Wyłoniliśmy 11 startupów z misją ratowania świata. Podsumowanie programu Samsung Inkubator w 2021 r.

Dodane:

Magdalena Olborska Magdalena Olborska

Wyłoniliśmy 11 startupów z misją ratowania świata. Podsumowanie programu Samsung Inkubator w 2021 r.

Udostępnij:

W firmie Samsung od kilku lat z powodzeniem rozwijaliśmy sieć inkubatorów w Polsce Wschodniej. Stworzyliśmy inkubator dla innowatorów, tworzących rozwiązania określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Także w tym roku kontynuowaliśmy misję wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą działać dla wspólnego dobra. Uruchomiliśmy dwie rekrutacje dla startupów, które pokazały, że nowe technologie mogą przyczynić się do poprawy jakości życia czy kondycji naszej planety.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Samsung Inkubator to program skierowany do innowatorów, którzy chcą zmienić świat na lepsze. Skupia się na projektach z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz nowoczesnych rozwiązaniach na rzecz klimatu, które bazują na nowych technologiach. Według założenia to plan dla współczesnego świata obejmujący szereg wyzwań: od likwidacji ubóstwa, przez działania na rzecz zdrowia, dostęp do edukacji, równość płci, po neutralność klimatyczną, innowacje w przemyśle, pokój na świecie i sprawiedliwość społeczną.

11 startupów zmienia świat

W tym roku w ramach programu uruchomiliśmy dwie równoległe rekrutacje dla początkujących przedsiębiorców. Do programu Samsung Inkubator #dlaPlanety mogli zgłaszać się innowatorzy, którzy realizują projekty odpowiadające na wyzwania określone w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z kolei do programu Samsung Inkubator Climate Leadership poszukiwane były startupy, które mają ciekawy pomysł na projekt związany z ochroną klimatu, dotyczący takich zagadnień, jak neutralność klimatyczna, ochrona bioróżnorodności, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony łańcuch dostaw, zmniejszony ślad węglowy czy bezpieczeństwo żywnościowe.

W wyniku rekrutacji na pokład Samsung Inkubatora #dlaPlanety zakwalifikowało się 6 startupów, które myślą o lepszej przyszłości. Wśród nich projekty pracujące nad rozwiązaniami związanymi ze zdrowiem i poprawą jakości życia – Epsilot i Gyrache, monitorowaniem hałasu – NOISEless, ochroną bioróżnorodności – Trapper AI, i działaniami na rzecz klimatu – Whiff i Eco Hub.

Z kolei w ramach II edycji Climate Leadership Samsung zaprosił do inkubacji 5 startupów, które podejmują tematykę gospodarki obiegu zamkniętego – Plenti, IREFILL.PL, Swapp!, ekologicznych źródeł energii – SolHotAir, czy zautomatyzowanej detekcji budynków – Sunmetric.

Inkubacja w duchu ekologii

Wybrane do programu startupy wzięły udział w 2-miesiącznej inkubacji. Zespoły uczestniczyły w intensywnej ścieżce szkoleniowej z zakresu biznesu, marketingu oraz neutralności klimatycznej. Startupy mogły liczyć na solidną dawkę wiedzy i inspiracji. Wzięły udział w szkoleniu design thinking, w warsztatach dotyczących tworzenia i rozwoju modeli biznesowych, metod zarządzania projektami czy finansami. Na każdym etapie pracy nad projektem innowatorzy mogą liczyć także na wsparcie specjalistów i inżynierów z Samsung R&D Institute Polska. Dzięki temu  przedsiębiorcy w krótkim czasie mieli szansę przejść drogę od pomysłu do realizacji swojego rozwiązania.

Demo Day

Po skończonej inkubacji przedsiębiorcy mogli zaprezentować efekty swoich działań przed szerokim gronem ekspertów i potencjalnych inwestorów podczas sesji Demo Day. W czasie sesji przyznano również dofinansowania na dalszy rozwój dla następujących startupów z Samsung Inkubator #dlaPlanety: Trapper AI – 40 tys. zł, Eco Hub – 25 tys. zł, NOISEless – 15 tys. zł. Dofinansowanie otrzymały także 3 startupy, które rozwijały się w ramach inicjatywy Climate Leadership: Swapp! – 40 tys. zł, Sunmetric – 25 tys. zł oraz Plenti – 15 tys. zł.

Partnerami projektu Samsung Inkubator #dlaPlanety były Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacja, realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Pomysłodawcami realizowanego przez Centrum programu Climate Leadership są Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa i profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Nad koordynacją równolegle odbywających się inkubacji czuwali Hugetech Sp. z o.o oraz NewEconomy.

Solve for Tomorrow

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ramach programu Samsung Inkubator, zdecydowaliśmy się kontynuować misję zaangażowania młodych ludzi do podjęcia nieszablonowych działań, kreatywnych rozwiązywań i pielęgnowania pomysłów na innowacje społeczne w ramach pracy zespołowej. We wrześniu tego roku uruchomiliśmy w Polsce pilotażową edycję programu Solve for Tomorrow. Do programu zaprosiliśmy zespoły składające się z uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielem oraz zespoły studentów i studentek I i II roku studiów pierwszego stopnia. Zainteresowani mogli zgłosić swój projekt skupiony wokół jednego z trzech największych wyzwań współczesnego świata – Zdrowia, Bezpieczeństwa oraz Klimatu.

Otrzymaliśmy w sumie 138 zgłoszeń z całej Polski, z czego jury wyłoniło 25 zespołów, które przeszły do następnego etapu. Nadesłane zgłoszenia pokazały, jak ważne dla młodych ludzi jest dbanie o kondycję psychiczną swojego pokolenia, wspieranie słabszych oraz ochrona środowiska w miejscu zamieszkania.

Dzięki udziałowi w Solve For Tomorrow młodzi ludzie będą mogli nie tylko proaktywnie pomóc naszej planecie czy komuś w swoim otoczeniu, lecz także zyskają możliwość realizowania własnych pasji oraz nawiązania znajomości z młodzieżą ze szkół z całej Polski. W tym programie odnajdą się przyszli startupowcy, innowatorzy, przedsiębiorcy. Chcielibyśmy, aby głos młodych stał się bardziej słyszalny i aby mogli mieć realny wpływ na otaczający nas świat.

 

Autor: Magdalena Olborska, CSR Manager Samsung Electronics Polska