. Jeśli jakieś zadanie jest za trudne mimo podpowiedzi – zawsze może zobaczyć rozwiązanie. Jest tam wytłumaczony każdy krok, co jest również nauką dla ucznia. Co ważne – nauką myślenia, ciągu przyczynowo-skutkowego. Wszystkie komunikaty skierowane do ucznia na platformie mają pozytywny wydźwięk, aby zapewnić uczniom komfort psychiczny oraz stałą motywację.

Jak wyglądała Wasza droga od pomysłu na aplikację do wprowadzenia startupu na rynek?

Rozpoczynając pracę nad projektem, udzielałem korepetycji już od 8 lat. Przez codzienną praktykę zauważyłem problemy w systemie edukacyjnym oraz szukałem rozwiązań. Dogłębna analiza oraz weryfikacja nie tylko potrzeb uczniów i rodziców, ale także nauczycieli, doprowadziła do rozpoczęcia procesu tworzenia tegoż produktu. Dawno zauważyłem, że uczniowie popełniają te same błędy i zastanawiałem się, jak stworzyć narzędzie, które wspomoże uczącego się, dostosowując poziom trudności zadań do jego umiejętności, a jednocześnie odciąży nauczyciela od schematycznego poprawiania błędów. Około 2018 roku pojawiła się taka możliwość, gdyż zaczęły powstawać odpowiednie systemy, m.in. rozpoznające treści pisane odręcznie na wirtualnej tablicy, a ja na studiach przez kilka lat miałem do czynienia z uczeniem maszynowym, związanym m.in. z przetwarzaniem obrazu. W trzy miesiące powstała aplikacja, która sprawdza rozwiązania ucznia krok po kroku, wykorzystując w działaniu właśnie uczenie maszynowe.

Z jakimi trudnościami zmagaliście się na początku? Jak im podołaliście?

Zmaganie się z wyzwaniami przy tworzeniu tego typu aplikacji wymagało połączenia kreatywności, wiedzy technicznej oraz elastycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Zbudowanie procesu nauczania, który jest zdolny dostosować się do różnych stylów nauki dzieci, to nie lada wyzwanie. Potrzebny jest zespół specjalistów od uczenia maszynowego, matematyki oraz edukacji, aby opracować odpowiednie algorytmy.

Na szczęście udało mi się nawiązać współpracę z nauczycielami i inżynierami z obszaru sztucznej inteligencji, którzy podzielili się swoją wiedzą i pomogli zastosować ją w praktyce.

Ponadto przekonanie rodziców, że nasz platforma jest skutecznym narzędziem do nauki matematyki, może być kolejną trudnością. Dzieci mogą być oporne na naukę online, jeśli nie zostaną przekonane do interaktywności i korzyści. A więc musieliśmy opracować ciekawy interfejs użytkownika, który zachęcił dzieci do interakcji.

Rynek edukacyjny jest wysoce konkurencyjny – podstawą więc było opracowanie skutecznej strategii marketingowej, skupiającej się na korzyściach, wynikających z korzystania z WN.

Ostatnim dużym wyzwaniem było dostosowanie się do ciągłych zmian w systemie edukacji. Dostosowaliśmy platformę do programów nauczania i zachowaliśmy elastyczność, poprzez dodanie zadań z podręczników różnych wydawnictw.

Czy aplikacja ewoluowała w zderzeniu z użytkownikami?

Tak, nasza aplikacja Wirtualnego Nauczyciela ewoluowała w znacznym stopniu w wyniku bezpośredniego zderzenia z użytkownikami. Proces testowania i zbierania opinii od kilkudziesięciu szkół, nauczycieli oraz uczniów miał ogromny wpływ na rozwój i udoskonalanie aplikacji.

Testując aplikację w środowisku szkolnym, mieliśmy możliwość uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od nauczycieli oraz uczniów, którzy byli zaangażowani w proces nauki. To dzięki tym wypowiedziom oraz sugestiom zrozumieliśmy, jakie są rzeczywiste potrzeby użytkowników i w jaki sposób aplikacja może im najlepiej służyć.

Również dzięki sugestiom nauczycieli już od września będzie dostępna opcja wirtualnych klas w panelu nauczyciela. Będzie to świetne narzędzie dla monitorowania postępów uczniów.

Jak zarabiacie na Wirtualnym Nauczycielu?

Dochody pochodzą z różnych źródeł, tworząc zróżnicowany model biznesowy. Istnieje kilka głównych sposobów, dzięki którym generujemy przychody i umożliwiamy kontynuację rozwoju i oferowania wysokiej jakości usług.

