„Nieustannie mamy wrażenie, że świat przyśpiesza”. Podsumowanie roku Banku Pekao

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

„Nieustannie mamy wrażenie, że świat przyśpiesza”. Podsumowanie roku Banku Pekao

Udostępnij:

– Funkcjonujemy w kulturze wiecznej teraźniejszości, nazwanej kulturą nanosekundy. Z jednej strony rok 2021 mógł być trudny ze względu na wyzwania związane z pandemią. Z drugiej strony sytuacja ta zdynamizowała digitalizacje procesów we wszystkich obszarach biznesowych banku – mówi Jan van der Saar, dyrektor Laboratorium Innowacji Banku Pekao. W rozmowie z nami manager opowiada o sukcesach, które bank osiągnął w minionym roku m.in. o pierwszych doświadczeniach banku w akceleracji i pilotażach startupów w formule ScaleUp.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Jaki był 2021 roku dla branży FinTech?

Żyjemy w świecie najbardziej dynamicznych zmian w historii ludzkości. Technologie wpływają na to, jak nawiązujemy relacje, jak pracujemy, jak konsumujemy rozrywkę, jak diagnozujemy choroby. Nieustannie mamy wrażenie, że świat przyśpiesza. Funkcjonujemy w kulturze wiecznej teraźniejszości, nazwanej kulturą nanosekundy.

Z jednej strony rok 2021 mógł być trudny ze względu na wyzwania związane z pandemią. Z drugiej strony sytuacja ta zdynamizowała digitalizacje procesów we wszystkich obszarach biznesowych banku. Technologia finansowa czy – szerzej – innowacja w naszej branży skupiała się (w mojej ocenie) właśnie na „usamodzielnianiu” się procesów. W tych działaniach umożliwialiśmy klientowi załatwianie swoich spraw samemu, online – nie w świecie fizycznym, chociażby w oddziałach.

W tym roku Bank Pekao wziął udział w programie akceleracji Idea Global. Jak ocenia Pan tę współpracę?

Idea Global to pierwsze doświadczenie banku w akceleracji i pilotażach startupów w formule ScaleUp – programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w programie zaowocował akceleracją czterech startupów.

Wspólnie z Departamentem Systemów, Projektów i Analityki Ryzyka Kredytowego oraz Departamentem Operacji podjęliśmy się testowania rozwiązań w technologii OCR autorstwa dwóch startupów – DOC AI i Tyro. Skupiliśmy się na automatycznym rozpoznawaniu treści dokumentów z wykorzystaniem algorytmów i modeli sztucznej inteligencji.

Razem z Departamentem Innowacji i Kanałów Zdalnych przetestowaliśmy w ramach proof of concept rozwiązanie chatbota i voicebota opartych na technologii Dialogflow CX firmy Google. Wsparcie w budowie, przygotowaniu oraz wytrenowaniu botów zapewniła firma Yosh AI, która jest partnerem Google w zakresie wykorzystania tej technologii i która specjalizuje się w tworzeniu spersonalizowanych botów głosowych i tekstowych do obsługi klientów.

Wspólnie z Departamentem Strategii HR i Departamentem Marketingu rozpoczęliśmy przygotowania do pilotażu rozwiązania Sharebee – pierwszej w Polsce platformy dla firm, wspierającej programy Social Selling i Employee Advocacy. Sharebee wykorzystuje algorytmy z biblioteki gotowych treści. Te algorytmy pomagają wybierać zawartość tak, by użytkownik mógł bezpośrednio publikować w mediach społecznościowych treści odpowiednie dla swojej grupy docelowej.

A największe osiągnięcie Banku w obszarze innowacji w 2021 to…

Zdecydowanie było nim wdrożenie procesu, w którym pomysły na rozwiązania są inspirowane trendami i oparte na myśleniu o tym, jak będzie kształtować się przyszłość bankowości. Powołaliśmy w Laboratorium Innowacji zespół, który zajmuje się przygotowaniem procesu ideacji opartego m.in. o badanie trendów oraz sygnałów zmian.

Wyniki badań są przepracowywane w drodze dedykowanych warsztatów kokreatywnych z wszystkimi obszarami biznesowymi banku. Ufamy, że to dodatkowe narzędzie, jakim jest praca z trendami, zadawanie sobie pytań o szanse i konsekwencje dotyczące przyszłości – zarówno banku jak i konsumentów – przyniesie odpowiednie efekty. Naszym celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarach, które w sektorze finansowym są nieoczywiste, m.in. poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych czy segmentów klientów.

Proszę pochwalić się, jakie plany wobec startupów na 2022 roku ma Bank Pekao?

W 2022 rok wchodzimy z programem akceleracyjnym Poland Prize we współpracy z akceleratorami MIT Enterprise Forum i Space3.ac. Planujemy akceleracje i pilotaże co najmniej ośmiu zagranicznych startupów. Dodatkowo pracujemy nad Startup Manualem – zbiorem dobrych praktyk, zasad, procesów i szybkich ścieżek dla startupów. Pozwoli to nam jeszcze bardziej otworzyć się na innowacje z zewnątrz, a także skrócić czas od pierwszego spotkania ze startupem do jego pilotażu.

I na koniec – bankowość przyszłości to?

Kultura nanosekundy – trend, o którym mówiłem na początku – jest hasłem przewodnim trendbooka wydanego przez nasze Laboratorium Innowacji. Trendbook jest publikacją-narzędziem podsumowującym badanie megatrendów oraz sygnałów zmian związanych z naszą organizacją. Dzięki trendbookowi możemy nie tylko szerzej spojrzeć na zmiany, ale również je wyprzedzać, adaptować się do nich – i to właśnie w tym szalonym, wymuszonym przez technologię tempie.

Trudno wybrać jeden konkretny trend, którym się kierujemy, ale uważamy, że najwięcej zmian pojawi się w ramach megatrendu multi-model services. To on każe nam poszukiwać nowych sposobów współpracy, np. poprzez włączanie wszystkich pracowników w proces tworzenia innowacji. Współpraca ta również może oznaczać podejmowanie działań ze startupami, uczelniami czy programami rządowymi (np. PFR) oraz kooperację bezpośrednio z konsumentami. Dzięki niemu zacierają się granice pomiędzy konkretnymi usługami i branżami.

Cyfryzacja sprawia, że konsumenci oczekują od nas multifunkcjonalności i kompleksowości. To wymusza poszerzenie katalogu usług również o te spoza głównego nurtu (np. połączenie rozrywki z bankowością). Punkty styku na linii marka – konsument projektowane są w sposób łączący doświadczenia cyfrowe i analogowe klientów, z uwzględnieniem np. strategii omnichannel czy omnipresent.

Co więcej, zmienia się podejście konsumentów do posiadania i korzystania z przedmiotów i usług. Ta zmiana wspiera rozwój zasad, na których działa ekonomia współpracy czy współdzielenia – elastyczność, przejrzystość cenowa, intuicyjna technologia i wzajemne zaufanie pozwalają nam poszukiwać rozwiązań w szerszym kontekście, zawsze stawiającym klienta w centrum.