XII Ogólnopolska Konferencja PACTT za nami. Poznaliśmy ekosystem innowacji PKN ORLEN oraz założenia programu grantowego PKN ORLEN NEON

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

XII Ogólnopolska Konferencja PACTT

Udostępnij:

Za nami XII Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Podczas wydarzenia zaprezentowano ekosystem innowacji funkcjonujący w PKN ORLEN, w tym przedstawiono narzędzia współpracy ze startupami i wyzwania, jakie PKN ORLEN napotyka podczas transferu technologii (w tym technologii wywodzących się z jednostek badawczych uczelni) oraz zaprezentowano założenia programu grantowego NEON, którego inicjatorami są PKN ORLEN i NCBR.

– W PKN ORLEN od wielu lat poszukujemy innowacyjnych technologii, które będziemy mogli w przyszłości rozwijać wspólnie zarówno z partnerami naukowymi, jak i instytucjami; technologie, które pozwolą nam odpowiedzieć na nasze wyzwania jutra. Myślimy przede wszystkim o technologiach niskoemisyjnych, które pozwolą nam na dekarbonizację aktywów, a z drugiej strony pozwolą wejść w perspektywiczne technologie, np. technologie wodorowe – mówi Łukasz Kopeć, Kierownik Działu Innowacji i Akceleracji w Biurze Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN.

Jak podkreślił Łukasz Kopeć ekosystem innowacji PKN ORLEN obejmuje korporacyjny akcelerator ORLEN Skylight accelerator, który stanowi narzędzie do współpracy ze startupami i wdrażania innowacji z zewnątrz, Centrum Badawczo-Rozwojowe z przestrzenią do realizacji projektów badawczych, a także fundusz ORLEN VC wspierający spółki technologiczne na początkowym etapie rozwoju oraz we wczesnej fazie ekspansji.

Zaprezentowana również została Strategiczna Agenda Badawcza, która adresuje obszary rozwoju innowacji w PKN ORLEN, wyznaczając 9 kluczowych kierunków technologicznych firmy, w tym: efektywną i niskoemisyjną energetykę, technologie wodorowe, czy też zaawansowaną petrochemię i nowe generacje materiałów.

Specyfika funkcjonującego programu akceleracyjnego, w ramach którego realizowane jest obecnie we współpracy z młodymi technologicznymi spółkami kilkanaście pilotażowych wdrożeń, pozwala również sięgnąć po rozwiązania opracowane na uczelniach wyższych. Spin-offy powstające na uczelniach i w ośrodkach naukowych powinny coraz częściej trafiać bezpośrednio do PKN ORLEN, gdzie dalej będą się rozwijać i wspierać Koncern w realizacji ambitnych wyzwań.

Podczas Konferencji zaprezentowane zostały również założenia programu NEON realizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

NEON jest programem grantowym skierowanym do jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych o łącznej wartości 200 mln PLN. Tyle kapitału zostanie przez kolejne cztery lata przeznaczone na rozwój projektów wpisujących się w takie obszary jak: biomasa, gospodarka obiegu zamkniętego, dekarbonizacja oraz przemysł 4.0.

– Na konferencji szukamy przede wszystkim bezpośredniego kontaktu z nauką. Poprzez ośrodki transferu technologii chcemy docierać do naukowców i zespołów projektowych, a także poszukiwać wśród nich inspiracji. Jesteśmy firmą, która co roku realizuje od 70 do 90 projektów badawczo-rozwojowych, a więc nasze zapotrzebowanie rośnie – powiedziała Beata Karpińska, kierownik projektu w Dziale Planowania i Zakupu Prac oraz Projektów Badawczych w PKN ORLEN.

Więcej informacji o ekosystemie startupowym PKN ORLEN znajduje się na stronie Innowacje Orlen.

Relacja wideo z PACTT

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z tegorocznej konferencji Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, która dostępna jest poniżej.