Nasza główna forma dochodów pochodzi z abonamentów subskrypcyjnych, które oferujemy uczniom. Umożliwiamy dostęp do pełnego zakresu funkcji i treści platformy za opłatą miesięczną lub roczną. Abonenci mogą korzystać z kompleksowej gamy materiałów, zadań, narzędzi i wsparcia dostarczanego przez Wirtualnego Nauczyciela, co umożliwia im bardziej skuteczną naukę.

Dla uczniów, którzy chcą poznać funkcje platformy przed podjęciem decyzji o subskrypcji, oferujemy darmowy dostęp do podstawowej wersji. Daje to uczniom możliwość zapoznania się z narzędziami i materiałami, a także oceny, czy Wirtualny Nauczyciel jest odpowiedni dla ich potrzeb. To również nasza forma promocji i zachęty do dołączenia do społeczności uczących się.

Korepetycje stanowią naturalną ewolucję w naszym modelu biznesowym. Rozwijając relacje między uczniami a platformą, rozumiemy, że niektórzy uczniowie mogą potrzebować bardziej spersonalizowanego wsparcia. Dlatego oferujemy opcję korepetycji online, gdzie mogą oni bezpośrednio pracować z wykwalifikowanymi nauczycielami w celu zrozumienia trudniejszych zagadnień i rozwiązania konkretnych problemów.

Na jakim etapie obecnie jesteście?

Aktualnie znajdujemy się w zaawansowanym etapie rozwoju naszej platformy, a konkretnie na etapie prac nad jej ulepszoną wersją 2.0. Po pierwszym okresie działania i zbieraniu cennych opinii oraz informacji zwrotnych od naszych użytkowników, skupiliśmy się na analizie tych danych i wprowadzeniu istotnych poprawek oraz udoskonaleń.

Nasz zespół pracuje intensywnie nad tworzeniem nowej wersji aplikacji, która uwzględnia zarówno sugestie naszych użytkowników, jak i nasze własne wnioski z pierwszego etapu działalności. Dążymy do stworzenia jeszcze bardziej intuicyjnego i efektywnego narzędzia edukacyjnego, które spełni potrzeby różnych grup uczniów.

Co zamierzacie osiągnąć do końca tego roku?

Nasz cel na koniec tego roku jest ambitny i opiera się na kilku kluczowych obszarach, które stanowią centralną część naszej strategii rozwoju. Chcemy osiągnąć następujące cele:

  1. Powszechna dostępność podstawowej wersji – naszym priorytetem jest zapewnienie, że każda szkoła i każdy uczeń będzie miał dostęp do podstawowej wersji naszej aplikacji. Stawiamy na demokratyzację edukacji i chcemy, aby nasze narzędzie było dostępne dla jak największej liczby uczniów, niezależnie od ich środowiska czy lokalizacji.
  2. Rozwój i udoskonalenia – pracujemy nad dalszym rozwojem i doskonaleniem aplikacji, w oparciu o opinie i sugestie naszych użytkowników. Planujemy wprowadzić nowe funkcje, narzędzia oraz treści edukacyjne, które pomogą uczniom jeszcze skuteczniej się uczyć i rozwijać.
  3. Wnioskowanie o grant SMART – jesteśmy zaangażowani w pozyskanie grantu SMART, który umożliwi nam dalszy rozwój aplikacji. Ten grant jest dla nas ważnym krokiem w kierunku zwiększenia zasięgu i jakości naszej platformy, a także w umożliwieniu dostępu do bardziej zaawansowanych funkcji.
  4. Współpraca ze szkołami i edukatorami – naszym celem jest bliska współpraca z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi. Chcemy poznać ich potrzeby, opinie oraz sugestie dotyczące aplikacji, aby dostosować ją do rzeczywistych potrzeb uczniów i nauczycieli.
  5. Wsparcie dla różnorodnych grup uczniów – kontynuujemy pracę nad dostosowaniem aplikacji do różnych grup uczniów o różnych poziomach umiejętności. Chcemy, aby nasza platforma była elastyczna i w stanie efektywnie wspierać różnorodne style nauki.
  6. Rozbudowanie zawartości edukacyjnej – planujemy poszerzyć ofertę treści edukacyjnych dostępnych w aplikacji. To oznacza zarówno większą różnorodność tematów, jak i bardziej zaawansowane materiały, aby sprostać oczekiwaniom uczniów na różnych poziomach edukacji.