XTPL konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do komercjalizacji

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

XTPL konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do komercjalizacji

Udostępnij:

W pierwszym półroczu 2019 r. XTPL koncentrowało się przede wszystkim na komercjalizacji swojej technologii w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych. Spółka poinformowała niedawno o przyjęciu licencjonowania jako modelu biznesowego dla wdrożeń technologii nanodruku na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair).
Model licencyjny jest dla XTPL atrakcyjny i preferuje go większość potencjalnych klientów, którzy wyrazili zainteresowanie zakupem rozwiązania oferowanego przez spółkę. Podmioty te odbyły już wizyty referencyjne w laboratoriach XTPL lub zgłosiły do nich gotowość w najbliższym czasie.

– Rozwiązanie XTPL ma umożliwić podniesienie wydajności nowoczesnych linii produkcyjnych w sektorze wyświetlaczy, wzbudza zatem duże zainteresowanie producentów z tej branży. Zadbaliśmy tu o najwyższy poziom ochrony własności intelektualnej, co ma zagwarantować spółce bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów licencyjnych – tłumaczy dr Filip Granek, prezes XTPL.

Równolegle spółka realizuje III fazę zaawansowanego projektu typu proof of concept dla wiodącego amerykańskiego producenta z branży inteligentnego szkła (smart glass). Wdrożenie rozwiązania XTPL ma docelowo pozwolić na znaczącą poprawę cech użytkowych produktów partnera i otworzyć dla niego nowe segmenty rynkowe. Sukces technologiczny projektu leży zatem w interesie obu podmiotów. Potwierdzenie przez obecnie prowadzone testy skuteczności technologii XTPL może zaowocować wspólnym opracowaniem rozwiązań produkcyjnych w oparciu o know-how i własność intelektualną spółki na bazie np. umowy Joint Development Agreement – JDA.

Znaczenie ochrony patentowej

Najważniejszym aktywem XTPL jest obecne własność intelektualna, której ochrona jest jednym z priorytetów spółki. Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech własność intelektualna jest produktem i stanowi o pozycji na rynku.

– Globalne rozwiązanie XTPL jest systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej. Finansowanie działań w tym zakresie było jednym z głównych celów przeprowadzonej  w lipcu br. emisji akcji XTPL, dzięki której konto spółki zasiliło ponad 10 mln zł. W ostatnich kwartałach wzmocniliśmy nasz zespół inżynierów, co przełożyło się na istotny postęp prac związanych z rozwojem technologicznym. To pozwoliło na przyspieszenie działań w zakresie dalszej ochrony naszej własności intelektualnej. Do końca 2020 r. planujemy prawie 3-krotny wzrost liczby złożonych wniosków patentowych, a jest to jedynie początek budowania portfolio własności intelektualnej spółki w ramach różnych pól aplikacyjnych – podkreśla dr Filip Granek.

Wpływ kadr na tempo wdrożeń

Rozwój twardych technologii, zwłaszcza platformowych, które tak jak rozwiązanie XTPL znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu światowej klasy inżynierów.

– XTPL znajduje się w ciekawym momencie dla spółki technologicznej. Udowodniło już słuszność swojej koncepcji, ale potrzebuje czasu i dodatkowych zasobów na jej udoskonalenie i doprowadzenie do takiego poziomu, by koncepcja ta mogła znaleźć komercyjne zastosowanie u różnych klientów i partnerów. Zasadniczo nie ma już wątpliwości co do wykonalności technicznej – teraz główną kwestią jest wdrożenie. W tym celu konieczne jest pozyskanie inżynierów o odpowiednich kompetencjach w tym zakresie – wyjaśnia Harold Hughes wieloletni CFO Intela i prezes Rambus Inc., a także obecny członek zarządu amerykańskiej spółki zależnej XTPL Inc.

Aby przyciągnąć do zespołu talenty i doświadczonych inżynierów z unikatowymi kompetencjami, XTPL, na wzór firm technologicznych z Doliny Krzemowej, wdrożyło program motywacyjny dla kluczowej kadry spółki. Jego najnowsze wydanie zostało uchwalone przez akcjonariuszy w kwietniu br. Filarami programu są opcje na akcje (z ceną wykonania na poziomie 165 zł), stanowiące maksymalnie 10 proc. kapitału spółki oraz istniejące już akcje XTPL.

Jednym z ekspertów, który dołączył do zespołu XTPL w drugim kwartale 2019 r. jest Hiroshi Menjo. Japończyk od ponad 30 lat rozwija spółki technologiczne w Japonii i Dolinie Krzemowej. Wspierał m.in. największych japońskich graczy z rynku elektroniki użytkowej, IT oraz mediów. Pomagał także startupom technologicznym w Ameryce Północnej w opracowywaniu i wdrażaniu japońskich strategii wejścia, a także w realizowaniu strategicznych sojuszy z japońskimi firmami. W XTPL ma za zadanie m.in. przyspieszyć komercjalizację rozwiązań spółki w Azji Wschodniej.

– Na technologię komercjalizowaną przez XTPL czekają producenci zaawansowanej elektroniki na całym świecie. Pierwsza firma, która wdroży to rozwiązanie w tym segmencie, może przejąć cały rynek. XTPL wykonało świetną robotę, rozwijając technologię i pokazując potencjał na to, aby stać się globalnym graczem – uważa Hiroshi Menjo.

Finanse pod kontrolą

Przychody spółki z dotacji wyniosły w pierwszym półroczu 2019 r. 1,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 33% wobec analogicznego okresu 2018 r. i jest zgodne z planami współfinansowania kosztów rozwoju technologii środkami publicznymi. W związku z koniecznością rozliczenia dotychczas obowiązującego programu motywującego dla kluczowej kadry, spółka rozpoznała koszty tej operacji i w efekcie wynik netto XTPL w pierwszym półroczu 2019 został obciążony kwotą 11,5 mln zł.

– Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym, bezgotówkowym, bez wpływu na wartość aktywów i kapitały własne. Nie ma ono również wpływu na rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ rozliczenie zostało dokonane w oparciu o akcje serii L, które zostały wyemitowane z przeznaczeniem wyłącznie na program motywacyjny w pierwszym półroczu 2017 r. – wyjaśnia Maciej Adamczyk, członek zarządu XTPL

Koszty operacyjne spółki są pod kontrolą i z wyłączeniem zdarzenia o charakterze jednorazowym wyniosły 6,7 mln zł. Wzrost rok do roku jest spowodowany głównie liczbą składanych międzynarodowych wniosków patentowych, rozbudową struktur rozwoju biznesu w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz wzmocnieniem zespołu technologicznego, koniecznym dla uzyskania znaczących postępów prac w zakresie przygotowania technologii spółki do przemysłowego wdrożenia.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem