Wzornictwo usług - od kompetencji do zysku

wzornictwo uslug od kompetencji do zysku
Udostępnij:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza na bezpłatne seminarium pt. "Wzornictwo usług - od kompetencji do zysku", które odbędzie się 26 czerwca 2012 roku w siedzibie IWP. Liczba miejsc jest ograniczona!

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza na bezpłatne seminarium pt. "Wzornictwo usług - od kompetencji do zysku", które odbędzie się 26 czerwca 2012 roku w siedzibie IWP. Liczba miejsc jest ograniczona!

Sfera usług jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki. Systematycznie zwiększa się udział sektora usług w tworzeniu wartości dodanej. W krajach rozwiniętych udział przekracza 70%. W Polsce wynosi ok. 65%.

Badania sektora usług, przeprowadzone przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pokazały, że choć sam sektor usług jest już mocno rozwinięty, to dyscyplina wzornictwa usług nie jest jeszcze powszechnienie znana. Projektowanie zazwyczaj odbywa się na podstawie potrzeb ustalonych ad hoc; proces nie ma ram. Praktyka jest nieustrukturyzowana i fragmentaryczna.

Dowiedz się jak projektować proces usługowy, żeby odnieść sukces!

Wzornictwo usług pozwala:

 • skutecznie wdrażać innowacyjne usługi na rynek i w efekcie zwiększać konkurencyjność organizacji
 • generować większe zyski dzięki umiejętnemu badaniu potrzeb klientów i szybkiemu reagowaniu na nie budować silną pozycję firmy na rynku, dzięki dobrze zaprojektowanym usługom
 • usprawnić procesy biznesowe w organizacji

Program szkolenia:

Projektowanie usług – od kompetencji do zysku

 • 15.00 – 15.20 Wzornictwo usług – źródło korzyści dla firm

Projektowanie usług – gorący temat

Czy korzyści z projektowania usług są wymierne – praktyka polskich firm

 

 • 15.20 – 15.40 Marketing usług
 • 15.40 – 16.00 Projektowanie usług – przykłady dobrych praktyk

 

Aspekty projektowania usług

Użytkownik i projektowanie jego doświadczeń

 • 16.00 – 16.10 Przerwa
 • 16.10 – 16.30 Kreatywny zawód przyszłości – Menedżer projektowania usług

Sytuacja na rynku zatrudnienia – potrzeba zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności

Kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem nowej usługi

 • 16.30 – 16.45 Pytania

Prelegenci

 • Joanna Kępińska – Dział Doradzctwa – Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 • prof. dr hab. Jolanta Mazur - Szkoła Wyższa Handlowa

Zgłoszenia: http://iwp.com.pl/seminarium_sdm

źródło: informacja prasowa